איור מפתח שוודי

תִּקּוּנַאי, תַּקְנַאי, תַּקָּן – מה אתם מעדיפים?

תשע"ג–תשע"ה, 2013–2014

הוועדה למילים בשימוש כללי חיפשה מונח עברי לציון אדם המציע את שירותיו לעשיית תיקונים שונים בבית ("הנדימן", "תיקונצ'יק").

בלשון הילדים משמשת לעתים המילה תַּקָּן, וכמה פונים הציעו לאקדמיה לאמצה.
בדיוני הוועדה עלו ההצעות: תַּקְנַאי (על משקל טכנאי); תִּקּוּנַאי (בעקבות 'תיקונצ'יק').

שלוש ההצעות עמדו להצבעה באתר, ושתי ההצעות המובילות היו תקן ותיקונאי. הוועדה למילים בשימוש כללי המליצה למליאת האקדמיה על ההצעה תיקונאי, הדומה לשמות בעלי מקצוע דוגמת חשמלאי.

המילה תיקונאי אושרה בישיבת המליאה ה־338 של האקדמיה בכסלו תשע"ה (דצמבר 2015).