על המזכירות המדעית

המזכירות המדעית של האקדמיה מופקדת על ביצוע פעולתה של האקדמיה בתחום התקן (הנורמה) של העברית בת ימינו.

ריכוז ועדות האקדמיה

המזכירים המדעיים מרכזים את עבודתן של ועדות האקדמיה – ועדת הדקדוק, ועדת המינוח המרכזית, הוועדה למילים בשימוש כללי, ועדות המינוח המקצועיות וכל ועדה אחרת שעניינה קביעת התקן של העברית בת ימינו. המזכירות המדעית מלווה את פעילותן של ועדות מינוח מקצועיות הפועלות מחוץ לאקדמיה.
המזכירות המדעית מכינה את הצעות ההחלטה של הוועדות ומגישה אותן למליאת האקדמיה.

פרסומים בדפוס ובמרשתת

המזכירות המדעית מופקדת על עריכת החלטות האקדמיה לאחר אישורן ועל פרסומן: החלטות בתחום המינוח מתפרסמות באתר מונחי האקדמיה והחלטות בתחום הדקדוק מתפרסמות במדור "החלטות" באתר האקדמיה. הודעות על החלטות האקדמיה מתפרסמות ברשומות.
המזכירות המדעית עורכת את החוברות שבהן מתפרסמות החלטות האקדמיה בדקדוק, בכתיב, בפיסוק ובתעתיק, וכן מילונים מקצועיים. עובדי המזכירות המדעית עורכים את למד לשונך ואת זיכרונות האקדמיה ופרסומים מיוחדים אחרים.

מערך התשובות והקשר עם הציבור

המזכירות המדעית מפרסמת תשובות בענייני לשון ומידע על מילים וביטויים וגלגוליהם במדור "שאלות ותשובות" ובמדור "מילים" באתר האקדמיה, ומשיבה תשובות אישיות לכל הפונים באמצעות מערכת הפניות באתר ובערוצים נוספים.
עובדי המזכירות המדעית מייצגים את האקדמיה בפני הציבור הרחב בראיונות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, בהשתלמויות ובימי עיון של האקדמיה ובהרצאות במסגרות שונות מחוץ לאקדמיה.

מונחי האקדמיה

המזכירות המדעית עורכת את אתר מונחי האקדמיה שמכונסים בו כל המילונים ורשימות המונחים של ועד הלשון ושל האקדמיה ללשון, מעדכנת את האתר ברשימות חדשות ומתקנת את הטעון תיקון. כעת שוקדים על הכנת גרסה משודרגת של האתר.

צוות המזכירות המדעית

  • רונית גדיש, המזכירה המדעית, מרכזת ועדת המינוח המרכזית והוועדה לזואולוגיה (משנת תשע"ז).
  • ד"ר קרן דובנוב, מרכזת הוועדה למונחי בלשנות, חברת ועדת הזואולוגיה, בצוות המשיבים על שאלות הציבור.
  • ד"ר ברק דן, מרכז ועדת הדקדוק והוועדה למונחי המשפט, עורך זיכרונות האקדמיה.
  • בת־שבע ורדי, מרכזת מערכת הפניות ובצוות המשיבים על שאלות הציבור, עורכת למד לשונך.
  • תמר קציר, אחראית למערך התשובות לציבור באתר, מנהלת שותפה של דף הפייסבוק, בצוות המשיבים על שאלות הציבור, מרכזת הוועדה למילים בשימוש כללי.
  • ד"ר טובה שטראוס שרברין, עורכת אתר מונחי האקדמיה, מרכזת הוועדה למונחי בריאות הציבור.
  • צופי שקלים, מרכזת הוועדה למונחי מדע המדינה, בצוות המשיבים על שאלות הציבור, עורכת הלשון של כתבי העת לשוננו והעברית.

במרוצת השנים פעלו מזכירים מדעיים ומזכירות מדעיות בלשכות האקדמיה בירושלים, בתל אביב ובחיפה. הלשכות מחוץ לירושלים נסגרו, ועבודת המזכירות המדעית נעשית בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים.