כינויי המושא – לוחות נטייה לדוגמה

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – קל עבר

קל עבר

הערות לקוראים
(א) סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).
(ב) פה ושם ניתן סימן מתג לסימון הברה פתוחה, במיוחד לצד קמץ גדול.

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אני שְׁמַרְתִּ֫יךָ[1] שְׁמַרְתִּיךְ שְׁמַרְתִּיו / שְׁמַרְתִּ֫יהוּ שְׁמַרְתִּ֫יהָ
עֲזַרְתִּ֫יךָ עֲזַרְתִּיךְ עֲזַרְתִּיו / עֲזַרְתִּ֫יהוּ עֲזַרְתִּ֫יהָ
שְׁמַעְתִּ֫יךָ שְׁמַעְתִּיךְ שְׁמַעְתִּיו / שְׁמַעְתִּ֫יהוּ שְׁמַעְתִּ֫יהָ
מְצָאתִ֫יךָ מְצָאתִיךְ מְצָאתִיו / מְצָאתִ֫יהוּ מְצָאתִ֫יהָ
שְׂנֵאתִ֫יךָ שְׂנֵאתִיךְ שְׂנֵאתִיו / שְׂנֵאתִ֫יהוּ שְׂנֵאתִ֫יהָ
פְּדִיתִ֫יךָ פְּדִיתִיךְ פְּדִיתִיו / פְּדִיתִ֫יהוּ פְּדִיתִ֫יהָ
שַׂמְתִּ֫יךָ שַׂמְתִּיךְ שַׂמְתִּיו / שַׂמְְתִּ֫יהוּ שַׂמְתִּ֫יהָ
סַבּוֹתִ֫יךָ סַבּוֹתִיךְ סַבּוֹתִיו / סַבּוֹתִ֫יהוּ סַבּוֹתִ֫יהָ
אתה שְׁמַרְתַּ֫נִי שְׁמַרְתּוֹ שְׁמַרְתָּהּ
עֲזַרְתַּ֫נִי עֲזַרְתּוֹ עֲזַרְתָּהּ
שְׁמַעְתַּ֫נִי שְׁמַעְתּוֹ שְׁמַעְתָּהּ
מְצָאתַ֫נִי מְצָאתוֹ מְצָאתָהּ
שְׂנֵאתַ֫נִי שְׂנֵאתוֹ שְׂנֵאתָהּ
פְּדִיתַ֫נִי פְּדִיתוֹ פְּדִיתָהּ
שַׂמְתַּ֫נִי שַׂמְתּוֹ שַׂמְתָּהּ
סַבּוֹתַ֫נִי סַבּוֹתוֹ סַבּוֹתָהּ
את שְׁמַרְתִּ֫ינִי שְׁמַרְתִּיו / שְׁמַרְתִּ֫יהוּ שְׁמַרְתִּ֫יהָ
עֲזַרְתִּ֫ינִי עֲזַרְתִּיו / עֲזַרְתִּ֫יהוּ עֲזַרְתִּ֫יהָ
שְׁמַעְתִּ֫ינִי שְׁמַעְתִּיו / שְׁמַעְתִּ֫יהוּ שְׁמַעְתִּ֫יהָ
מְצָאתִ֫ינִי מְצָאתִיו / מְצָאתִ֫יהוּ מְצָאתִ֫יהָ
שְׂנֵאתִ֫ינִי שְׂנֵאתִיו / שְׂנֵאתִ֫יהוּ שְׂנֵאתִ֫יהָ
פְּדִיתִ֫ינִי פְּדִיתִיו / פְּדִיתִ֫יהוּ פְּדִיתִ֫יהָ
שַׂמְתִּ֫ינִי שַׂמְתִּיו / שַׂמְְתִּ֫יהוּ שַׂמְתִּ֫יהָ
סַבּוֹתִ֫ינִי סַבּוֹתִיו / סַבּוֹתִ֫יהוּ סַבּוֹתִ֫יהָ
הוא שְׁמָרַ֫נִי שְׁמָֽרְךָ שְׁמָרֵךְ שְׁמָרוֹ שְׁמָרָהּ
עֲזָרַ֫נִי עֲזָֽרְךָ עֲזָרֵךְ עֲזָרוֹ עֲזָרָהּ
שְׁמָעַ֫נִי שְׁמָעֲךָ שְׁמָעֵךְ שְׁמָעוֹ שְׁמָעָהּ
מְצָאַ֫נִי מְצָאֲךָ מְצָאֵךְ מְצָאוֹ מְצָאָהּ
שְׂנֵאַ֫נִי שְׂנֵאֲךָ שְׂנֵאֵךְ שְׂנֵאוֹ[2] שְׂנֵאָהּ
פָּדַ֫נִי / פְּדָאַ֫נִי פָּֽדְךָ / פְּדָאֲךָ פָּדֵךְ / פְּדָאֵךְ פָּדָ֫הוּ / פְּדָאוֹ פָּדָהּ / פְּדָאָהּ
שָׂמַ֫נִי שָֽׂמְךָ שָׂמֵךְ שָׂמוֹ שָׂמָהּ
סְבָבַ֫נִי[3] סְבָֽבְךָ סְבָבֵךְ סְבָבוֹ סְבָבָהּ
היא שְׁמָרַ֫תְנִי שְׁמָרַ֫תְךָ שְׁמָרַ֫תֶךְ[4] שְׁמָרַ֫תּוּ / שְׁמָרַ֫תְהוּ שְׁמָרַ֫תָּה
עֲזָרַ֫תְנִי עֲזָרַ֫תְךָ עֲזָרַ֫תֶךְ עֲזָרַ֫תּוּ / עֲזָרַ֫תְהוּ עֲזָרַ֫תָּה
שְׁמָעַ֫תְנִי שְׁמָעַ֫תְךָ שְׁמָעַ֫תֶךְ שְׁמָעַ֫תּוּ / שְׁמָעַ֫תְהוּ שְׁמָעַ֫תָּה
מְצָאַ֫תְנִי מְצָאַ֫תְךָ מְצָאַ֫תֶךְ מְצָאַַ֫תּוּ / מְצָאַ֫תְהוּ מְצָאַ֫תָּה
שְׂנֵאַ֫תְנִי שְׂנֵאַ֫תְךָ שְׂנֵאַ֫תֶךְ שְׂנֵאַ֫תּוּ / שְׂנֵאַ֫תְהוּ שְׂנֵאַ֫תָּה
פָּדַ֫תְנִי / פְּדָאַ֫תְנִי פָּדַ֫תְךָ / פְּדָאַ֫תְךָ פָּדַ֫תֶךְ / פְּדָאַ֫תֵךְ פָּדַ֫תּוּ / פָּדַ֫תְהוּ / פְּדָאַ֫תּוּ / פְּדָאַ֫תְהוּ פָּדַ֫תָּה / פְּדָאַ֫תָּה
שָׂמַ֫תְנִי שָׂמַַ֫תְךָ שָׂמַ֫תֶךְ שָׂמַ֫תּוּ / שָׂמַ֫תְהוּ שָׂמַ֫תָּה
סְבָבַ֫תְנִי[5] סְבָבַ֫תְךָ סְבָבַ֫תֶךְ סְבָבַ֫תּוּ / סְבָבַ֫תְהוּ סְבָבַ֫תָּה
אנחנו שְׁמַרְנוּ֫ךָ שְׁמַרְנוּךְ שְׁמַרְנוּ֫הוּ שְׁמַרְנוּ֫הָ
עֲזַרְנוּ֫ךָ עֲזַרְנוּךְ עֲזַרְנוּ֫הוּ עֲזַרְנוּ֫הָ
שְׁמַעְנוּ֫ךָ / שְׁמַעֲנוּ֫ךָ שְׁמַעְנוּ֫ךְ / שְׁמַעֲנוּ֫ךְ שְׁמַעְנוּ֫הוּ / שְׁמַעֲנוּ֫הוּ שְׁמַעְנוּ֫הָ / שְׁמַעֲנוּ֫הָ
מְצָאנוּ֫ךָ מְצָאנוּךְ מְצָאנוּ֫הוּ מְצָאנוּ֫הָ
שְׂנֵאנוּ֫ךָ שְׂנֵאנוּךְ שְׂנֵאנוּ֫הוּ שְׂנֵאנוּ֫הָ
פְּדִינוּ֫ךָ פְּדִינוּךְ פְּדִינוּ֫הוּ פְּדִינוּ֫הָ
שַׂמְנוּ֫ךָ שַׂמְנוּךְ שַׂמְנוּ֫הוּ שַׂמְנוּ֫הָ
סַבּוֹנוּ֫ךָ סַבּוֹנוּךְ סַבּוֹנוּ֫הוּ סַבּוֹנוּ֫הָ
אתם / אתן שְׁמַרְתּוּ֫נִי שְׁמַרְתּוּ֫הוּ שְׁמַרְתּוּ֫הָ
עֲזַרְתּוּ֫נִי עֲזַרְתּוּ֫הוּ עֲזַרְתּוּ֫הָ
שְׁמַעְתּוּ֫נִי שְׁמַעְתּוּ֫הוּ שְׁמַעְתּוּ֫הָ
מְצָאתוּ֫נִי מְצָאתוּ֫הוּ מְצָאתוּ֫הָ
שְׂנֵאתוּ֫נִי שְׂנֵאתוּ֫הוּ שְׂנֵאתוּ֫הָ
פְּדִיתוּ֫נִי פְּדִיתוּ֫הוּ פְּדִיתוּ֫הָ
שַׂמְתּוּ֫נִי שַׂמְתּוּ֫הוּ שַׂמְתּוּ֫הָ
סַבּוֹתוּ֫נִי סַבּוֹתוּ֫הוּ סַבּוֹתוּ֫הָ
הם / הן שְׁמָרוּ֫נִי שְׁמָרוּ֫ךָ שְׁמָרוּךְ שְׁמָרוּ֫הוּ שְׁמָרוּ֫הָ
עֲזָרוּ֫נִי עֲזָרוּ֫ךָ עֲזָרוּךְ עֲזָרוּ֫הוּ עֲזָרוּ֫הָ
שְׁמָעוּ֫נִי שְׁמָעוּ֫ךָ שְׁמָעוּךְ שְׁמָעוּ֫הוּ שְׁמָעוּ֫הָ
מְצָאוּ֫נִי מְצָאוּ֫ךָ מְצָאוּךְ מְצָאוּ֫הוּ מְצָאוּ֫הָ
שְׂנֵאוּ֫נִי שְׂנֵאוּ֫ךָ שְׂנֵאוּךְ שְׂנֵאוּ֫הוּ שְׂנֵאוּ֫הָ
פָּדוּ֫נִי / פְּדָאוּ֫נִי פָּדוּ֫ךָ / פְּדָאוּ֫ךָ פָּדוּךְ / פְּדָאוּךְ פָּדוּ֫הוּ / פְּדָאוּ֫הוּ פָּדוּ֫הָ / פְּדָאוּ֫הָ
שָׂמוּ֫נִי שָׂמוּ֫ךָ שָׂמוּךְ שָׂמוּ֫הוּ שָׂמוּ֫הָ

[1] במקרא בפעלים מן השורשים יל”ד, יר”ש, שא”ל ע’ הפועל בחיריק, כגון יְלִדְתִּ֫יךָ, וִירִשְׁתָּהּ, שְׁאִלְתִּיו.
[2] במקרא גם מְלָאוֹ (אסתר ז, ה).
[3] בגוף השלישי תיתכן נטייה גם על דרך גזרת הכפולים (כגון חַנַּנִי, סַבּוּנִי במקרא): סַבַַּ֫נִי סַבְּךָ סַבֵּךְ סַבּוֹ סַבָּהּ סַבָּ֫נוּ סַבְּכֶם סַבְּכֶן סַבָּם סַבָּן.
[4] על פי אֲהֵבַ֫תֶךְ (רות ד, טו; הפתח על פי כתבי היד הטובים).
[5] בגוף השלישי תיתכן נטייה גם על דרך גזרת הכפולים: סַבַַּ֫תְנִי סַבַַּ֫תְךָ סַבַַּ֫תֶךְ סַבַַּ֫תּוּ/סַבַַּ֫תְהוּ סַבַַּ֫תָּה סַבַַּ֫תְנוּ סַבַּתְכֶ֫ם סַבַּתְכֶ֫ן סַבַָּ֫תַם סַבַָּ֫תַן.

