בעברית יש מילים בשפע להגיד את הכול, כמעט - יש בה תקע ויש בה שקע אך אין מילה בעברית לטאקט. (אהוד מנור, חולם בפסרדית)

טקט בעברית

לעיתים קרובות ועדות המינוח של האקדמיה ללשון העברית נדרשות לשאלה אם לחדש מילה עברית תמורת מילה בין־לאומית רווחת – בייחוד אם בהקשרים שונים אפשר לנקוט תמורתה מילים או צירופי מילים קיימים. אחת הדוגמאות לכך היא המילה טקט.[1]

tact הוא ביסודו חוש המגע – מן המילה הלטינית tactus שפירושה מַגָּע. בהשאלה tact הוא תפיסה טובה של המציאות, יכולת הבחנה מעולה. מכאן נתייחדה המילה להבנה טובה של היחס הראוי לזולת – יחס רגיש ואדיב המצטיין באיפוק ובהימנעות מפגיעה ברגשותיו.

הוועדה למילים בשימוש כללי של האקדמיה ללשון העברית דנה כמה פעמים באפשרות לקבוע חלופה עברית למילה טקט. בדיונים אף עלו כמה הצעות, ובהן אֹדֶב, עֹדֶן, עֲדָנוּת, מְעֻדָּנוּת, רַגְשׁוּת, רְסִינוּת. אך אף אחת מן ההצעות לא זכתה לתמיכה מלאה, ורוב חברי הוועדה העדיפו להימנע מקביעת חלופה עברית.

אחת הטענות העיקריות נגד קביעת חלופה הייתה שאין לשון זהה לחברתה, שהרי כל לשון משקפת את תפיסת המציאות בעיני דובריה. לא לכל מילה בלשון נתונה יש מקבילה מדויקת בלשון אחרת, וגם לא חייבת להיות מקבילה כזו. אומנם אין מילה עברית אחת המקבילה במלואה למילה טקט, אך מילים עבריות רבות יכולות לבוא תמורתה בהקשרים שונים.

הינה כמה מילים וצירופי מילים שאפשר לנקוט תמורת המילה טקט – על פי ההקשר: רְגִישׁוּת (רְגִישׁוּת חֶבְרָתִית, רְגִישׁוּת לַזּוּלָת), הִתְחַשְּׁבוּת, עֲדִינוּת, אֲדִיבוּת, אִכְפַּתִּיּוּת, נֹעַם, דֶּרֶךְ אֶרֶץ, נִימוּס, טַעַם טוֹב, טוּב טַעַם.

דוגמאות:

  • המנהלת העירה לעובד בחוסר טקט > בחוסר רגישות.
  • עשו כל מה שתוכלו כדי לשכנע את הלקוח, אך עשו זאת בטקט > באדיבות / בנימוס / בטוב טעם.
  • איך להגיד בטקט שרוצים לנתק את הקשר? > בעדינות / ברגישות / בהתחשבות.

המילה טקט משמשת הרבה בהקשרים שליליים – 'חוסר טקט', 'היעדר טקט', 'בלי טקט' וכדומה. בהקשרים כאלה אפשר לעיתים להמיר את הצירוף כולו בחלופה עברית דוגמת יְשִׁירוּת, בּוֹטוּת, גַּסּוּת, גַּסּוּת רוּחַ.

נסיים במילותיו היפות של אהוד מנור מתוך שירו 'חולם בספרדית':

בעברית יש מילים בשפע
להגיד את הכול כמעט –
יש בה תקע ויש בה שקע
אך אין מילה בעברית לטקט…

 

_________________________

[1] מעניין לציין שהמילה טקט נזכרת ברשימת מילים לועזיות המובאת בסוף זיכרון דברים של ישיבת ועד הלשון מיום כ"ג במרחשוון תר"ף (16 בנובמבר 1919), לצד המילים אנרחיה, פרלמנטריזם, סינדיקט, קומוניזם, אינטרנציונאל, אוטוריטט, אבקואציה, אורגניזם, אבסורד. וכך נכתב שם: "החלט להקדיש למלים הללו הישיבה הקרובה", ואולם לא נמצאה עדות לדיון במילים הללו.