לקובץ PDF

אקדם - גיליון 51

אקדם 51

תשע"ד - 2014

תוכן העניינים

  • חוג ידידי האקדמיה בראשות רוני חזקיהו, עמ' 1
  • בקצרה: מיזם הקריה החדשה; "רוח דיגיטלית" באקדמיה; האנציקלופדיה ללשון העברית ובלשנותה, עמ' 1
  • הקמת מרכז מבקרים, עמ' 1
  • התגבשות קווי הלשון הדבורה בעת 'תחיית העברית' מאת יעל רשף, עמ' 2
  • החלטות האקדמיה בדקדוק – המהדורה השלישית, עמ' 3
  • תשעים שנה לפטירת זאב יעבץ – מחלוצי תחיית העברית מאת אסף ידידיה, עמ' 6
    מחידושיו: באר מתזת מימיה למרום, כלבלב, חתלתול; חידושי משמע: אופי, יקום, תרבות, בעליל, סיעה, כחול
  • אהבה בעברית – חליפת מכתבים בין זאב יעבץ לארוסתו גולדה פינס, עמ' 8