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אני­­­ שְׁמַרְתִּיכֶ֫ם שְׁמַרְתִּיכֶ֫ן שְׁמַרְתִּים שְׁמַרְתִּין
עֲזַרְתִּיכֶ֫ם עֲזַרְתִּיכֶ֫ן עֲזַרְתִּים עֲזַרְתִּין
שְׁמַעְתִּיכֶ֫ם שְׁמַעְתִּיכֶ֫ן שְׁמַעְתִּים שְׁמַעְתִּין
מְצָאתִיכֶ֫ם מְצָאתִיכֶ֫ן מְצָאתִים מְצָאתִין
שְׂנֵאתִיכֶ֫ם שְׂנֵאתִיכֶ֫ן שְׂנֵאתִים שְׂנֵאתִין
פְּדִיתִיכֶ֫ם פְּדִיתִיכֶ֫ן פְּדִיתִים פְּדִיתִין
שַׂמְתִּיכֶ֫ם שַׂמְתִּיכֶ֫ן שַׂמְתִּים שַׂמְתִּין
סַבּוֹתִיכֶ֫ם סַבּוֹתִיכֶ֫ן סַבּוֹתִים סַבּוֹתִין
אתה שְׁמַרְתָּ֫נוּ שְׁמַרְתָּם שְׁמַרְתָּן
עֲזַרְתָּ֫נוּ עֲזַרְתָּם עֲזַרְתָּן
שְׁמַעְתָּ֫נוּ שְׁמַעְתָּם שְׁמַעְתָּן
מְצָאתָ֫נוּ מְצָאתָם מְצָאתָן
שְׂנֵאתָ֫נוּ שְׂנֵאתָם שְׂנֵאתָן
פְּדִיתָ֫נוּ פְּדִיתָם פְּדִיתָן
שַׂמְתָּ֫נוּ שַׂמְתָּם שַׂמְתָּן
סַבּוֹתָ֫נוּ סַבּוֹתָם סַבּוֹתָן
את שְׁמַרְתִּ֫ינוּ שְׁמַרְתִּים שְׁמַרְתִּין
עֲזַרְתִּ֫ינוּ עֲזַרְתִּים עֲזַרְתִּין
שְׁמַעְתִּ֫ינוּ שְׁמַעְתִּים שְׁמַעְתִּין
מְצָאתִ֫ינוּ מְצָאתִים מְצָאתִין
שְׂנֵאתִ֫ינוּ שְׂנֵאתִים שְׂנֵאתִין
פְּדִיתִ֫ינוּ פְּדִיתִים פְּדִיתִין
שַׂמְתִּ֫ינוּ שַׂמְתִּים שַׂמְתִּין
סַבּוֹתִ֫ינוּ סַבּוֹתִים סַבּוֹתִין
הוא שְׁמָרָ֫נוּ שְׁמַרְכֶם שְׁמַרְכֶן שְׁמָרָם שְׁמָרָן
עֲזָרָ֫נוּ עֲזַרְכֶם עֲזַרְכֶן עֲזָרָם עֲזָרָן
שְׁמָעָ֫נוּ שְׁמַעֲכֶם שְׁמַעֲכֶן שְׁמָעָם שְׁמָעָן
מְצָאָ֫נוּ מְצַאֲכֶם[6] מְצַאֲכֶן מְצָאָם מְצָאָן
שְׂנֵאָ֫נוּ שְׂנֵאֲכֶם שְׂנֵאֲכֶן שְׂנֵאָם שְׂנֵאָן
פָּדָ֫נוּ / פְּדָאָ֫נוּ פְּדָכֶם / פְּדַאֲכֶם פְּדָכֶן / פְּדַאֲכֶן פָּדָם / פְּדָאָם פָּדָן / פְּדָאָן
שָׂמָ֫נוּ שַׂמְכֶם שַׂמְכֶן שָׂמָם שָׂמָן
סְבָבָ֫נוּ סְבַבְכֶם סְבַבְכֶן סְבָבָם סְבָבָן
היא שְׁמָרַ֫תְנוּ שְׁמָרַתְכֶ֫ם שְׁמָרַתְכֶ֫ן שְׁמָרָ֫תַם שְׁמָרָ֫תַן
עֲזָרַ֫תְנוּ עֲזָרַתְכֶ֫ם עֲזָרַתְכֶ֫ן עֲזָרָ֫תַם עֲזָרָ֫תַן
שְׁמָעַ֫תְנוּ שְׁמָעַתְכֶ֫ם שְׁמָעַתְכֶ֫ן שְׁמָעָ֫תַם שְׁמָעָ֫תַן
מְצָאַ֫תְנוּ מְצָאַתְכֶ֫ם מְצָאַתְכֶ֫ן מְצָאָ֫תַם מְצָאָ֫תַן
שְׂנֵאַ֫תְנוּ שְׂנֵאַתְכֶ֫ם שְׂנֵאַתְכֶ֫ן שְׂנֵאָ֫תַם שְׂנֵאָ֫תַן
פָּדַ֫תְנוּ / פְּדָאַ֫תְנוּ פָּדַתְכֶ֫ם / פְּדָאַתְכֶ֫ם פָּדַתְכֶ֫ן / פְּדָאַתְכֶ֫ן פָּדָ֫תַם פָּדָ֫תַן
שָׂמַ֫תְנוּ שָׂמַתְכֶ֫ם שָׂמַתְכֶ֫ן שָׂמָ֫תַם שָׂמָ֫תַן
סְבָבַ֫תְנוּ סְבָבַתְכֶ֫ם סְבָבַתְכֶ֫ן סְבָבָ֫תַם סְבָבָ֫תַן
אנחנו שְׁמַרְנוּכֶ֫ם שְׁמַרְנוּכֶ֫ן שְׁמַרְנוּם שְׁמַרְנוּן
עֲזַרְנוּכֶ֫ם עֲזַרְנוּכֶ֫ן עֲזַרְנוּם עֲזַרְנוּן
שְׁמַעְנוּכֶ֫ם / שְׁמַעֲנוּכֶ֫ם שְׁמַעְנוּכֶ֫ן / שְׁמַעֲנוּכֶ֫ן שְׁמַעְנוּם / שְׁמַעֲנוּם שְׁמַעְנוּן / שְׁמַעֲנוּן
מְצָאנוּכֶ֫ם מְצָאנוּכֶ֫ן מְצָאנוּם מְצָאנוּן
שְׂנֵאנוּכֶ֫ם שְׂנֵאנוּכֶ֫ן שְׂנֵאנוּם שְׂנֵאנוּן
פְּדִינוּכֶ֫ם פְּדִינוּכֶ֫ן פְּדִינוּם פְּדִינוּן
שַׂמְנוּכֶ֫ם שַׂמְנוּכֶ֫ן שַׂמְנוּם שַׂמְנוּן
סַבּוֹנוּכֶ֫ם סַבּוֹנוּכֶ֫ן סַבּוֹנוּם סַבּוֹנוּן
אתם / אתן שְׁמַרְתּוּ֫נוּ שְׁמַרְתּוּם שְׁמַרְתּוּן
עֲזַרְתּוּ֫נוּ עֲזַרְתּוּם עֲזַרְתּוּן
שְׁמַעְתּוּ֫נוּ שְׁמַעְתּוּם שְׁמַעְתּוּן
מְצָאתוּ֫נוּ מְצָאתוּם מְצָאתוּן
שְׂנֵאתוּ֫נוּ שְׂנֵאתוּם שְׂנֵאתוּן
פְּדִיתוּ֫נוּ פְּדִיתוּם פְּדִיתוּן
שַׂמְתּוּ֫נוּ שַׂמְתּוּם שַׂמְתּוּן
סַבּוֹתוּ֫נוּ סַבּוֹתוּם סַבּוֹתוּן
הם / הן שְׁמָרוּ֫נוּ שְׁמָרוּכֶ֫ם שְׁמָרוּכֶ֫ן שְׁמָרוּם שְׁמָרוּן
עֲזָרוּ֫נוּ עֲזָרוּכֶ֫ם עֲזָרוּכֶ֫ן עֲזָרוּם עֲזָרוּן
שְׁמָעוּ֫נוּ שְׁמָעוּכֶ֫ם שְׁמָעוּכֶ֫ן שְׁמָעוּם שְׁמָעוּן
מְצָאוּ֫נוּ מְצָאוּכֶ֫ם מְצָאוּכֶ֫ן מְצָאוּם מְצָאוּן
שְׂנֵאוּ֫נוּ שְׂנֵאוּכֶ֫ם שְׂנֵאוּכֶ֫ן שְׂנֵאוּם שְׂנֵאוּן
פָּדוּ֫נוּ / פְּדָאוּ֫נוּ פָּדוּכֶ֫ם / פְּדָאוּכֶ֫ם פָּדוּכֶ֫ן / פְּדָאוּכֶ֫ן פָּדוּם / פְּדָאוּם פָּדוּן / פְּדָאוּן
שָׂמוּ֫נוּ שָׂמוּכֶ֫ם שָׂמוּכֶ֫ן שָׂמוּם שָׂמוּן
סְבָבוּ֫נוּ סְבָבוּכֶ֫ם סְבָבוּכֶ֫ן סְבָבוּם סְבָבוּן

[6] על פי מוֹרַאֲכֶם, מַשַּׂאֲכֶם.

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – קל בינוני

קל בינוני

הערות לקוראים
(א) סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).
(ב) פה ושם ניתן סימן מתג לסימון הברה פתוחה, במיוחד לצד קמץ גדול.

