שני ילדים על מושבי רכבת והכיתוב: שׁוֹבֵר או שׁוֹבָר

שׁוֹבֵר או שׁוֹבָר

תש"ע–תשע"א, 2010–2011

שובר הוא מסמך כתוב המאשר פעולה כספית שנעשתה או המאשר למחזיק בו לקבל שירותים או טובין ללא תשלום נוסף. המונח מתרגם הן את voucher, הן את coupon.

הינה כמה דוגמאות:

  • במקום מתנה אפשר לתת שובר מתנה.
  • לצו המילואים מצורף שובר נסיעה באוטובוס.
  • אתם יכולים להדפיס את שובר ההנחה.

שנים רבות נחשבה ההגייה שׁוֹבָר לא תקנית, וכמותה ההגיות גּוֹלָל וסוֹרָג. מתקני הלשון הורו להגות שׁוֹבֵר, גּוֹלֵל וסוֹרֵג בצירי,  וכך גם נוקד במילונים.

לקראת דיון בצורת המילים האלה בוועדת הדקדוק של האקדמיה ביקשנו לברר מהי ההגייה הרווחת, ופנינו אל הציבור בשאלה: איך אתם נוהגים לומר – שׁוֹבָר או שׁוֹבֵר?

בהצבעה באתר היה רוב גדול להגייה בקמץ: 1,184 העידו על ההגייה שוֹבָר, ורק 152 על ההגייה שׁוֹבֵר.

עיון במסורות ההגייה של המילים האלה בקריאת המשנה העלה שאין אחידות בקריאתן, ויש עדויות גם להגייה בתנועת a. לכן הציעה ועדת הדקדוק להתיר גם את הניקוד בקמץ כהגייה הרווחת שיש לה סיוע ממסורות הלשון.

בישיבת המליאה שך באדר ב תשע"א (מארס 2011) נקבע הניקוד שׁוֹבֵר וגם שׁוֹבָר, וכך גם גּוֹלֵל, גּוֹלָל; סוֹרֵג, סוֹרָג.

לפי החלטה זו צורת הרבים של שׁוֹבֵר היא שׁוֹבְרִים, ושל שׁוֹבָר – שׁוֹבָרִים.

להרחבה ראו עוד אקדם 44, עמ' 3.