סַכּרת או סוּכּרת?

המונח התקני הוא סֻכֶּרֶת (בלי ניקוד: סוכרת). המונח שנקבע הוא שילוב של המילה סוכר ושל משקל המחלות פַּעֶלֶת, כלומר: ראשיתו בתנועה u כמו סוכר, והמשכו בשני סגולים כמשקל המחלות.

למחלות דלקתיות האקדמיה נוהגת לקבוע שמות בעיקר במשקל פַּעֶלֶת, אך לשמות של מחלות אחרות יכולות להתאים גם דרכי תצורה אחרות.

למעשה המילה סוכרת נקבעה בצורתה זו עוד במילון למונחי הרפואה של ד"ר א"מ מזי"א, רופא ולשונאי מאנשי ועד הלשון בראשית המאה העשרים.