לקובץ PDF

אקדם - גיליון 21

אקדם 21

תשס"ב - 2002

תוכן העניינים

 • חילופי תפקידים (במדור המחשוב וההוצאה לאור), עמ' 1
 • כללי נטיית השם – קנקן חדש מלא ישן, עמ' 1
 • הוועדה למונחי האריגה וארגון CIETA, עמ' 1
 • הפועל בגזרת הכפולים (ע"ע) ובגזרת ע"ו–ע"י, עמ' 2
 • הבו לנו קללה עברית מאת אברהם שלונסקי, עמ' 3
 • "נוולא" – על הנשים האורגות בתלמוד הבבלי מאת שלמה נאה, עמ' 6
  נול, פלך
 • כרזה לקראת ייסוד האקדמיה ללשון העברית, עמ' 8
  אקדמיה