יש לי שאלה

המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית שמחה לסייע בשאלות בענייני לשון, בעיקר בתֶקן של העברית החדשה בתחומים: מינוח, דקדוק, כתיב, פיסוק, תעתיק וניסוח.

כדי שנוכל להשיב ביעילות ובזמן סביר, נודה לכם אם תשתדלו להתמקד בנושא מסוים ולהימנע ממכתבים ארוכים ומרובי שאלות.

שימו לב: לא נוכל להשיב על שאלות שהן מטלות לימודיות.