שׁוֹט (בקולנוע)

תשע"ב–תשע"ג, 2012

בדיון במליאת האקדמיה על המילון למונחי התקשורת הוחלט שיש מקום לקבוע חלופה עברית למילה שׁוֹט הרווחת בתחום הקולנוע והטלוויזיה – לצד המונח הלועזי.

המילה "שׁוֹט" (מאנגלית: shot) משמעה הבסיסי תנועה מהירה, שיגור מהיר, ירייה מתוך כלי, ומכאן בהשאלה גם צילום (במצלמה רגילה או במצלמת קולנוע). אין קשר למילה העברית שׁוֹט (מקל שמחוברת אליו רצועת עור ונועד להצלפה) למרות הדמיון בין 'שוט' האנגלית לתנועת השוט העברי.

הוועדה למונחי תקשורת ההמונים של האקדמיה פנתה לציבור בבקשה להגיב על ההצעות שעלו ולהציע חלופות משלו.

נוסף על ההצעות שעלו בדיוני הוועדה – צְלִים, תַּצְלִים, הֶצְלֵם, מִצְלָם, טֹל, קיבלנו מן הציבור את ההצעות האלה:

  • מן צל"ם: תצלים, צלימה, הצלמה, צלוּמה, צילומון, צִלְמוּן, תצלימון, צילומית.
  • מן צל"ף: צֶלֶף, תצליף, צְלִיף, צִלּוּף.
  • מן רצ"ף / צר"ף: תרציף, מִרְצָף, רִצָּפוֹן; תצריף.
  • מן בז"ק: תבזיק, בִּזְקון, מבזקית/הבזקית.
  • שורשים שונים: זריזון, שְלַח, הֶסְרֵט, קֶלַע, תקרין, מִסְגָּר, מִתְפָּס, מִצְרָב, קִטעון, תִּמְנוּן.
  • הלחמים: תמונע, תמונף (תמונת חטף), צילצוף (=צילום רצוף), צילומחד, צלמור, צילומשך.
  • מילים קיימות: קטע צילום, רצועה, דגם, מקטע, שיוט.

בישיבה מיוחדת של הוועדה למונחי התקשורת ביום ז' בניסן תשע"ב, 30 במארס 2012, הוחלט להמליץ למליאת האקדמיה על החלופה מִצְלָם. המונח אושר במליאת האקדמיה במרחשוון תשע"ג (נובמבר 2012).