ישיבה שמב

כ"ז במרחשוון תשע"ו, 9 בנובמבר 2015

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

2.1.5 משקל פִּעְלוֹן ומשקל פִּעָלוֹן

2.1.7 משקל פְּעִי, פֶּעִי

כלל ז – משקל פְּעָל

נֹסַח או נוּסָח