מאמרים מאת דניאל שפרבר

עברית והשפות הקלסיות – יוונית ולטינית

לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון (תש"ן), עמ' 302–305

אפשר להעריך שלספרות חז"ל נכנסו כאלפיים מילים יווניות (ולטיניות) בתחומים שונים ומגוונים, כגון מנהל ושלטון, רפואה, ריהוט ולבוש.
המשך קריאה >>