איור של זוג הורים מחזיקים תינוקת והכיתוב: זבד הבת

זבד הבת

כתבה שושנה בהט, לשוננו לעם מד (תשנ"ג), עמ' 137

הולדת בן במשפחה נחוג בטקס ברית מילה, ואם נולדת בת אין עושים לה כל שמחה טקסית; נמצאת הבת מקופחת לעומת הבן. היה מי שהציע לעשות גם לכבודה מסיבה ולכנותה מסיבת ויש שביקשו להתעלם מן המילה שבצירוף 'ברית מילה' ולכנות את החגיגה בשם בריתה – כנגד ברית לזכר, בריתה לנקבה. אין צריך לומר שחידוש זה חסר טעם הוא.

הוסכם אפוא פה אחד להחיות את הצירוף זבד הבת שכבר הוא בשימוש זה מאות שנים בקרב יהודי המזרח, להודיעך שגם הבת היא זבד טוב, על פי הפסוק: "וַתֹּאמֶר לֵאָה זְבָדַנִי אֱלֹהִים אֹתִי זֶבֶד טוֹב" (בראשית ל, כ).

זבד הבת

"זבד הבת" מתוך סידור תפילת ישרים לפי מנהגי הספרדים, ירושלים תש"ו