תולדות מפעל המילון ההיסטורי

תמונה בשחור לבן של טור-סיני

תרצ"ז (1937): החזון

פרופ' נ"ה טור-סיני, נשיא ועד הלשון, מציע להקים "מפעל גדול של הכנת מילון אקדמי ללשוננו, לתקופותיה ולגלגולים שעברו עליה מראשית עקבותיה בהיסטוריה ועד היום".

תשי"ג (1953): חוק המוסד העליון ללשון העברית

הכנסת מחוקקת את חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג–1953: "מוקם בזה מוסד עליון למדע הלשון העברית; המוסד הוא אקדמיה ללשון, ושמו ייקבע על ידיו" [סעיף 1(א)]. "תפקיד המוסד הוא לכוון את התפתחות הלשון העברית על…
המשך קריאה >>

תשט"ו (1954): יוצאים לדרך

בישיבתה השמינית מאשרת מליאת האקדמיה הסכם עם מוסד ביאליק, ולפיו שני המוסדות יוציאו לאור "מילון היסטורי של הלשון העברית, שיכיל את אוצר המלים העבריות והוראותיהן בהתפתחות ההיסטוריה, מקדמת הימים ועד לדורנו. מילון זה ייקרא 'המילון…
המשך קריאה >>

צילום של בן-חיים

תשט"ז-תשי"ח (1958-1956): כיצד עושים מילון היסטורי?

את השנים הראשונות בתפקיד הקדיש העורך הראשון של המילון, פרופ' זאב בן-חיים, "להתחקות על דרך עשיית מילונים מדעיים גדולים […] ולהכין הצעת תכנית-ביצוע של מפעלנו כפי התנאים המיוחדים לנו".
המשך קריאה >>

תשי"ט (1959): מתקבלת ההחלטה לכונן מילון היסטורי אחד לכל התקופות

מועצת מערכת המילון ההיסטורי מקבלת את הצעתו של זאב בן-חיים לכונן "מילון היסטורי אחד, המבריח את כל התקופות [של הלשון העברית]".

תמונה מ 1959 של זאב בן-חיים

שלהי שנת תשי"ט (1959): תחילת העבודה המעשית במילון

מתחילה העבודה המעשית במילון בראשותו של פרופ' בן-חיים. ראשית העבודה במפעל הייתה איתור יצירות הספרות הכתובות עברית מן התקופה שלאחר המקרא ואילך לשם העמדת קטלוגים מפורטים הקרויים ספרי מקורות.
המשך קריאה >>

תשכ"א (1961): דוגמאות לקונקורדנצייה ולאוספי מילים של ברייתא דמלאכת המשכן

דוגמאות לקונקורדנצייה ולאוספי מילים של ברייתא דמלאכת המשכן – ניסיון של אוטומציה בחקר העברית במכונות IBM.
המשך קריאה >>

צילום של ספרי המילון ההיסטורי

תשכ"ג (1963): מתפרסם ספר המקורות ליצירות שלמן חתימת המקרא ועד מוצאי תקופת הגאונים

ביסוד הספר עמדה הכוונה לעבד במפעל המילון ההיסטורי את כל היצירות העבריות בנות התקופה המוכּרות לנו.
המשך קריאה >>

כריכת חוברת המציגה את מגילת אחימעץ

תשכ"ה (1965): מגילת אחימעץ מעובדת ומוגשת כחומר למילון

לקראת הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות יצאה לאור החוברת "מגילת אחימעץ – מעובדת ומוגשת כחומר למילון". מערכת המילון ביקשה להראות בה את דרכה בהכנת החומר למילון ההיסטורי באמצעות המחשב והאמצעים הטכנולוגיים שעמדו לרשותה אז.
המשך קריאה >>

תשכ"ט (1969): מוקם המדור לספרות החדשה

המדור נועד לעבד יצירות ספרות מן השנים 1750–1947.
המשך קריאה >>

צילום טקסט מספר בן-סירא

תשל"ג (1973): יוצא לאור ספר בן-סירא – המקור, קונקורדנציה וניתוח אוצר המילים

בספר נדפסו המקור העברי של ספר בן-סירא על פי כתבי היד ששימשו את מפעל המילון ההיסטורי, הקונקורדנצייה לספר, כפי שהותקנה במפעל, וכן רשימות לקסיקולוגיות רבות.
המשך קריאה >>

תשל"ז (1977): המחברת הראשונה של ספר המקורות לתקופה שמן 1750 ואילך

רואָה אור המחברת הראשונה של ספר המקורות לתקופה שמן 1750 ואילך – "מבחר חיבורים מן הספרות היפה בעברית (1860–1920)".

