מבחר מונחים מן המילון למונחי אריגה אומנותית שאושרו באקדמיה בשנת תשס"ב

לקובץ PDF