לקובץ PDF

אקדם - גיליון 42

אקדם 42

תשע"א - 2010

תוכן העניינים

  • מן הנעשה באקדמיה, עמ' 1
    תשע"א – שנת העברית במערכת החינוך, ספריית אליעזר בן־יהודה, שיפוץ בית האקדמיה, מכירה מיוחדת של ספרי האקדמיה
  • מ"לשוננו לעם" ל"העברית", עמ' 1
  • ומה עושים בפועל מאת תמר כץ, עמ' 2
  • חדש בסדרה "אסופות ומבואות בלשון": תכנון לשון בישראל מאת אילן אלדר; העברית בראי המדינה מאת נתן אפרתי; תורת ההגה והצורות של לשון המקרא מאת יהושע בלאו, עמ' 2
  • מוקשים וטרשים בשדה הנוסח מאת עמנואל מסטיי, עמ' 3
  • שבחי הנר מתוך דורות ראשונים לחיים הזז מאת ברכה דלמצקי־פישלר, עמ' 8