לקובץ PDF

אקדם - גיליון 7

אקדם 7

תשנ"ה - 1995

תוכן העניינים

 • ועדה חדשה באקדמיה: הוועדה למונחי התחבורה, עמ' 1
 • מנכ"ל משרד החינוך (שמשון שושני) בביקור באקדמיה, עמ' 1
 • המזכירות המדעית בשירות הציבור, עמ' 2
  שאלות ותשובות, ובהן: מדוע אקדמיה? חידושי מילים עממיים
 • ערב לכבודו של פרופ' אלרהנד, עמ' 2
 • מינוי חדש באקדמיה (חילופי אישים במכון מזי"א), עמ' 2
 • ביקורת על לשון הפרסומת גם בערוץ 2, עמ' 3
 • מפרסומי האקדמיה: תחביר לשון המשנה מאת משה אזר, עמ' 3
 • מונחים חדשים בתחום הבנקאות ושוק ההון, עמ' 3
 • מעשה לשוני מאת עוזי אורנן, עמ' 4
 • הצצה על מכון מזי"א: מכתב מהגננת רבקה הורוויץ אל ועדת הלשון, עמ' 6