אנגלית באוניברסיטאות על שום מה?

העברית סא, ד (תשע"ג), עמ' 147–157

לקריאת המאמר

"כיום שומה על העברית להתמודד לא רק עם רסיסי הלעז האנגלי החודרים אליה ומכרסמים בה… אלא עליה לעמוד במתקפה אנגלית חזיתית, גלויה ונמרצת, המאיימת לדחוק את רגליה של העברית כליל. זו איננה בעיה בלשנית או סוציו־לינגוויסטית, אלא עניין אקדמי או פסידו־אקדמי היוצר בעיה תרבותית ולאומית ממדרגה ראשונה."