ישיבה קעט-קף

י"ח בסיוון התשמ"ו, 25 ביוני 1986

קובץ מצורף

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

כלל א – תשלום דגש בבניינים פיעל פועל והתפעל

כלל ג – ניקוד התחילית בבניין קל עתיד לפני פ' הפועל גרונית