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
יחיד שׁוֹמְרֵ֫נִי שׁוֹמֶרְךָ שׁוֹמְרֵךְ שׁוֹמְרוֹ שׁוֹמְרָהּ
  גּוֹאֲלֵ֫נִי גּוֹאַלְךָ / גּוֹאֶלְךָ גּוֹאֲלֵךְ גּוֹאֲלוֹ גּוֹאֲלָהּ
  שׁוֹמְעֵ֫נִי שׁוֹמַעֲךָ / שׁוֹמֵעֲךָ שׁוֹמְעֵךְ שׁוֹמְעוֹ שׁוֹמְעָהּ
  בּוֹרְאֵ֫נִי בּוֹרַאֲךָ / בּוֹרֵאֲךָ בּוֹרְאֵךְ בּוֹרְאוֹ בּוֹרְאָהּ
  פּוֹדֵ֫נִי פּוֹדְךָ / פּוֹדֶ֫ךָ פּוֹדֵךְ פּוֹדֵ֫הוּ /  פּוֹדוֹ פּוֹדֶ֫הָ / פּוֹדָהּ
  שָׂמֵ֫נִי שָֽׂמְךָ שָׂמֵךְ שָׂמוֹ שָׂמָהּ
יחידה שׁוֹמַרְתֵּ֫נִי שׁוֹמַרְתְּךָ שׁוֹמַרְתֵּךְ שׁוֹמַרְתּוֹ שׁוֹמַרְתָּהּ
  גּוֹאַלְתֵּ֫נִי גּוֹאַלְתְּךָ גּוֹאַלְתֵּךְ גּוֹאַלְתּוֹ גּוֹאַלְתָּהּ
  שׁוֹמַעְתֵּ֫נִי שׁוֹמַעַתְךָ שׁוֹמַעְתֵּךְ שׁוֹמַעְתּוֹ שׁוֹמַעְתָּהּ
  בּוֹרֵאתֵ֫נִי בּוֹרֵאתְךָ בּוֹרֵאתֵךְ בּוֹרֵאתוֹ בּוֹרֵאתָהּ
  פּוֹדָתֵ֫נִי פּוֹדָֽתְךָ פּוֹדָתֵךְ פּוֹדָתוֹ פּוֹדָתָהּ
  שָׂמָתֵ֫נִי שָׂמָתְךָ שָׂמָתֵךְ שָׂמָתוֹ שָׂמָתָהּ
רבים על דרך כינוי הקניין: שומריי, שומרותיי, שומריו, שומרותיו וכו’.
רבות

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
יחיד שׁוֹמְרֵ֫נוּ שׁוֹמֶרְכֶם שׁוֹמֶרְכֶן שׁוֹמְרָם שׁוֹמְרָן
  גּוֹאֲלֵ֫נוּ גּוֹאַלְכֶם / גּוֹאֶלְכֶם גּוֹאַלְכֶן / גּוֹאֶלְכֶן גּוֹאֲלָם גּוֹאֲלָן
  שׁוֹמְעֵ֫נוּ שׁוֹמַעֲכֶם /  שׁוֹמֵעֲכֶם שׁוֹמַעֲכֶן /  שׁוֹמֵעֲכֶן שׁוֹמְעָם שׁוֹמְעָן
  בּוֹרְאֵ֫נוּ בּוֹרַאֲכֶם / בּוֹרֵאֲכֶם בּוֹרַאֲכֶן / בּוֹרֵאֲכֶן בּוֹרְאָם בּוֹרְאָן
  פּוֹדֵ֫נוּ פּוֹדְכֶם /  פּוֹדֵכֶם פּוֹדְכֶן /  פּוֹדֵכֶן פּוֹדָם /  פּוֹדֵהֶם פּוֹדָן /  פּוֹדֵהֶן
  שָׂמֵ֫נוּ שַׂמְכֶם שַׂמְכֶן שָׂמָם שָׂמָן
יחידה שׁוֹמַרְתֵּ֫נוּ שׁוֹמַרְתְּכֶם שׁוֹמַרְתְּכֶן שׁוֹמַרְתָּם שׁוֹמַרְתָּן
  גּוֹאַלְתֵּ֫נוּ גּוֹאַלְתְּכֶם גּוֹאַלְתְּכֶן גּוֹאַלְתָּם גּוֹאַלְתָּן
  שׁוֹמַעְתֵּ֫נוּ שׁוֹמַעַתְכֶם שׁוֹמַעַתְכֶן שׁוֹמַעְתָּם שׁוֹמַעְתָּן
  בּוֹרֵאתֵ֫נוּ בּוֹרֵאתְכֶם בּוֹרֵאתְכֶן בּוֹרֵאתָם בּוֹרֵאתָן
  פּוֹדָתֵ֫נוּ פּוֹדַתְכֶם פּוֹדַתְכֶן פּוֹדָתָם פּוֹדָתָן
  שָׂמָתֵ֫נוּ שָׂמַתְכֶם שָׂמַתְכֶן שָׂמָתָם שָׂמָתָן
רבים על דרך כינוי הקניין: שומרינו, שומרותינו, שומריהן, שומרותיהן וכו’.
רבות

 

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – קל עתיד

קל עתיד

הערות לקוראים:
(א) סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).
(ב) פה ושם ניתן סימן מתג לסימון הברה פתוחה, במיוחד לצד קמץ גדול.

