ד"ר יעל רשף – כלת הפרס לשנת תשע"ד

נימוקי ועדת הפרס

ד"ר יעל רשף במעמד הענקת פרס האקדמיה

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב בן־חיים מוענק בשנת תשע"ד על תרומה רבת ערך בחקר הלשון העברית.

הפרס מוענק לד"ר יעל רשף, מרצה בכירה בחוג ללשון העברית וללשונות היהודים באוניברסיטה העברית, על הישגיה המעולים במחקר תהליכי התהוותה של העברית החדשה.

מחקריה של ד"ר רשף בוחנים בחינה מדוקדקת תופעות לשון המתגלות במגוון הטקסים הכתובים מתקופת התגבשותה העיקרית של העברית החדש, העברית המתפתחת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי והופכת להיות בה לשון אופפת כול. מגוון זה כולל טקסטים ספרותיים, עיתונאיים, עיוניים, וכן מסמכי ארכיון שלא פורסמו ולא נחקרו עד כה.
מקום נכבד מייחדת ד"ר רשף לחקר רבדיה המוקדמים של העברית המדוברת, אתגר לא פשוט לאור העובדה שאין בנמצא הקלטות של דיבור ספונטני מהתקופה ההיא, מה שמחייב לגלות עדויות על שפת הדיבור מתוך טקסטים כתובים בני הזמן.

תרומה חלוצית וחשובה הרימה ד"ר רשף במחקר לשון הזמר העברי בראשיתו, שהוא פן נוסף בתיאור השימוש בלשון המתחדשת. מחקר זה הניב את ספרה "הזמר העברי בראשיתו: פרק  בתולדות העברית החדשה", ספר המיוסד על עבודת הדוקטור שכתבה בנושא זה, ואשר ראה אור בהוצאת מוסד ביאליק.
ספרה "העברית בתקופת המנדט" בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, הנמצא עתה בדפוס, עוסק בהיבטים לשוניים מרכזיים של העברית בת התקופה, והוא עוד נדבך חשוב בתיאור התגבשותה של העברית החדשה.
לבד משני ספריה פרסמה ד"ר רשף מאמרים רבים באכסניות מגוונות, בהן בין־לאומיות.

על כל אלה מצאנו את ד"ר יעל רשף ראויה לקבל את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם פרופסור זאב בן־חיים לשנה זו.

חברי ועדת הפרס: קציעה כץ (יו"ר), יוחנן ברויאר, חיים א' כהן

>>> לדבריה של ד"ר יעל רשף שנישאו במעמד הענקת הפרס