מילה נולדת

במדור הזה אנחנו מתחקים על לידתן של מילים שחודשו בעברית בת ימינו: מי חידש, למה חידש ומתי.

גמל שלמה ומקור שמו

תשובת חבר האקדמיה דוד טלשיר

מי חידש את המילה מַסּוֹק

בהשתתפות רונית גדיש