מסע בזמן

העבודה במילון ההיסטורי מזמנת פעמים רבות אפשרות לחקור את דרכי התהוותהּ של מילה (או צירוף מילים), את גלגולי המשמעות והשינויים הצורניים שחלו בהּ ואת השינויים בהגייתהּ.

מדור זה מאפשר הצצה לשולחנם של חוקרי המילון, ומתפרסמים בו – להנאת הציבור – קטעים קצרים המבוססים על עבודתם.

ממתי מאמתים בעברית?

מן העבודה במילון ההיסטורי

מסע בזמן

מה מקורה של המילה 'עכשיו'?

מן העבודה במילון ההיסטורי

מקור המילה עכשיו אינו מבורר די הצורך. עם זאת נראית דעתו של זאב בן־חיים כי מקורהּ בכיווץ הצירוף 'עד כשהוא'.
המשך קריאה >>

בית הנהלול

מה משמעותה של המילה 'עטין'?

מן העבודה במילון ההיסטורי

מִצְמוּץ מים

מן העבודה במילון ההיסטורי

משבר בשלוש מערכות

מן העבודה במילון ההיסטורי

תוכנית – מיחזקאל ועד היום

מסע בזמן

אדם לעמל יולד – על הסביל הפנימי של בניין קל

במקרא נמצאות הצורות הסבילות יוּלד (לצד נולד), לֻקַּח (במקום נלקח). מה פשרן של צורות אלו?
המשך קריאה >>

מילים מתגלגלות

מנגינה

מן העבודה במילון ההיסטורי

אדם מן היישוב השומע את המילה "מנגינה" מן הסתם חושב על צלילים ערבים לאוזן המתחברים להם יחד – אך מקורה של המילה הוא דווקא בהקשר עצוב וכואב.
המשך קריאה >>

מטבע שקל חדש

גלגוליו של השקל העברי

בימים אלו מציינים 35 שנה להוצאתו של השקל החדש – מאמרו של יעקב עציון סוקר את  גלגוליו של השקל העברי.
המשך קריאה >>