חָלָל בנקבה

צורת הנקבה של חָלָל במשמעות 'אדם שנפל בקרב או נהרג באסון' אינה נקרית במקורותינו, אבל נוכל ללמוד עליה ממילים דומות: עָקָר – עֲקָרָה, חָכָם – חֲכָמָה. אם כן צורת הנקבה היא חֲלָלָה (בנסמך חַלְלַת־, ברבים חֲלָלוֹת, בנסמך רבים חַלְלוֹת־).

כמובן, כאשר חַלְלות צה"ל מוזכרות ברשימה הכוללת נופלים גברים, אפשר לִמנותן תחת הכותרת הכללית חַלְלֵי צה"ל.

הערה: בתורה באה הצורה חֲלָלָה במשמעות שונה בתכלית: 'בת כוהן שנולדה מנישואים האסורים על כוהן, כגון נישואים עם גרושה', ונראה שמדובר בשורש אחר מבחינה גיזרונית (אטימולוגית).