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אני­ אֶשְׁמָרְךָ אֶשְׁמְרֵךְ אֶשְׁמְרֵ֫הוּ / אֶשְׁמְרֶ֫נּוּ / אֶשְׁמְרוֹ אֶשְׁמְרֶ֫הָ / אֶשְׁמְרֶ֫נָּה / אֶשְׁמְרָהּ
אֶלְבָּֽשְׁךָ אֶלְבָּשֵׁךְ אֶלְבָּשֵׁ֫הוּ / אֶלְבָּשֶׁ֫נּוּ / אֶלְבָּשׁוֹ אֶלְבָּשֵׁ֫הָ / אֶלְבָּשֶׁ֫נָּה / אֶלְבָּשָׁהּ
אֶעֱבָדְךָ אֶעֶבְדֵךְ אֶעֶבְדֵ֫הוּ / אֶעֶבְדֶ֫נּוּ / אֶעֶבְדוֹ אֶעֶבְדֶ֫הָ / אֶעֶבְדֶ֫נָּה / אֶעֶבְדָהּ
אֶשְׁאָֽלְךָ אֶשְׁאָלֵךְ אֶשְׁאָלֵ֫הוּ / אֶשְׁאָלֶ֫נּוּ / אֶשְׁאָלוֹ אֶשְׁאָלֶ֫הָ / אֶשְׁאָלֶ֫נָּה / אֶשְׁאָלָהּ
אֶמְצָאֲךָ אֶמְצָאֵךְ אֶמְצָאֵ֫הוּ / אֶמְצָאֶ֫נּוּ / אֶמְצָאוֹ אֶמְצָאֶ֫הָ / אֶמְצָאֶ֫נָּה / אֶמְצָאָהּ
אֹכָֽלְךָ אֹכְלֵךְ אֹכְלֵ֫הוּ / אֹכְלֶ֫נּוּ / אֹכְלוֹ אֹכְלֶ֫הָ / אֹכְלֶ֫נָּה / אֹכְלָהּ
אֶצָּרְךָ אֶצְּרֵךְ אֶצְּרֵ֫הוּ / אֶצְּרֶ֫נּוּ / אֶצְּרוֹ אֶצְּרֶ֫הָ / אֶצְּרֶ֫נָּה / אֶצְּרָהּ
אֶשָּֽׁקְךָ אֶשָּׁקֵךְ אֶשָּׁקֵ֫הוּ / אֶשָּׁקֶ֫נּוּ / אֶשָּׁקוֹ אֶשָּׁקֶ֫הָ / אֶשָּׁקֶ֫נָּה / אֶשָּׁקָהּ
אֶתֶּנְךָ אֶתְּנֵךְ אֶתְּנֵ֫הוּ / אֶתְּנֶ֫נּוּ / אֶתְּנוֹ אֶתְּנֶ֫הָ / אֶתְּנֶ֫נָּה / אֶתְּנָהּ
אִירָֽשְׁךָ אִירָשֵׁךְ אִירָשֵׁ֫הוּ / אִירָשֶׁ֫נּוּ / אִירָשׁוֹ אִירָשֶׁ֫הָ / אִירָשֶׁ֫נָּה / אִירָשָׁהּ
אֵלֶדְךָ[1] אֵֽלְדֵךְ אֵֽלְדֵ֫הוּ / אֵֽלְדֶ֫נּוּ / אֵֽלְדוֹ אֵֽלְדֶ֫הָ / אֵֽלְדֶ֫נָּה / אֵֽלְדָהּ
אֵדָעֲךָ אֵדָעֵךְ אֵדָעֵ֫הוּ / אֵדָעֶ֫נּוּ / אֵדָעוֹ אֵדָעֶ֫הָ / אֵדָעֶ֫נָּה / אֵדָעָהּ
אֲדוּנְךָ אֲדוּנֵךְ אֲדוּנֵ֫הוּ / אֲדוּנֶ֫נּוּ / אֲדוּנוֹ אֲדוּנֶ֫הָ / אֲדוּנֶ֫נָּה / אֲדוּנָהּ
אֲשִׂימְךָ אֲשִׂימֵךְ אֲשִׂימֵ֫הוּ / אֲשִׂימֶ֫נּוּ / אֲשִׂימוֹ אֲשִׂימֶ֫הָ / אֲשִׂימֶ֫נָּה / אֲשִׂימָהּ
אֲמֻדְּךָ[2] אֲמֻדֵּךְ אֲמֻדֵּ֫הוּ / אֲמֻדֶּ֫נּוּ / אֲמֻדּוֹ אֲמֻדֶּ֫הָ / אֲמֻדֶּ֫נָּה / אֲמֻדָּהּ
אֲאֹרְךָ אֲאֹרֵךְ אֲאֹרֵ֫הוּ / אֲאֹרֶ֫נּוּ / אֲאֹרוֹ אֲאֹרֶ֫הָ / אֲאֹרֶ֫נָּה / אֲאֹרָהּ
אֶבְנְךָ אֶבְנֵךְ אֶבְנֵ֫הוּ / אֶבְנֶ֫נּוּ / אֶבְנוֹ אֶבְנֶ֫הָ / אֶבְנֶ֫נָּה / אֶבְנָהּ
אֶעֶשְׂךָ אֶעֱשֵׂךְ אֶעֱשֵׂ֫הוּ / אֶעֱשֶׂ֫נוּ / אֶעֱשׂוֹ אֶעֱשֶׂ֫הָ / אֶעֱשֶׂ֫נָּה / אֶעֱשָׂהּ
אתה תִּשְׁמְרֵ֫נִי תִּשְׁמְרֵ֫הוּ / תִּשְׁמְרֶ֫נּוּ / תִּשְׁמְרוֹ תִּשְׁמְרֶ֫הָ / תִּשְׁמְרֶ֫נָּה / תִּשְׁמְרָהּ
תִּלְבָּשֵׁ֫נִי תִּלְבָּשֵׁ֫הוּ / תִּלְבָּשֶׁ֫נּוּ / תִּלְבָּשׁוֹ תִּלְבָּשֶׁ֫הָ / תִּלְבָּשֶׁ֫נָּה / תִּלְבָּשָׁהּ
תַּעַבְדֵ֫נִי תַּעַבְדֵ֫הוּ / תַּעַבְדֶ֫נּוּ[3] / תַּעַבְדוֹ תַּעַבְדֶ֫הָ / תַּעַבְדֶ֫נָּה / תַּעַבְדָהּ
תִּשְׁאָלֵ֫נִי תִּשְׁאָלֵ֫הוּ / תִּשְׁאָלֶ֫נּוּ / תִּשְׁאָלוֹ תִּשְׁאָלֶ֫הָ / תִּשְׁאָלֶ֫נָּה / תִּשְׁאָלָהּ
תִּמְצָאֵ֫נִי תִּמְצָאֵ֫הוּ / תִּמְצָאֶ֫נּוּ / תִּמְצָאוֹ תִּמְצָאֶ֫הָ / תִּמְצָאֶ֫נָּה / תִּמְצָאָהּ
תֹּאכְלֵ֫נִי תֹּאכְלֵ֫הוּ / תֹּאכְלֶ֫נּוּ / תֹּאכְלוֹ תֹּאכְלֶ֫הָ / תֹּאכְלֶ֫נָּה / תֹּאכְלָהּ
תִּצְּרֵ֫נִי תִּצְּרֵ֫הוּ / תִּצְּרֶ֫נּוּ / תִּצְּרוֹ תִּצְּרֶ֫הָ / תִּצְּרֶ֫נָּה / תִּצְּרָהּ
תִּשָּׁקֵ֫נִי תִּשָּׁקֵ֫הוּ / תִּשָּׁקֶנּוּ / תִּשָּׁקוֹ תִּשָּׁקֶ֫הָ / תִּשָּׁקֶ֫נָּה / תִּשָּׁקָהּ
תִּתְּנֵ֫נִי תִּתְּנֵ֫הוּ / תִּתְּנֶ֫נּוּ / תִּתְּנוֹ תִּתְּנֶ֫הָ / תִּתְּנֶ֫נָּה / תִּתְּנָהּ
תִּירָשֵׁ֫נִי תִּירָשֵׁ֫הוּ / תִִּירָשֶׁ֫נּוּ / תִּירָשׁוֹ תִּירָשֶׁ֫הָ / תִִּירָשֶׁ֫נָּה / תִּירָשָׁהּ
תֵּֽלְדֵ֫נִי תֵּֽלְדֵ֫הוּ / תֵּֽלְדֶ֫נּוּ / תֵּֽלְדוֹ תֵּֽלְדֶ֫הָ / תֵּֽלְדֶ֫נָּה / תֵּֽלְדָהּ
תֵּדָעֵ֫נִי תֵּדָעֵ֫הוּ / תֵּדָעֶ֫נּוּ / תֵּדָעוֹ תֵּדָעֶ֫הָ / תֵּדָעֶ֫נָּה / תֵּדָעָהּ
תְּדוּנֵ֫נִי תְּדוּנֵ֫הוּ / תְּדוּנֶ֫נּוּ / תְּדוּנוֹ תְּדוּנֶ֫הָ / תְּדוּנֶ֫נָּה / תְּדוּנָהּ
תְּשִׂימֵ֫נִי תְּשִׂימֵ֫הוּ / תְּשִׂימֶ֫נּוּ / תְּשִׂימוֹ תְּשִׂימֶ֫הָ / תְּשִׂימֶ֫נָּה / תְּשִׂימָהּ
תְּמֻדֵּ֫נִי תְּמֻדֵּ֫הוּ / תְּמֻדֶּ֫נּוּ / תְּמֻדּוֹ תְּמֻדֶּ֫הָ / תְּמֻדֶּ֫נָּה / תְּמֻדָּהּ
תְּאֹרֵ֫נִי תְּאֹרֵ֫הוּ / תְּאֹרֶ֫נּוּ / תְּאֹרוֹ תְּאֹרֶ֫הָ / תְּאֹרֶ֫נָּה / תְּאֹרָהּ
תִּבְנֵ֫נִי תִּבְנֵ֫הוּ / תִּבְנֶ֫נּוּ / תִּבְנוֹ תִּבְנֶ֫הָ / תִּבְנֶ֫נָּה / תִּבְנָהּ
תַּעֲשֵׂ֫נִי תַּעֲשֵׂ֫הוּ / תַּעֲשֶׂ֫נּוּ / תַּעֲשׂוֹ תַּעֲשֶׂ֫הָ / תַּעֲשֶׂ֫נָּה / תַּעֲשָׂהּ
את תִּשְׁמְרִ֫ינִי תִּשְׁמְרִ֫יהוּ תִּשְׁמְרִ֫יהָ
תִּלְבָּשִׁ֫ינִי תִּלְבָּשִׁ֫יהוּ תִּלְבָּשִׁ֫יהָ
תַּעַבְדִ֫ינִי תַּעַבְדִ֫יהוּ תַּעַבְדִ֫יהָ
תִּשְׁאָלִ֫ינִי תִּשְׁאָלִ֫יהוּ תִּשְׁאָלִ֫יהָ
תִּמְצָאִ֫ינִי תִּמְצָאִ֫יהוּ תִּמְצָאִ֫יהָ
תֹּאכְלִ֫ינִי תֹּאכְלִ֫יהוּ תֹּאכְלִ֫יהָ
תִּצְּרִ֫ינִי תִּצְּרִ֫יהוּ תִּצְּרִ֫יהָ
תִּשָּׁקִ֫ינִי תִּשָּׁקִ֫יהוּ תִּשָּׁקִ֫יהָ
תִּתְּנִ֫ינִי תִּתְּנִ֫יהוּ תִּתְּנִ֫יהָ
תִּירָשִׁ֫ינִי תִּירָשִׁ֫יהוּ תִּירָשִׁ֫יהָ
תֵּֽלְדִ֫ינִי תֵּֽלְדִ֫יהוּ תֵּֽלְדִ֫יהָ
