Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום עגבנייה

העגבנייה ומה שעוללו לה שמותיה

מאת: ראובן סיוון

לשוננו לעם, כרך כב חוברת ג וחוברת ח (תשל"א), עמ' 75–104, 220–222

לקריאת המאמר

ראובן סיוון, שעסק רבות בתולדות חידושי המילים, מרחיב במאמרו זה את היריעה בסקירה מקיפה על המילה המחודשת 'עגבנייה', בלוויית עדויות חיות וכתובות. המילה עגבנייה לא התקבלה בקלות, והיו שהתנגדו לה. מי חידש אותה? ועל פי מה? מי התנגד לחידוש? מה הייתה המילה המתחרה? – על כל אלו ועוד יש תשובות במאמר.