לקובץ PDF

אקדם - גיליון 41

אקדם 41

תש"ע - 2010

תוכן העניינים

  • הכינוס פתוח והקהל דוחק (על הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה), עמ' 1
  • פרס האקדמיה ללשון העברית הוענק לד"ר רמי סערי, עמ' 1
  • דברי שרת התרבות והספורט לימור לבנת בכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה, עמ' 2
  • פרופ' יהודה רצהבי ז"ל, עמ' 3
  • אוסף קטעי הגניזה הקהירית בז'נבה מאת דוד רוזנטל, עמ' 6
  • מפגש עובדי המילון ההיסטורי לרגל 50 שנה למפעל המילון, עמ' 8
  • מפעל המילון במספרים, עמ' 8