תֵּדָעִ֫ינִי תֵּדָעִ֫יהוּ תֵּדָעִ֫יהָ
תְּדוּנִ֫ינִי תְּדוּנִ֫יהוּ תְּדוּנִ֫יהָ
תְּשִׂימִ֫ינִי תְּשִׂימִ֫יהוּ תְּשִׂימִ֫יהָ
תְּמֻדִּ֫ינִי תְּמֻדִּ֫יהוּ תְּמֻדִּ֫יהָ
תְּאֹרִ֫ינִי תְּאֹרִ֫יהוּ תְּאֹרִ֫יהָ
תִּבְנִ֫ינִי תִּבְנִ֫יהוּ תִּבְנִ֫יהָ
תַּעֲשִׂ֫ינִי תַּעֲשִׂ֫יהוּ תַּעֲשִׂ֫יהָ
הוא יִשְׁמְרֵ֫נִי יִשְׁמָרְךָ יִשְׁמְרֵךְ יִשְׁמְרֵ֫הוּ / יִשְׁמְרֶ֫נּוּ / יִשְׁמְרוֹ יִשְׁמְרֶ֫הָ / יִשְׁמְרֶ֫נָּה / יִשְׁמְרָהּ
יִלְבָּשֵׁ֫נִי יִלְבָּֽשְׁךָ יִלְבָּשֵׁךְ יִלְבָּשֵׁ֫הוּ / יִלְבָּשֶׁ֫נּוּ / יִלְבָּשׁוֹ יִלְבָּשֶׁ֫הָ / יִלְבָּשֶׁ֫נָּה / יִלְבָּשָׁהּ
יַעַבְדֵ֫נִי יַעֲבָדְךָ יַעַבְדֵךְ יַעַבְדֵ֫הוּ / יַעַבְדֶ֫נּוּ / יַעַבְדוֹ יַעַבְדֶ֫הָ / יַעַבְדֶ֫נָּה / יַעַבְדָהּ
יִשְׁאָלֵ֫נִי יִשְׁאָֽלְךָ יִשְׁאָלֵךְ יִשְׁאָלֵ֫הוּ / יִשְׁאָלֶ֫נּוּ / יִשְׁאָלוֹ יִשְׁאָלֶ֫הָ / יִשְׁאָלֶ֫נָּה / יִשְׁאָלָהּ
יִמְצָאֵ֫נִי יִמְצָאֲךָ יִמְצָאֵךְ יִמְצָאֵ֫הוּ / יִמְצָאֶ֫נּוּ / יִמְצָאוֹ יִמְצָאֶ֫הָ / יִמְצָאֶ֫נָּה / יִמְצָאָהּ
יֹאכְלֵ֫נִי יֹאכָֽלְךָ יֹאכְלֵךְ יֹאכְלֵ֫הוּ / יֹאכְלֶ֫נּוּ / יֹאכְלוֹ יֹאכְלֶ֫הָ / יֹאכְלֶ֫נָּה / יֹאכְלָהּ
יִצְּרֵ֫נִי יִצָּרְךָ יִצְּרֵךְ יִצְּרֵ֫הוּ / יִצְּרֶ֫נּוּ / יִצְּרוֹ יִצְּרֶ֫הָ / יִצְּרֶ֫נָּה / יִצְּרָהּ
יִשָּׁקֵ֫נִי יִשָּֽׁקְךָ יִשָּׁקֵךְ יִשָּׁקֵ֫הוּ / יִשָּׁקֶ֫נּוּ / יִשָּׁקוֹ יִשָּׁקֶ֫הָ / יִשָּׁקֶ֫נָּה / יִשָּׁקָהּ
יִתְּנֵ֫נִי יִתֶּנְךָ יִתְּנֵךְ יִתְּנֵ֫הוּ / יִתְּנֶ֫נּוּ / יִתְּנוֹ יִתְּנֶ֫הָ / יִתְּנֶ֫נָּה / יִתְּנָהּ
יִירָשֵׁ֫נִי יִירָֽשְׁךָ יִִירָשֵׁךְ יִירָשֵׁ֫הוּ / יִירָשֶׁ֫נּוּ / יִירָשׁוֹ יִירָשֶׁ֫הָ / יִִירָשֶׁ֫נָּה / יִירָשָׁהּ
יֵֽלְדֵ֫נִי יֵלֶדְךָ יֵֽלְדֵךְ יֵֽלְדֵ֫הוּ / יֵֽלְדֶ֫נּוּ / יֵֽלְדוֹ יֵֽלְדֶ֫הָ / יֵֽלְדֶ֫נָּה / יֵֽלְדָהּ
יֵדָעֵ֫נִי יֵדָעֲךָ יֵדָעֵךְ יֵדָעֵ֫הוּ / יֵדָעֶ֫נּוּ / יֵדָעוֹ יֵדָעֶ֫הָ / יֵדָעֶ֫נָּה / יֵדָעָהּ
יְדוּנֵ֫נִי יְדוּנְךָ יְדוּנֵךְ יְדוּנֵ֫הוּ / יְדוּנֶ֫נּוּ / יְדוּנוֹ יְדוּנֶ֫הָ / יְדוּנֶ֫נָּה / יְדוּנָהּ
יְשִׂימֵ֫נִי יְשִׂימְךָ יְשִׂימֵךְ יְשִׂימֵ֫הוּ / יְשִׂימֶ֫נּוּ / יְשִׂימוֹ יְשִׂימֶ֫הָ / יְשִׂימֶ֫נָּה / יְשִׂימָהּ
יְמֻדֵּ֫נִי יְמֻדְּךָ יְמֻדֵּךְ יְמֻדֵּ֫הוּ / יְמֻדֶּ֫נּוּ / יְמֻדּוֹ יְמֻדֶּ֫הָ / יְמֻדֶּ֫נָּה / יְמֻדָּהּ
יְאֹרֵ֫נִי יְאֹרְךָ יְאֹרֵךְ יְאֹרֵ֫הוּ / יְאֹרֶ֫נּוּ / יְאֹרוֹ יְאֹרֶ֫הָ / יְאֹרֶ֫נָּה / יְאֹרָהּ
יִבְנֵ֫נִי יִבְנְךָ יִבְנֵךְ יִבְנֵ֫הוּ / יִבְנֶ֫נּוּ / יִבְנוֹ יִבְנֶ֫הָ / יִבְנֶ֫נָּה / יִבְנָהּ
יַעֲשֵׂנִי יַעַשְׂךָ יַעֲשֵׂךְ יַעֲשֵׂ֫הוּ / יַעֲשֶׂ֫נּוּ / יַעֲשׂוֹ יַעֲשֶׂ֫הָ / יַעֲשֶׂ֫נָּה / יַעֲשָׂהּ
היא תִּשְׁמְרֵ֫נִי תִּשְׁמָרְךָ תִּשְׁמְרֵךְ תִּשְׁמְרֵ֫הוּ / תִּשְׁמְרֶ֫נּוּ / תִּשְׁמְרוֹ תִּשְׁמְרֶ֫הָ / תִּשְׁמְרֶ֫נָּה / תִּשְׁמְרָהּ
תִּלְבָּשֵׁ֫נִי תִּלְבָּֽשְׁךָ תִּלְבָּשֵׁךְ תִּלְבָּשֵׁ֫הוּ / תִּלְבָּשֶׁ֫נּוּ / תִּלְבָּשׁוֹ תִּלְבָּשֶׁ֫הָ / תִּלְבָּשֶׁ֫נָּה / תִּלְבָּשָׁהּ
תַּעַבְדֵ֫נִי תַּעֲבָדְךָ תַּעַבְדֵךְ תַּעַבְדֵּ֫הוּ / תַּעַבְדֶ֫נּוּ / תַּעַבְדוֹ תַּעַבְדֶ֫הָ / תַּעַבְדֶ֫נָּה / תַּעַבְדָהּ
תִּשְׁאָלֵ֫נִי תִּשְׁאָֽלְךָ תִּשְׁאָלֵךְ תִּשְׁאָלֵ֫הוּ / תִּשְׁאָלֶ֫נּוּ / תִּשְׁאָלוֹ תִּשְׁאָלֶ֫הָ / תִּשְׁאָלֶ֫נָּה / תִּשְׁאָלָהּ
תִּמְצָאֵ֫נִי תִּמְצָאֲךָ תִּמְצָאֵךְ תִּמְצָאֵ֫הוּ / תִּמְצָאֶ֫נּוּ / תִּמְצָאוֹ תִּמְצָאֶ֫הָ / תִּמְצָאֶ֫נָּה / תִּמְצָאָהּ
תֹּאכְלֵ֫נִי תֹּאכָֽלְךָ תֹּאכְלֵךְ תֹּאכְלֵ֫הוּ / תֹּאכְלֶ֫נּוּ / תֹּאכְלוֹ תֹּאכְלֶ֫הָ / תֹּאכְלֶ֫נָּה / תֹּאכְלָהּ
תִּצְּרֵ֫נִי תִּצָּרְךָ תִּצְּרֵךְ תִּצְּרֵ֫הוּ / תִּצְּרֶ֫נּוּ / תִּצְּרוֹ תִּצְּרֶ֫הָ / תִּצְּרֶ֫נָּה / תִּצְּרָהּ
תִּשָּׁקֵ֫נִי תִּשָּֽׁקְךָ תִּשָּׁקֵךְ תִּשָּׁקֵ֫הוּ / תִּשָּׁקֶ֫נּוּ / תִּשָּׁקוֹ תִּשָּׁקֶ֫הָ / תִּשָּׁקֶ֫נָּה / תִּשָּׁקָהּ
תִּתְּנֵ֫נִי תִּתֶּנְךָ תִּתְּנֵךְ תִּתְּנֵ֫הוּ / תִּתְּנֶ֫נּוּ / תִּתְּנוֹ תִּתְּנֶ֫הָ / תִּתְּנֶ֫נָּה / תִּתְּנָהּ
תִּירָשֵׁ֫נִי תִּירָֽשְׁךָ תִִּירָשֵׁךְ תִּירָשֵׁ֫הוּ / תִִּירָשֶׁ֫נּוּ / תִּירָשׁוֹ תִּירָשֶׁ֫הָ / תִִּירָשֶׁ֫נָּה / תִּירָשָׁהּ
תֵּֽלְדֵ֫נִי תֵּלֶדְךָ תֵּֽלְדֵךְ תֵּֽלְדֵ֫הוּ / תֵּֽלְדֶ֫נּוּ / תֵּֽלְדוֹ תֵּֽלְדֶ֫הָ / תֵּֽלְדֶ֫נָּה / תֵּֽלְדָהּ
תֵּדָעֵ֫נִי תֵּדָעֲךָ תֵּדָעֵךְ תֵּדָעֵ֫הוּ / תֵּדָעֶ֫נּוּ / תֵּדָעוֹ תֵּדָעֶ֫הָ / תֵּדָעֶ֫נָּה / תֵּדָעָהּ
תְּדוּנֵ֫נִי תְּדוּנְךָ תְּדוּנֵךְ תְּדוּנֵ֫הוּ / תְּדוּנֶ֫נּוּ / תְּדוּנוֹ תְּדוּנֶ֫הָ / תְּדוּנֶ֫נָּה / תְּדוּנָהּ
תְּשִׂימֵ֫נִי תְּשִׂימְךָ תְּשִׂימֵךְ תְּשִׂימֵ֫הוּ / תְּשִׂימֶ֫נּוּ / תְּשִׂימוֹ תְּשִׂימֶ֫הָ / תְּשִׂימֶ֫נָּה / תְּשִׂימָהּ
תְּמֻדֵּ֫נִי תְּמֻדְּךָ תְּמֻדֵּךְ תְּמֻדֵּ֫הוּ / תְּמֻדֶּ֫נּוּ / תְּמֻדּוֹ תְּמֻדֶּ֫הָ / תְּמֻדֶּ֫נָּה / תְּמֻדָּהּ
תְּאֹרֵ֫נִי תְּאֹרְךָ תְּאֹרֵךְ תְּאֹרֵ֫הוּ / תְּאֹרֶ֫נּוּ / תְּאֹרוֹ תְּאֹרֶ֫הָ / תְּאֹרֶ֫נָּה / תְּאֹרָהּ
תִּבְנֵ֫נִי תִּבְנְךָ תִּבְנֵךְ תִּבְנֵ֫הוּ / תִּבְנֶ֫נּוּ / תִּבְנוֹ תִּבְנֶ֫הָ / תִּבְנֶ֫נָּה / תִּבְנָהּ
תַּעֲשֵׂ֫נִי תַּעַשְׂךָ תַּעֲשֵׂךְ תַּעֲשֵׂ֫הוּ / תַּעֲשֶׂ֫נּוּ / תַּעֲשׂוֹ תַּעֲשֶׂ֫הָ / תַּעֲשֶׂ֫נָּה / תַּעֲשָׂהּ
אנחנו נִשְׁמָרְךָ נִשְׁמְרֵךְ נִשְׁמְרֵ֫הוּ / נִשְׁמְרֶ֫נּוּ /  נִשְׁמְרוֹ נִשְׁמְרֶ֫הָ / נִשְׁמְרֶ֫נָּה / נִשְׁמְרָהּ
נִלְבָּֽשְׁךָ נִלְבָּשֵׁךְ נִלְבָּשֵׁ֫הוּ / נִלְבָּשֶׁ֫נּוּ /  נִלְבָּשׁוֹ נִלְבָּשֶׁ֫הָ / נִלְבָּשֶׁ֫נָּה / נִלְבָּשָׁהּ
נַעֲבָדְךָ נַעַבְדֵךְ נַעַבְדֵ֫הוּ / נַעַבְדֶ֫נּוּ / נַעַבְדוֹ נַעַבְדֶ֫הָ / נַעַבְדֶ֫נָּה / נַעַבְדָהּ
נִשְׁאָֽלְךָ נִשְׁאָלֵךְ נִשְׁאָלֵ֫הוּ / נִשְׁאָלֶ֫נּוּ / נִשְׁאָלוֹ נִשְׁאָלֶ֫הָ / נִשְׁאָלֶ֫נָּה / נִשְׁאָלָהּ
נִמְצָאֲךָ נִמְצָאֵךְ נִמְצָאֵ֫הוּ / נִמְצָאֶ֫נּוּ / נִמְצָאוֹ נִמְצָאֶ֫הָ / נִמְצָאֶ֫נָּה / נִמְצָאָהּ
נֹאכָֽלְךָ נֹאכְלֵךְ נֹאכְלֵ֫הוּ / נֹאכְלֶ֫נּוּ / נֹאכְלוֹ נֹאכְלֶ֫הָ / נֹאכְלֶ֫נָּה / נֹאכְלָהּ
נִצָּרְךָ נִצְּרֵךְ נִצְּרֵ֫הוּ / נִצְּרֶ֫נּוּ / נִצְּרוֹ נִצְּרֶ֫הָ / נִצְּרֶ֫נָּה / נִצְּרָהּ
נִשָּֽׁקְךָ נִשָּׁקֵךְ נִשָּׁקֵ֫הוּ / נִשָּׁקֶ֫נּוּ / נִשָּׁקוֹ נִשָּׁקֶ֫הָ / נִשָּׁקֶ֫נָּה / נִשָּׁקָהּ
נִתֶּנְךָ נִתְּנֵךְ נִתְּנֵ֫הוּ / נִתְּנֶ֫נּוּ / נִתְּנוֹ נִתְּנֶ֫הָ / נִתְּנֶ֫נָּה / נִתְּנָהּ
נִירָֽשְׁךָ נִירָשֵׁךְ נִירָשֵׁהוּ / נִירָשֶׁ֫נּוּ / נִירָשׁוֹ נִירָשֶׁ֫הָ / נִירָשֶׁ֫נָּה /  נִירָשָׁהּ
נֵלֶדְךָ נֵֽלְדֵךְ נֵֽלְדֵ֫הוּ / נֵֽלְדֶ֫נּוּ / נֵֽלְדוֹ נֵֽלְדֶ֫הָ / נֵֽלְדֶ֫נָּה / נֵֽלְדָהּ
נֵדָעֲךָ נֵדָעֵךְ נֵדָעֵ֫הוּ / נֵדָעֶנּוּ / נֵדָעוֹ נֵדָעֶ֫הָ / נֵדָעֶ֫נָּה / נֵדָעָהּ
נְדוּנְךָ נְדוּנֵךְ נְדוּנֵ֫הוּ / נְדוּנֶ֫נּוּ / נְדוּנוֹ נְדוּנֶ֫הָ / נְדוּנֶ֫נָּה /  נְדוּנָהּ
נְשִׂימְךָ נְשִׂימֵךְ נְשִׂימֵ֫הוּ / נְשִׂימֶ֫נּוּ /  נְשִׂימוֹ נְשִׂימֶ֫הָ / נְשִׂימֶ֫נָּה / נְשִׂימָהּ
נְמֻדְּךָ נְמֻדֵּךְ נְמֻדֵּ֫הוּ / נְמֻדֶּ֫נּוּ / נְמֻדּוֹ נְמֻדֶּ֫הָ / נְמֻדֶּ֫נָּה /  נְמֻדָּהּ
נְאֹרְךָ נְאֹרֵךְ נְאֹרֵ֫הוּ / נְאֹרֶ֫נּוּ / נְאֹרוֹ נְאֹרֶ֫הָ / נְאֹרֶ֫נָּה / נְאֹרָהּ
נִבְנְךָ נִבְנֵךְ נִבְנֵ֫הוּ / נִבְנֶ֫נּוּ / נִבְנוֹ נִבְנֶ֫הָ / נִבְנֶ֫נָּה / נִבְנָהּ
נַעַשְׂךָ נַעֲשֵׂךְ נַעֲשֵׂ֫הוּ / נַעֲשֶׂ֫נּוּ / נַעֲשׂוֹ נַעֲשֶׂ֫הָ / נַעֲשֶׂ֫נָּה / נַעֲשָׂהּ
אתם / אתן תִּשְׁמְרוּ֫נִי תִּשְׁמְרוּ֫הוּ תִּשְׁמְרוּ֫הָ
תִּלְבָּשׁוּ֫נִי תִּלְבָּשׁוּ֫הוּ תִּלְבָּשׁוּ֫הָ
תַּעַבְדוּ֫נִי תַּעַבְדוּ֫הוּ תַּעַבְדוּ֫הָ
תִּשְׁאָלוּ֫נִי תִּשְׁאָלוּ֫הוּ תִּשְׁאָלוּ֫הָ
תִּמְצָאוּ֫נִי תִּמְצָאוּ֫הוּ תִּמְצָאוּ֫הָ
תֹּאכְלוּ֫נִי תֹּאכְלוּ֫הוּ תֹּאכְלוּ֫הָ
תִּצְּרוּ֫נִי תִּצְּרוּ֫הוּ תִּצְּרוּ֫הָ
תִּשָּׁקוּ֫נִי תִּשָּׁקוּ֫הוּ תִּשָּׁקוּ֫הָ
תִּתְּנוּ֫נִי תִּתְּנוּ֫הוּ תִּתְּנוּ֫הָ
תִּירָשׁוּ֫נִי תִּירָשׁוּ֫הוּ תִּירָשׁוּ֫הָ
תֵּֽלְדוּ֫נִי תֵּֽלְדוּ֫הוּ תֵּֽלְדוּ֫הָ
תֵּדָעוּ֫נִי תֵּדָעוּ֫הוּ תֵּדָעוּ֫הָ
תְּדוּנוּ֫נִי תְּדוּנוּ֫הוּ תְּדוּנוּ֫הָ
תְּשִׂימוּ֫נִי תְּשִׂימוּ֫הוּ תְּשִׂימוּ֫הָ
תְּמֻדּוּ֫נִי תְּמֻדּוּ֫הוּ; תְּחָגּוּ֫הוּ תְּמֻדּוּ֫הָ
תְּאֹרוּ֫נִי תְּאֹרוּ֫הוּ תְּאֹרוּ֫הָ
תִּבְנוּ֫נִי תִּבְנוּ֫הוּ תִּבְנוּ֫הָ
תַּעֲשׂוּ֫נִי תַּעֲשׂוּ֫הוּ תַּעֲשׂוּ֫הָ
הם / הן[4] יִשְׁמְרוּ֫נִי יִשְׁמְרוּ֫ךָ יִשְׁמְרוּךְ יִשְׁמְרוּ֫הוּ יִשְׁמְרוּ֫הָ
יִלְבָּשׁוּ֫נִי יִלְבָּשׁוּ֫ךָ יִלְבָּשׁוּךְ יִלְבָּשׁוּ֫הוּ יִלְבָּשׁוּ֫הָ
יַעַבְדוּ֫נִי יַעַבְדוּ֫ךָ יַעַבְדוּךְ יַעַבְדוּ֫הוּ יַעַבְדוּ֫הָ
יִשְׁאָלוּ֫נִי יִשְׁאָלוּ֫ךָ יִשְׁאָלוּךְ יִשְׁאָלוּ֫הוּ יִשְׁאָלוּ֫הָ
יִמְצָאוּ֫נִי יִמְצָאוּ֫ךָ יִמְצָאוּךְ יִמְצָאוּ֫הוּ יִמְצָאוּ֫הָ
יֹאכְלוּ֫נִי יֹאכְלוּ֫ךָ יֹאכְלוּךְ יֹאכְלוּ֫הוּ יֹאכְלוּ֫הָ
יִצְּרוּ֫נִי יִצְּרוּ֫ךָ יִצְּרוּךְ יִצְּרוּ֫הוּ יִצְּרוּ֫הָ
יִשָּׁקוּ֫נִי יִשָּׁקוּ֫ךָ יִשָּׁקוּךְ יִשָּׁקוּ֫הוּ יִשָּׁקוּ֫הָ
יִתְּנוּ֫נִי יִתְּנוּ֫ךָ יִתְּנוּךְ יִתְּנוּ֫הוּ יִתְּנוּ֫הָ
יִירָשׁוּ֫נִי יִירָשׁוּ֫ךָ יִירָשׁוּךְ יִירָשׁוּ֫הוּ יִירָשׁוּ֫הָ
יֵֽלְדוּ֫נִי יֵֽלְדוּ֫ךָ יֵֽלְדוּךְ יֵֽלְדוּ֫הוּ יֵֽלְדוּ֫הָ
יֵדָעוּ֫נִי יֵדָעוּ֫ךָ יֵדָעוּךְ יֵדָעוּ֫הוּ יֵדָעוּ֫הָ
יְדוּנוּ֫נִי יְדוּנוּ֫ךָ יְדוּנוּךְ יְדוּנוּ֫הוּ יְדוּנוּ֫הָ
יְשִׂימוּ֫נִי יְשִׂימוּ֫ךָ יְשִׂימוּךְ יְשִׂימוּ֫הוּ יְשִׂימוּ֫הָ
יְמֻדּוּ֫נִי יְמֻדּוּ֫ךָ; יְשָׁלּוּ֫ךָ יְמֻדּוּךְ יְמֻדּוּ֫הוּ יְמֻדּוּ֫הָ
יְאֹרוּ֫נִי יְאֹרוּ֫ךָ יְאֹרוּךְ יְאֹרוּ֫הוּ יְאֹרוּ֫הָ
יִבְנוּ֫נִי יִבְנוּ֫ךָ יִבְנוּךְ יִבְנוּ֫הוּ יִבְנוּ֫הָ
יַעֲשׂוּ֫נִי יַעֲשׂוּ֫ךָ יַעֲשׂוּךְ יַעֲשׂוּ֫הוּ יַעֲשׂוּ֫הָ

