לקובץ PDF

אקדם - גיליון 19

אקדם 19

תשס"ב - 2002

תוכן העניינים

  • נשיא המדינה (משה קצב) ושר המדע התרבות והספורט (מתן וילנאי) אורחי האקדמיה, עמ' 1
  • נשיא האקדמיה לכהונה נוספת, עמ' 1
  • תרומה מעיזבונו של המילונאי יהודה גור למכון מזי"א, עמ' 1
  • אתר האקדמיה באינטרנט מחדש את פניו, עמ' 2
  • שאלות ותשובות: מסוק ומטוס מאת ברק דן ודורון רובינשטיין, עמ' 2
  • החלטות בדקדוק: ו' החיבור, חניכיים, דלועים, בבלי ופרסי, עמ' 2
  • מחיי הלשון – יהודה גור מאת נתן אפרתי, עמ' 3
  • "תזיז", "עוּר" ו"מבלגות" – קווים לחקר מיליהם של הכתבים מקומראן מאת מנחם קיסטר, עמ' 6
  • תעודה: גלויה מפינחס הלוי איש־הורוויץ לדוד ילין מאת סמדר ברק, עמ' 8