יושב הראש או היושב ראש?

שאלה שמתלבטים בה רבים היא מה דרך היידוע של הצירוף יושב ראש. בעבר נהגו ללמד כי אין לראות בו צירוף סמיכות, שכן המילה 'ראש' היא תיאור הפועל: 'יושב ראש' הוא 'היושב בראש' או 'היושב ראשונה', ולכן צריך לומר 'היושב ראש', 'יושבים ראש' וכדומה. ואולם ברבות השנים נתפס צירוף זה כצירוף סמיכות, והחלו לומר יותר ויותר 'יושב הראש', 'יושבי ראש'.

בדיון שהיה באקדמיה בשנת תשנ"ד (1994) בסוגיית היידוע של הצירוף אמר אחד הדוברים: "התנגדות לביטוי כמו 'יושב הראש' (במקום 'היושב ראש'), 'יושבי ראש' (במקום 'יושבים ראש') היא חומרה יתרה, שהרי מגוון יחסי המשמעות בין הנסמך לסומך רחב מאוד".

בסופו של הדיון הותרו שתי דרכי היידוע: 'היושב ראש' וגם 'יושב הראש' וברבים 'היושבים ראש' וגם 'יושבי הראש'.[1]

* * *

על "יושב־הראש" מאת דוד ילין, מתוך "לעקר נטוע", שפתנו תרפ"ג (1923):

יושב ראש

______________________

[1] ראו את הדיון בקישור, עמ' 166 ואילך.