מה בין "פרי" ל"פירות"?

לשוננו לעם נא–נב, ג (תש"ס–תשס"א), עמ' 104–109

לקריאת המאמר

"סביר להניח שרבים מקוראי המקרא לא שמו לב שהמילה פרי, המופיעה במקרא בצורתה זו כמעט מאה ועשרים פעמים, אינה באה אפילו פעם אחת בצורת הרבים, ובוודאי יופתעו כאשר תתברר להם עובדה זו."