כריכת חוברת לשוננו

תשמ"ב (1982): מחברת לדוגמה של השורש ערב

כדי להציג לציבור תוצאות ביניים של העבודה ולהפיק מהן לקחים נעשה ניסיון לכתיבת ערך מילוני מלא של שורש אחד, הוא השורש ערב. "מחברת לדוגמה" זו יצאה לאור בכתב העת לשוננו מו (תשמ"ב).
המשך קריאה >>

צילום של מסך טלוייזיה

תשמ"ח (1988): עם הפנים לציבור

יוצא לאור בדפי זיעור (מיקרופיש) חלק ממאגרי המילון ההיסטורי: חומרים למילון – סדרה א – מן 200 לפה"ס עד 300 לספירה. דפי זיעור אלה ערוכים במתכונת דומה למתכונת מהדורת ספר בן-סירא מתשל"ג. לראשונה הועמד המאגר…
המשך קריאה >>

צילום פרופ' אברהם טל

תשנ"ב (1992): חילופי עורכים

פרופ' זאב בן-חיים פורש מתפקידו כעורך המילון ההיסטורי. פרופ' אברהם טל מתמנה לעורכו השני של המילון ההיסטורי.

תשנ"ה (1995): הזנה ישירה למאגרי הנתונים של המילון

שדרוג סביבת העבודה המחקרית
המשך קריאה >>

סמליל מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית

תשנ"ח (1998): יוצא לאור תקליטור מאגרים

יוצא לאור תקליטור מאגרים, ובו מאגרי המילון ההיסטורי לתקופה שמן המאה השנייה לפני הספירה ועד לרבע הראשון של המאה החמישית לספירה. מהדורה שנייה של התקליטור יוצאת לאור בשנת תשס"א (2001) ובה מורחב המאגר.
המשך קריאה >>

תש"ס (1999): מוקם המדור לספרות הגאונים

מוקם המדור לספרות הגאונים, העוסק בספרות התקופה של 250 השנים שבין 800 ל-1050 לסה"נ.
המשך קריאה >>

תשס"א (2001): פרסום מהדורת האקדמיה ללשון העברית לתלמוד הירושלמי

במהדורה זו מובאת מסירת היסוד במלואה, בציון כל הגהותיה.
המשך קריאה >>

תשס"ה (2005): אתר "מאגרים" עולה למרשתת

האקדמיה חונכת אתר במרשתת (אינטרנט) המציג את כל החומר המשתייך לספרות העתיקה והמצוי במאגר המילון. באתר כונסו כארבעת אלפים ושלוש מאות חיבורים ובהם כתשעה מיליון מילים.

שלהי שנת תשס"ה (2005): מתחילה כתיבת ערכי המילון לתקופה הקלסית

שני חוקרים בכירים במפעל המילון החלו בניסיון של כתיבת ערכים: הם מכנסים את המובאות שהמילה הנדונה נזכרת בהן, ממיינים אותן על פי גוני משמעותה, עורכים את המובאות הנבחרות עריכה כרונולוגית המייצגת את גלגולי המשמעות מדור…
המשך קריאה >>

תשס"ח (2008): מוקם המדור לשירת ימי הביניים למן המאה האחת-עשרה

המדור מתמקד עתה בשירת ספרד. תחילה הותקנו שיריו של שמואל הנגיד, ועתה מותקנות ומנותחות יצירותיהם של שאר משוררי ספרד, ובראשם שלמה אבן גבירול, משה אבן עזרא ויהודה הלוי.

תשס"ט (2009): מוקם המדור לספרות הרבנית לתקופה שבין 1050 ל-1550 לסה"נ

עבודת המדור לספרות הרבנית מתמקדת בספרות הראשונים.
המשך קריאה >>

תש"ע (2010): איחוד מאגרי המילון

לאחר ארבעים שנה שבהן נאגרו הטקסטים למילון בשני מאגרים נפרדים – אחד לספרות העתיקה (עד למאה האחת-עשרה) ואחד לספרות החדשה (מן המאה השמונה-עשרה) – אוחד החומר למאגר אחד משותף.
המשך קריאה >>

צילום חיים א' כהן

תשע"א (2011): חילופי עורכים

פרופ' אברהם טל פורש מתפקידו כעורך המילון ההיסטורי. פרופ' חיים א' כהן מתמנה לעורכו השלישי של המילון ההיסטורי.

סמליל אתר מאגרים

תשע"ד (2014): אתר "מאגרים" מתחדש

האקדמיה מעלה למרשתת את אתר "מאגרים" בגרסתו החדשה. האתר מציע אפשרויות חיפוש מגוונות ומתקדמות וכן אפשרות לעיון בחיבורים במלואם. באתר החדש מוצגים לראשונה חיבורים רבים מספרות ההשכלה והתחייה (כתביו של מנדלי, ביאליק, ברנר, אחד-העם ועוד…
המשך קריאה >>

תשע"ו (2016): מתחילה עבודת ההתקנה של המקרא

עם כינונו של מפעל המילון ההיסטורי הוחלט שלא לעבד את המקרא והחיבורים המקבילים לתקופה זו בשלב הראשון, מתוך מחשבה שאלה חיבורים שנחקרו רבות ועדיף לו למפעל להתחיל בהכנת התשתית למילון דווקא בחיבורים שנכתבו לאחר המקרא.…
המשך קריאה >>

תשע"ז (2017): מוקם המדור לספרות התרגומים מן הערבית למן המאה השתים־עשרה

עבודת המדור מתמקדת בתרגומי התיבונים, ובראשם יהודה אבן־תיבון המכונה "אבי המעתיקים". בהמשך יעובדו חיבורים של מתרגמים אחרים, כגון אברהם אבן־עזרא, אחיטוב, נתן המאתי וטודרוס טודרוסי.