יד בן־יהודה

ben-yehuda

יד אליעזר בן־יהודה שבאקדמיה ללשון העברית נחנכה בכ"ט בטבת תשל"ג (3 בינואר 1973) ומוצגים בה רהיטים מביתו של אליעזר בן־יהודה, ספרים מספרייתו, פריטי אומנות ופריטים הקשורים במילונו (כרטיסיות ובהן מובאות מן הספרות לערכי המילון, כתב היד למילון וכתב היד למבוא למילון). כל אלה נתרמו לאקדמיה באדיבות משפחתו.

הספרים מספרייתו של אליעזר בן־יהודה מייצגים את עולמו, עולמו של יהודי משכיל בן מזרח אירופה מחד גיסא ואיש ארץ ישראל מאידך גיסא. יש בהם ספרי קודש יהודיים, מילונים עבריים ולועזיים רבים, אנציקלופדיות מסוף המאה התשע עשרה ומראשית המאה העשרים ועוד.