ישיבה רעה

ח' באדר תשס"ד, 1 במארס 2004

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ה. שמות תואר לועזיים