איכותי ואיכותני

הצירופים 'מחקר איכותי' או 'מחקר איכותני', 'מחקר כמותי' או 'מחקר כמותני' נוצרו בקרב החוקרים כבבואות לצירופים האנגליים qualitative study ו־quantitative study. חוקרים באוניברסיטאות היו חלוקים בצורת שם התואר – איכותי כנגד איכותני – כמעט מראשית היווצרותו של המונח. בין הנימוקים לטובת הצורה איכותני הייתה הדו־משמעות של איכותי (התואר איכותי משמש במשמע 'טוב', 'בעל איכות גבוהה', ואילו כאן הכוונה לדבר שנבדק בכלים שאינם כמותיים).

בשלב מסוים פנו בעלי המחלוקת לאקדמיה בבקשה שתכריע בין שתי הצורות. בדיונים נאמר שהמונחים האלה, תהיה צורתם אשר תהיה, אינם מתארים יפה את מהות המחקר הנדון, והוצעו הצעות חלופיות שלא על דרך האנגלית (ההצעה העיקרית הייתה מחקר סְגוּלִי). הפונים התנגדו בתוקף לשינוי המונח, ובעקבות זאת משכה האקדמיה את ידה מן העניין.

מצד הדקדוק שתי הצורות אפשריות: איכותי, כמותי בהוספת סיומת ־ִי (כמו מהותי), או איכותני, כמותני בהוספת סיומת ־ני (כמו אופייני, סמכותני).

נראה שהמונחים מחקר איכותני ומחקר כמותני רווחים כעת יותר מן המונחים מחקר איכותי ומחקר כמותי.