תקול

נשאלנו אם המילה תָּקוּל היא מילה תקנית.

מילה זו מתועדת במילוני האקדמיה ללשון העברית כבר בשנת תשי"ז (1957), והיא שם תואר לכלי שחלה בו תקלה. המילה נפוצה בקרב אנשי מקצוע בתחומים טכניים וכן בצה"ל. בלשון הכללית מקובל שם התואר מקולקל.

נעיר כי הפועל הִתְקִיל תקין גם הוא. פועל זה מתועד כבר בספר בן סירא במשמעות 'הכשיל', ובמשמעות דומה הוא משמש בימינו. כן הוא משמש בהשאלה – להפתיע בשאלה קשה וכדומה. הפועל הִתְקִיל קשור אל המילים נִתְקַל והִתָּקְלוּת, ובימינו הוא משמש גם על פי דמיון הצליל למילה האנגלית tackle.