כיתוב מילולי: מלחמת השפות

מחאת האקדמיה על השימוש הגובר באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה (תשע"ב, 2012)

האקדמיה ללשון העברית מביעה מחאה חריפה על השימוש הגובר והולך בלשון האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה וקוראת לכל הסטודנטים לעמוד על זכותם הטבעית לדבר עברית וללמוד בעברית בכל החוגים ובכל השיעורים

בפגישה בין שר החינוך מר גדעון סער, המכהן גם כיושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, ובין נציגי האקדמיה ללשון העברית ובראשם נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר הביעו נציגי האקדמיה מחאה חריפה על התפשטות השימוש באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה.

נציגי האקדמיה הציגו לשר מכתב שהתקבל באקדמיה לפני שבועות אחדים ובו הודעה באנגלית לתלמידי החוג לכימיה באחת האוניברסיטאות בארץ כי מעתה חובה עליהם להגיש עבודות לתארים מתקדמים באנגלית בלבד, ועבודות הכתובות בעברית לא יתקבלו. כמו כן התבשרו הסטודנטים כי הסמינרים לתואר השני יתנהלו באנגלית בלבד, כפי שכבר נהוג בסמינרים  לתואר השלישי.

התופעה של שימוש באנגלית בכתיבת עבודות ואף כלשון ההוראה נוהגת זה שנים באוניברסיטאות בארץ אלא שבשנים האחרונות היא בולטת יותר ויותר ופולשת ללשון ההוראה בכל מיני חוגים באוניברסיטאות. האקדמיה רואה בתופעה הזאת הידרדרות חמורה של מעמד העברית במדינה. תהליך הפיכתה של העברית לשפחה של האנגלית בצומת חשוב כל כך של חינוך, תרבות ומדע הוא סטירת לחי להישג הגדול והשלם ביותר של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל, והוא הפך עמדתה של ממשלת ישראל "הרואה חשיבות לאומית בשימורה, בהתפתחותה, במחקרה ובשגשוגה של הלשון העברית" (החלטת הממשלה מיום י"ז בטבת תש"ע, 3 בינואר 2010).

לפני כמאה ועשרים שנים החלה העברית לשוב לחיים מלאים בראש ובראשונה בזכות העובדה שבכל מוסדות החינוך בארץ (בגני הילדים, בבתי הספר, בסמינרים למורים, בטכניון בחיפה, באוניברסיטה עברית בירושלים) קיבלו עליהם המורים והתלמידים לדבר עברית, ללמוד וללמד בעברית. העברית המודרנית מוכשרת לשמש בכל תחומי החיים ולכל הצרכים, גם למחקר ולהוראת המדעים, בלי יוצא מן הכלל.

האקדמיה ביקשה משר החינוך

  1. לפעול לאלתר לביטול האיסור על העברית בכל מקום ובכל חוג שבו חל איסור כזה. לא ייתכן שבמדינת ישראל יהיו גזרות על העברית כבימים אפלים בתולדותינו.
  2. לאסוף נתונים על היקף התופעה ואופייה.
  3. ליזום דיון בנושא על כל היבטיו ולקבוע מדיניות ברורה ומחייבת שתתיר שימוש באנגלית במקום שההכרח לא יגונה בו (כגון עקב תהליכי גלובליזציה כאלה ואחרים) אך תקבע גבולות ברורים לשימוש הזה.

האקדמיה קוראת לכל הסטודנטים לעמוד על זכותם הטבעית לדבר עברית בכל השיעורים ולכתוב עבודות בעברית ולא בלשונות אחרות.

האקדמיה מצרה מאוד על כך שמאה שנים לאחר מלחמת השפות שוב יש מי שמעדיף לשון אחרת להוראות מדעים במוסדות להשכלה גבוהה, ומבלי דעת גורר את מערכת החינוך כולה לאמץ את האנגלית כלשון ההוראה ומעודד פגיעה במעמד העברית והחלשת השימוש בה.

שר החינוך הביע אהדה לעמדת האקדמיה ואמר כי ידרוש מן האוניברסיטאות להבין את היקף התופעה כל אחת בתחומה וכי יפעל עם ראשי האוניברסיטאות ועם המועצה להשכלה גבוהה להתוות מדיניות שתשמור על הלשון העברית באוניברסיטאות אך גם תמצא את הפשרות הנחוצות כדי לקיים חיים אקדמיים ומחקריים.

כתבו עלינו

באקדמיה ללשון זועמים: מרצים לא מקבלים עבודות בעברית, עיתון "הארץ", ו' באדר תשע"ב (29 בפברואר).

ראו עוד

סטודנט, דבר היברו מאת אריאל רובינשטיין, "ידיעות אחרונות", כ"ד באייר תשע"ב (16 במאי).

מלחמת השפות.