שמות עבריים לרחובות ירושלים

העברית, כרך נט חוברת א–ב (תשע"א), עמ' 62–70

לקריאת המאמר

בתקופת השלטון הבריטי האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה ניכרת במספרה, מנחם אוסישקין חתר לעגן את מעמדה ולזכות בהכרת השלטונות החדשים. ועדת השמות לרחובות ירושלים, שהוקמה בהוראת הנציב הבריטי הראשון הרברט סמואל, הייתה יחידה בסוגה: פעלו בה בצוותא נציגי שלושה מגזרים: יהודים, נוצרים ומוסלמים.