מילים בשימוש כללי (ברובן) שאושרו בשנת תשנ”ז.

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך סדרה 19