צילום של לימון על עץ

פרי הדר

מאת: אבא בנדויד

לשוננו לעם כח, ז–ח (תשל"ז), עמ' 215–217

לקריאת המאמר

על פי מסורת ישראל המושג המקראי "פרי עץ הדר" מציין אתרוג. בעברית החדשה "פרי הדר" הוא שם כללי יותר הכולל מינים נוספים כמו הלימון והתפוז. במאמר סקירת קורותיו של הצירוף מן המקרא ועד ימינו.