הענקת תואר עמיתי כבוד של האקדמיה ללשון העברית

 

inv-honorary_fellows