מסע בזמן

העבודה במילון ההיסטורי מזמנת פעמים רבות אפשרות לחקור את דרכי התהוותהּ של מילה (או צירוף מילים), את גלגולי המשמעות והשינויים הצורניים שחלו בהּ ואת השינויים בהגייתהּ.

מדור זה מאפשר הצצה לשולחנם של חוקרי המילון, ומתפרסמים בו – להנאת הציבור – קטעים קצרים המבוססים על עבודתם.

ממתי מאמתים בעברית?

מה מקורה של המילה 'עכשיו'?

בית הנהלול

מה משמעותה של המילה 'עטין'?

מִצְמוּץ מים

משבר בשלוש מערכות

תוכנית – מיחזקאל ועד היום

אדם לעמל יולד – על הסביל הפנימי של בניין קל

מנגינה

גלגוליו של השקל העברי