[1] על דרך הפועל נתן.
[2] לפני ע’ השורש בשווא אפשר גם קמץ קטן (אֲמָדְּךָ, אֲמָדְּכֶם, וכן בהמשך יְמָדְּךָ, יְמָדְּכֶם וכיו”ב).
[3] במקרא יש גם בסגול, כגון תֶּהֶרְסֶנּוּ (נסתרת), יֶהְדְּפֻהוּ, יֶחֱצוּהוּ.
[4] במקרא יימצאו צורות חבורות נדירות המבוססות על צורת הנסתרות (תשמורנה): “תְּיַסְּרֵךְ רָעָתֵךְ וּמְשֻׁבוֹתַיִךְ תּוֹכִחֻךְ” (כלומר ‘תוכחנה אותך’; יר’ ב, יט), “חַכְמוֹת שָׂרוֹתֶיהָ תַּעֲנֶ֫ינָּה” (< *תַּעֲנֶינְהָ ‘תענינה אותה’; שופטים ה, כט).

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אני אֶשְׁמָרְכֶם אֶשְׁמָרְכֶן אֶשְׁמְרֵם אֶשְׁמְרֵן
אֶלְבַּשְׁכֶם אֶלְבַּשְׁכֶן אֶלְבָּשֵׁם אֶלְבָּשֵׁן
אֶעֱבָדְכֶם אֶעֱבָדְכֶן אֶעֶבְדֵם אֶעֶבְדֵן
אֶשְׁאַלְכֶם אֶשְׁאַלְכֶן אֶשְׁאָלֵם אֶשְׁאָלֵן
אֶמְצָאֲכֶם אֶמְצָאֲכֶן אֶמְצָאֵם אֶמְצָאֵן
אֹכַלְכֶם אֹכַלְכֶן אֹכְלֵם אֹכְלֵן
אֶצָּרְכֶם אֶצָּרְכֶן אֶצְּרֵם אֶצְּרֵן
אֶשַּׁקְכֶם אֶשַּׁקְכֶן אֶשָּׁקֵם אֶשָּׁקֵן
אֶתֶּנְכֶם אֶתֶּנְכֶן אֶתְּנֵם אֶתְּנֵן
אִירַשְׁכֶם אִירַשְׁכֶן אִירָשֵׁם אִירָשֵׁן
אֵלֶדְכֶם אֵלֶדְכֶן אֵֽלְדֵם אֵֽלְדֵן
אֵדָעֲכֶם אֵדָעֲכֶן אֵדָעֵם אֵדָעֵן
אֲדוּנְכֶם אֲדוּנְכֶן אֲדוּנֵם אֲדוּנֵן
אֲשִׂימְכֶם אֲשִׂימְכֶן אֲשִׂימֵם אֲשִׂימֵן
אֲמֻדְּכֶם אֲמֻדְּכֶן אֲמֻדֵּם אֲמֻדֵּן
אֲאֹרְכֶם אֲאֹרְכֶן אֲאֹרֵם אֲאֹרֵן
אֶבְנְכֶם אֶבְנְכֶן אֶבְנֵם אֶבְנֵן
אֶעֶשְׂכֶם אֶעֶשְׂכֶן אֶעֱשֵׂם אֶעֱשֵׂן
אתה תִּשְׁמְרֵ֫נוּ תִּשְׁמְרֵם תִּשְׁמְרֵן
תִּלְבָּשֵׁ֫נוּ תִּלְבָּשֵׁם תִּלְבָּשֵׁן
תַּעַבְדֵ֫נוּ תַּעַבְדֵם תַּעַבְדֵן
תִּשְׁאָלֵ֫נוּ תִּשְׁאָלֵם תִּשְׁאָלֵן
תִּמְצָאֵ֫נוּ תִּמְצָאֵם תִּמְצָאֵן
תֹּאכְלֵ֫נוּ תֹּאכְלֵם תֹּאכְלֵן
תִּצְּרֵ֫נוּ תִּצְּרֵם תִּצְּרֵן
תִּשָּׁקֵ֫נוּ תִּשָּׁקֵם תִּשָּׁקֵן
תִּתְּנֵ֫נוּ תִּתְּנֵם תִּתְּנֵן
תִּירָשֵׁ֫נוּ תִּירָשֵׁם תִּירָשֵׁן
תֵּֽלְדֵ֫נוּ תֵּֽלְדֵם תֵּֽלְדֵן
תֵּדָעֵ֫נוּ תֵּדָעֵם תֵּדָעֵן
תְּדוּנֵ֫נוּ תְּדוּנֵם תְּדוּנֵן
תְּשִׂימֵ֫נוּ תְּשִׂימֵם תְּשִׂימֵן
תְּמֻדֵּ֫נוּ תְּמֻדֵּם תְּמֻדֵּן
תְּאֹרֵ֫נוּ תְּאֹרֵם תְּאֹרֵן
תִּבְנֵ֫נוּ תִּבְנֵם תִּבְנֵן
תַּעֲשֵׂ֫נוּ תַּעֲשֵׂם תַּעֲשֵׂן
את תִּשְׁמְרִינוּ תִּשְׁמְרִים תִּשְׁמְרִין
תִּלְבָּשִׁ֫ינוּ תִּלְבָּשִׁים תִּלְבָּשִׁין
תַּעַבְדִ֫ינוּ תַּעַבְדִים תַּעַבְדִין
תִּשְׁאָלִ֫ינוּ תִּשְׁאָלִים תִּשְׁאָלִין
תִּמְצָאִ֫ינוּ תִּמְצָאִים תִּמְצָאִין
תֹּאכְלִ֫ינוּ תֹּאכְלִים תֹּאכְלִין
תִּצְּרִ֫ינוּ תִּצְּרִים תִּצְּרִין
תִּשָּׁקִ֫ינוּ תִּשָּׁקִים תִּשָּׁקִין
תִּתְּנִ֫ינוּ תִּתְּנִים תִּתְּנִין
תִּירָשִׁ֫ינוּ תִּירָשִׁים תִּירָשִׁין
תֵּֽלְדִ֫ינוּ תֵּֽלְדִים תֵּֽלְדִין
תֵּדָעִ֫ינוּ תֵּדָעִים תֵּדָעִין
תְּדוּנִ֫ינוּ תְּדוּנִים תְּדוּנִין
תְּשִׂימִ֫ינוּ תְּשִׂימִים תְּשִׂימִין
תְּמֻדִּ֫ינוּ תְּמֻדִּים תְּמֻדִּין
תְּאֹרִ֫ינוּ תְּאֹרִים תְּאֹרִין
תִּבְנִ֫ינוּ תִּבְנִים תִּבְנִין
תַּעֲשִׂ֫ינוּ תַּעֲשִׂים תַּעֲשִׂין
הוא יִשְׁמְרֵ֫נוּ יִשְׁמָרְכֶם יִשְׁמָרְכֶן יִשְׁמְרֵם יִשְׁמְרֵן
יִלְבָּשֵׁ֫נוּ יִלְבַּשְׁכֶם יִלְבַּשְׁכֶן יִלְבָּשֵׁם יִלְבָּשֵׁן
יַעַבְדֵ֫נוּ יַעֲבָדְכֶם יַעֲבָדְכֶן יַעַבְדֵם יַעַבְדֵן
יִשְׁאָלֵ֫נוּ יִשְׁאַלְכֶם יִשְׁאַלְכֶן יִשְׁאָלֵם יִשְׁאָלֵן
יִמְצָאֵ֫נוּ יִמְצָאֲכֶם יִמְצָאֲכֶן יִמְצָאֵם יִמְצָאֵן
יֹאכְלֵ֫נוּ יֹאכַלְכֶם יֹאכַלְכֶן יֹאכְלֵם יֹאכְלֵן
יִצְּרֵ֫נוּ יִצָּרְכֶם יִצָּרְכֶן יִצְּרֵם יִצְּרֵן
יִשָּׁקֵ֫נוּ יִשַּׁקְכֶם יִשַּׁקְכֶן יִשָּׁקֵם יִשָּׁקֵן
יִתְּנֵ֫נוּ יִתֶּנְכֶם יִתֶּנְכֶן יִתְּנֵם יִתְּנֵן
יִירָשֵׁ֫נוּ יִירַשְׁכֶם יִירַשְׁכֶן יִירָשֵׁם יִירָשֵׁן
יֵֽלְדֵ֫נוּ יֵלֶדְכֶם יֵלֶדְכֶן יֵֽלְדֵם יֵֽלְדֵן
יֵדָעֵ֫נוּ יֵדָעֲכֶם יֵדָעֲכֶן יֵדָעֵם יֵדָעֵן
יְדוּנֵ֫נוּ יְדוּנְכֶם יְדוּנְכֶן יְדוּנֵם יְדוּנֵן
יְשִׂימֵ֫נוּ יְשִׂימְכֶם יְשִׂימְכֶן יְשִׂימֵם יְשִׂימֵן
יְמֻדֵּ֫נוּ יְמֻדְּכֶם יְמֻדְּכֶן יְמֻדֵּם יְמֻדֵּן
יְאֹרֵ֫נוּ יְאֹרְכֶם יְאֹרְכֶן יְאֹרֵם יְאֹרֵן
יִבְנֵ֫נוּ יִבְנְכֶם יִבְנְכֶן יִבְנֵם יִבְנֵן
יַעֲשֵׂ֫נוּ יַעַשְׂכֶם יַעַשְׂכֶן יַעֲשֵׂם יַעֲשֵׂן
היא תִּשְׁמְרֵ֫נוּ תִּשְׁמָרְכֶם תִּשְׁמָרְכֶן תִּשְׁמְרֵם תִּשְׁמְרֵן
תִּלְבָּשֵׁ֫נוּ תִּלְבַּשְׁכֶם תִּלְבַּשְׁכֶן תִּלְבָּשֵׁם תִּלְבָּשֵׁן
תַּעַבְדֵ֫נוּ תַּעֲבָדְכֶם תַּעֲבָדְכֶן תַּעַבְדֵם תַּעַבְדֵן
תִּשְׁאָלֵ֫נוּ תִּשְׁאַלְכֶם תִּשְׁאַלְכֶן תִּשְׁאָלֵם תִּשְׁאָלֵן
תִּמְצָאֵ֫נוּ תִּמְצָאֲכֶם תִּמְצָאֲכֶן תִּמְצָאֵם תִּמְצָאֵן
תֹּאכְלֵ֫נוּ תֹּאכַלְכֶם תֹּאכַלְכֶן תֹּאכְלֵם תֹּאכְלֵן
תִּצְּרֵ֫נוּ תִּצָּרְכֶם תִּצָּרְכֶן תִּצְּרֵם תִּצְּרֵן
תִּשָּׁקֵ֫נוּ תִּשַּׁקְכֶם תִּשַּׁקְכֶן תִּשָּׁקֵם תִּשָּׁקֵן
תִּתְּנֵ֫נוּ תִּתֶּנְכֶם תִּתֶּנְכֶן תִּתְּנֵם תִּתְּנֵן
תִּירָשֵׁ֫נוּ תִּירַשְׁכֶם תִּירַשְׁכֶן תִּירָשֵׁם תִּירָשֵׁן
תֵּֽלְדֵ֫נוּ תֵּלֶדְכֶם תֵּלֶדְכֶן תֵּֽלְדֵם תֵּֽלְדֵן
תֵּדָעֵ֫נוּ תֵּדָעֲכֶם תֵּדָעֲכֶן תֵּדָעֵם תֵּדָעֵן
תְּדוּנֵ֫נוּ תְּדוּנְכֶם תְּדוּנְכֶן תְּדוּנֵם תְּדוּנֵן
תְּשִׂימֵ֫נוּ תְּשִׂימְכֶם תְּשִׂימְכֶן תְּשִׂימֵם תְּשִׂימֵן
תְּמֻדֵּ֫נוּ תְּמֻדְּכֶם תְּמֻדְּכֶן תְּמֻדֵּם תְּמֻדֵּן
תְּאֹרֵ֫נוּ תְּאֹרְכֶם תְּאֹרְכֶן תְּאֹרֵם תְּאֹרֵן
תִּבְנֵ֫נוּ תִּבְנְכֶם תִּבְנְכֶן תִּבְנֵם תִּבְנֵן
תַּעֲשֵׂ֫נוּ תַּעַשְׂכֶם תַּעַשְׂכֶן תַּעֲשֵׂם תַּעֲשֵׂן
אנחנו נִשְׁמָרְכֶם נִשְׁמָרְכֶן נִשְׁמְרֵם נִשְׁמְרֵן
נִלְבַּשְׁכֶם נִלְבַּשְׁכֶן נִלְבָּשֵׁם נִלְבָּשֵׁן
נַעֲבָדְכֶם נַעֲבָדְכֶן נַעַבְדֵם נַעַבְדֵן
נִשְׁאַלְכֶם נִשְׁאַלְכֶן נִשְׁאָלֵם נִשְׁאָלֵן
נִמְצָאֲכֶם נִמְצָאֲכֶן נִמְצָאֵם נִמְצָאֵן
נֹאכַלְכֶם נֹאכַלְכֶן נֹאכְלֵם נֹאכְלֵן
נִצָּרְכֶם נִצָּרְכֶן נִצְּרֵם נִצְּרֵן
נִשַּׁקְכֶם נִשַּׁקְכֶן נִשָּׁקֵם נִשָּׁקֵן
נִתֶּנְכֶם נִתֶּנְכֶן נִתְּנֵם נִתְּנֵן
נִירַשְׁכֶם נִירַשְׁכֶן נִירָשֵׁם נִירָשֵׁן
נֵלֶדְכֶם נֵלֶדְכֶן נֵֽלְדֵם נֵֽלְדֵן
נֵדָעֲכֶם נֵדָעֲכֶן נֵדָעֵם נֵדָעֵן
נְדוּנְכֶם נְדוּנְכֶן נְדוּנֵם נְדוּנֵן
נְשִׂימְכֶם נְשִׂימְכֶן נְשִׂימֵם נְשִׂימֵן
נְמֻדְּכֶם נְמֻדְּכֶן נְמֻדֵּם נְמֻדֵּן
נְאֹרְכֶם נְאֹרְכֶן נְאֹרֵם נְאֹרֵן
נִבְנְכֶם נִבְנְכֶן נִבְנֵם נִבְנֵן
נַעַשְׂכֶם נַעַשְׂכֶן נַעֲשֵׂם נַעֲשֵׂן
אתם / אתן תִּשְׁמְרוּ֫נוּ תִּשְׁמְרוּם תִּשְׁמְרוּן
תִּלְבָּשׁוּ֫נוּ תִּלְבָּשׁוּם תִּלְבָּשׁוּן
תַּעַבְדוּ֫נוּ תַּעַבְדוּם תַּעַבְדוּן
תִּשְׁאָלוּ֫נוּ תִּשְׁאָלוּם תִּשְׁאָלוּן
תִּמְצָאוּ֫נוּ תִּמְצָאוּם תִּמְצָאוּן
תֹּאכְלוּ֫נוּ תֹּאכְלוּם תֹּאכְלוּן
תִּצְּרוּ֫נוּ תִּצְּרוּם תִּצְּרוּן
תִּשָּׁקוּ֫נוּ תִּשָּׁקוּם תִּשָּׁקוּן
תִּתְּנוּ֫נוּ תִּתְּנוּם תִּתְּנוּן
תִּירָשׁוּ֫נוּ תִּירָשׁוּם תִּירָשׁוּן
תֵּֽלְדוּ֫נוּ תֵּֽלְדוּם תֵּֽלְדוּן
תֵּדָעוּ֫נוּ תֵּדָעוּם תֵּדָעוּן
תְּדוּנוּ֫נוּ תְּדוּנוּם תְּדוּנוּן
תְּשִׂימוּ֫נוּ תְּשִׂימוּם תְּשִׂימוּן
תְּמֻדּוּ֫נוּ תְּמֻדּוּם תְּמֻדּוּן
תְּאֹרוּ֫נוּ תְּאֹרוּם תְּאֹרוּן
תִּבְנוּ֫נוּ תִּבְנוּם תִּבְנוּן
תַּעֲשׂוּ֫נוּ תַּעֲשׂוּם תַּעֲשׂוּן
הם / הן יִשְׁמְרוּ֫נוּ יִשְׁמְרוּכֶ֫ם יִשְׁמְרוּכֶ֫ן יִשְׁמְרוּם יִשְׁמְרוּן
יִלְבָּשׁוּ֫נוּ יִלְבְּשׁוּכֶ֫ם יִלְבְּשׁוּכֶ֫ן יִלְבָּשׁוּם יִלְבָּשׁוּן
יַעַבְדוּ֫נוּ יַעַבְדוּכֶ֫ם יַעַבְדוּכֶ֫ן יַעַבְדוּם יַעַבְדוּן
יִשְׁאָלוּ֫נוּ יִשְׁאֲלוּכֶ֫ם יִשְׁאֲלוּכֶ֫ן יִשְׁאָלוּם יִשְׁאָלוּן
יִמְצָאוּ֫נוּ יִמְצְאוּכֶ֫ם יִמְצְאוּכֶ֫ן יִמְצָאוּם יִמְצָאוּן
יֹאכְלוּ֫נוּ יֹאכְלוּכֶ֫ם יֹאכְלוּכֶ֫ן יֹאכְלוּם יֹאכְלוּן
יִצְּרוּ֫נוּ יִצְּרוּכֶ֫ם יִצְּרוּכֶ֫ן יִצְּרוּם יִצְּרוּן
יִשָּׁקוּ֫נוּ יִשְּׁקוּכֶ֫ם יִשְּׁקוּכֶ֫ן יִשָּׁקוּם יִשָּׁקוּן
יִתְּנוּ֫נוּ יִתְּנוּכֶ֫ם יִתְּנוּכֶ֫ן יִתְּנוּם יִתְּנוּן
יִירָשׁוּ֫נוּ יִירְשׁוּכֶ֫ם יִירְשׁוּכֶ֫ן יִירָשׁוּם יִירָשׁוּן
יֵֽלְדוּ֫נוּ יֵֽלְדוּכֶ֫ם יֵֽלְדוּכֶ֫ן יֵֽלְדוּם יֵֽלְדוּן
יֵדָעוּ֫נוּ יֵדְעוּכֶ֫ם יֵדְעוּכֶ֫ן יֵדָעוּם יֵדָעוּן
יְדוּנוּ֫נוּ יְדוּנוּכֶ֫ם יְדוּנוּכֶ֫ן יְדוּנוּם יְדוּנוּן
יְשִׂימוּ֫נוּ יְשִׂימוּכֶ֫ם יְשִׂימוּכֶ֫ן יְשִׂימוּם יְשִׂימוּן
יְמֻדּוּ֫נוּ יְמֻדּוּכֶ֫ם יְמֻדּוּכֶ֫ן יְמֻדּוּם; יְבָזּוּם יְמֻדּוּן
יְאֹרוּ֫נוּ יְאֹרוּכֶ֫ם יְאֹרוּכֶ֫ן יְאֹרוּם יְאֹרוּן
יִבְנוּ֫נוּ יִבְנוּכֶ֫ם יִבְנוּכֶ֫ן יִבְנוּם יִבְנוּן
יַעֲשׂוּ֫נוּ יַעֲשׂוּכֶ֫ם יַעֲשׂוּכֶ֫ן יַעֲשׂוּם יַעֲשׂוּן

