זכרונות ועד הלשון

תרע"ב–תרפ"ח (1912–1928)

לאחר כשש עשרה שנים מאז הניסיון הראשון להקים את "ועד הלשון העברית" (בשם "חברת שפה ברורה", בשלהי שנת תרמ"ט, 1889), הוקם ועד הלשון מחדש ביוזמת אגודת המורים בשנת תרס"ה (1905) בירושלים. בשנים הראשונות פרסם הוועד את החלטותיו ודינים וחשבונות מדיוניו בעיתוני בן־יהודה.

בשנת תרע"ב (1912) החל הוועד להוציא את "זכרונות ועד הלשון". בסך הכול יצאו שש "מחברות" (=חוברות), האחרונה יצאה לאור בשנת תרפ"ח (1928). במחברות פורסמו הרצאות ודיונים, החלטות שונות, שמות חברי הוועד ורשימות מונחים שהחליט עליהם הוועד – כמפורט להלן בתוכן העניינים של כל מחברת.

בהמשך פורסמו דינים וחשבונות מפעולות ועד הלשון בכתב העת "לשוננו" עד לשנת תשי"ג (בשנת תשי"ד, עם כינון האקדמיה ללשון העברית, החלו להתפרסם כרכי זיכרונות האקדמיה).

מתפרסמות פה סריקות של שש החוברות. תוכן העניינים המובא להלן מועתק ככתיבו ב"זכרונות ועד הלשון" ולא לפי כללי הכתיב התקפים כיום.

זכרונות ועד הלשון, מחברת א (ניסן–סיוון תרע"ב)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ב (תרע"ג)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ג (תרע"ג)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ד (תרע"ד)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ה (תרפ"א)

זכרונות ועד הלשון, מחברת ו (תרפ"ח)