איור מלאך קופידון

רוח דיגיטלית באקדמיה ללשון העברית, תמוז תשע”ד

מפגש בבית האקדמיה

מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית היה חלוץ מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל ומן החלוצים בעולם כשבחר עם הקמתו בסוף שנות החמישים של המאה שעברה להקים מאגר המבוסס על “מכונות IBM“. לפיכך הייתה האקדמיה גאה לארח מפגש של היזמה רוח דיגיטלית עם מפעל המילון ההיסטורי. המפגש התקיים בד’ בתמוז תשע”ד, 2 ביולי 2014, ונכחו חוקרות וחוקרים במדעי הרוח בכלל ובתחום השפה בפרט.

בחלק הראשון של המפגש הוצגו מפעל המילון ההיסטורי ומאגר הטקסטים שלו, והודגמו אפשרויות החיפוש הרבות באתר המאגרים החדש שייחנך בקרוב.

חלקו השני של המפגש עסק במאגר כִּכלי עזר לחוקרים בשאלות כלליות בתחום השפה: כלי המאפשר לא רק חיפוש של מילה, שורש, תבנית או צירוף מסוימים אלא גם הפעלה של חישובים סטטיסטיים שונים על הטקסטים שבמאגר. בהמשך המפגש הוצגו המבנה של מסד הנתונים ועקרונותיו ונערך דיון על קשרים אפשריים בין החוקרים ובין מפעל המילון.
נקבע שבספטמבר 2014 תיערך סדנה שבה יוזמנו המשתתפים להפנות שאילתות אל מסד הנתונים של מאגר המילון.

האקדמיה מצפה להמשך שיתוף פעולה פורה.