סחרחרה או סחרחרת?

תשע"א, 2011

במילונים יש שלוש צורות שונות לחלופה העברית של קרוסלה – סְחַרְחָרָה, סְחַרְחֵרָה וסְחַרְחֶרֶת. ביקשנו לדעת איזו משלוש הצורות מקובלת בקרב הדוברים.

ואלו היו תוצאות הסקר: סְחַרְחָרָה – 228; סְחַרְחֵרָה – 40; סְחַרְחֶרֶת – 231.