צילום של מפת שולחן חגיגית ועליה הכיתוב בפרוס השנה החדשה

בפרוס השנה החדשה

לקראת ראש השנה אנו מקבלים איגרות 'שנה טובה' שברבות מהן כתוב "בפרוס השנה החדשה…". מה פירוש המילה בפרוס?

על פי ההסבר המקובל פְּרוֹס היא מילת יחס יוונית שפירושה 'לפני', 'לקראת', 'בכיוון'. במשנה ובתלמוד נקלטה מילה זו בצירוף מילת היחס העברית ב־ (בפרוס) במשמעות 'לפני', 'ערב': "בשלשה פרקים בשנה תורמין את הלשכה: בפרוס הפסח, בפרוס עצרת [=שבועות], בפרוס החג [=סוכות]…" (משנה שקלים ג, א). הכוונה היא שבימים שלפני החגים הללו מפרישים מקופת המקדש כסף לקרבנות.

עם זאת כבר בספרות חז"ל היו שפירשו את בפרוס (או בגרסה אחרת בִּפְרַס) מלשון פריסה, חיתוך במשמעות מחצית החודש הקודמת לחג. ואכן המילה פְּרָס משמשת בספרות חז"ל במשמעות חצי, למשל חצי כיכר.

כמה חוקרים בני ימינו קושרים את המילה פרוס דווקא למילה היוונית פרהסיה במשמעות הכרזה, ובהקשר זה – הכרזה על בוא החג.

כך או כך הביטויים 'בפרוס החג' ו'בפרוס השנה החדשה' משמשים בלשוננו כיום בהקשרים חגיגיים בלוויית ברכות ואיחולים לרגל המועד.

יש הנוהגים לכתוב "בפרושׂ" (בשי"ן שמאלית), ואולם כפי שראינו אין קשר בין מילה זו לפועל פָּרַשׂ/פָּרַס שמשמעו שיטוח ופיזור. הכתיב הנכון אפוא הוא בסמ"ך.

בפרוס השנה החדשה נאחל שנה טובה ומתוקה!