פרופ’ אלישע קימרון – חתן הפרס לשנת תשס”ט

נימוקי ועדת הפרס

הפרס על שם רוברט ומישל אסרף מוענק לפרופ’ אלישע קימרון על תרומתו למחקר הלשון העברית כמתפרט והולך: פרופ’ אלישע קימרון הוא גדול חוקרי לשון מגילות מדבר יהודה. אין ערוך לתרומתו בפענוחם של הטקסטים מקומראן וההדרתם, ולהישגיו בחקר דקדוק העברית ומילונה.

פרופ’ קימרון הכין לאחרונה מהדורה מורכבת של כלל החיבורים העבריים מקומראן (320 כתבי יד) בצירוף מבוא, אפאראט מדעי ופירוש קצר לכל חיבור, שיתפרשו על פני 900 עמודים בשלושה כרכים (בהוצאת יד בן־צבי).

בנוסף למהדורות של מגילת ישעיהו, מגילת ברית דמשק, מגילת המקדש ומקצת מעשי התורה, כתב קימרון שפע מחקרים מכוננים בפונולוגיה, במורפולוגיה ובתחביר של העברית הקדומה, של לשון חז”ל והארמית (ספרו “ארמית מקראית” זכה למהדורות אחדות והפך ספר יסוד בלימוד הארמית באוניברסיטאות).

פרופ’ קימרון גם מרים תרומה לעבודת האקדמיה בחברותו בוועדה למונחי הגאוגרפיה המתכנסת בקביעות באוניברסיטת בן־גוריון.

חברי ועדת הפרס: שמעון שרביט (יו”ר), אבי הורביץ, חיים א’ כהן.

צילום: דורון רובינשטיין