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – קל ציווי

קל ציווי

נטיית כינויי היחיד

  אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אתה שָׁמְרֵ֫נִי שָׁמְרֵ֫הוּ / שָׁמְרֶ֫נּוּ / שָׁמְרוֹ שָׁמְרֶ֫הָ / שָׁמְרֶ֫נָָּה / שָׁמְרָהּ
  לְבָשֵׁ֫נִי לְבָשֵׁ֫הוּ / לְבָשֶׁ֫נּוּ / לְבָשׁוֹ לְבָשֶׁ֫הָ / לְבָשֶׁ֫נָּה / לְבָשָׁהּ
  עָבְדֵ֫נִי עָבְדֵ֫הוּ / עָבְדֶ֫נּוּ / עָבְדוֹ עָבְדֶ֫הָ / עָבְדֶ֫נָּה / עָבְדָהּ
  שְׁאָלֵ֫נִי שְׁאָלֵ֫הוּ / שְׁאָלֶ֫נּוּ / שְׁאָל֫וֹ שְׁאָלֶ֫הָ / שְׁאָלֶ֫נָּה / שְׁאָלָ֫הּ
  מְצָאֵ֫נִי מְצָאֵ֫הוּ / מְצָאֶ֫נּוּ / מְצָאוֹ מְצָאֶ֫הָ / מְצָאֶ֫נָּה / מְצָאָהּ
  אָכְלֵ֫נִי אָכְלֵ֫הוּ / אָכְלֶ֫נּוּ / אָכְלוֹ אָכְלֶ֫הָ / אָכְלֶ֫נָּה / אָכְלָהּ
  נָצְרֵ֫נִי נָצְרֵ֫הוּ / נָצְרֶ֫נּוּ / נָצְרוֹ נָצְרֶ֫הָ[1] / נָצְרֶ֫נָּה / נָצְרָהּ
  שָׁקֵ֫נִי שָׁקֵ֫הוּ / שָׁקֶ֫נּוּ / שָׁקוֹ שָׁקֶ֫הָ / שָׁקֶ֫נָּה / שָׁקָהּ
  תְּנֵ֫נִי תְּנֵ֫הוּ / תְּנֶ֫נּוּ / תְּנוֹ תְּנֶ֫הָ / תְּנֶ֫נָּה / תְּנָהּ
  רָשֵׁ֫נִי; רְשֵׁ֫נִי[2] רָשֵׁ֫הוּ / רָשֶׁ֫נּוּ / רָשׁוֹ; רְשֵׁ֫הוּ / רְשֶׁ֫נּוּ / רְשׁוֹ רָשֵֶׁ֫הָ / רָשֵֶׁ֫נָּה / רָשָׁהּ; רְשֶׁ֫הָ / רְשֶׁ֫נָּה / רְשָׁהּ
  לְדֵ֫נִי[3] לְדֵ֫הוּ / לְדֶ֫נּוּ / לְדוֹ לְדֶ֫הָ / לְדֶ֫נָּה / לְדָהּ
  דָּעֵ֫נִי דָּעֵ֫הוּ / דָּעֶ֫נּוּ / דָּעוֹ דָּעֶ֫הָ / דָּעֶ֫נָּה / דָּעָהּ
  דּוּנֵ֫נִי דּוּנֵ֫הוּ / דּוּנֶ֫נּוּ / דּוּנוֹ דּוּנֶ֫הָ / דּוּנֶ֫נָּה / דּוּנָהּ
  שִׂימֵ֫נִי שִׂימֵ֫הוּ / שִׂימֶ֫נּוּ / שִׂימוֹ שִׂימֶ֫הָ / שִׂימֶ֫נָּה / שִׂימָהּ
  מֻדֵּ֫נִי[4] מֻדֵּ֫הוּ / מֻדֶּ֫נּוּ / מֻדּוֹ  מֻדֶּ֫הָ / מֻדֶּ֫נָּה / מֻדָּהּ
  בְּנֵ֫נִי בְּנֵ֫הוּ / בְּנֶ֫נּוּ / בְּנוֹ בְּנֶ֫הָ / בְּנֶ֫נָּה / בְּנָהּ
  עֲשֵׂ֫נִי עֲשֵׂ֫הוּ / עֲשֶׂ֫נּוּ / עֲשׂוֹ עֲשֶׂ֫הָ / עֲשֶׂ֫נָּה / עֲשָׂהּ
את שִׁמְרִ֫ינִי שִׁמְרִ֫יהוּ שִׁמְרִ֫יהָ
  לְבָשִׁ֫ינִי לְבָשִׁ֫יהוּ לְבָשִׁ֫יהָ
  עִבְדִ֫ינִי עִבְדִ֫יהוּ עִבְדִ֫יהָ
  שְׁאָלִ֫ינִי שְׁאָלִ֫יהוּ שְׁאָלִ֫יהָ
  מְצָאִ֫ינִי מְצָאִ֫יהוּ מְצָאִ֫יהָ
  אִכְלִ֫ינִי אִכְלִ֫יהוּ אִכְלִ֫יהָ
  נִצְרִ֫ינִי נִצְרִ֫יהוּ נִצְרִ֫יהָ
  שָׁקִ֫ינִי שָׁקִ֫יהוּ שָׁקִ֫יהָ
  תְּנִ֫ינִי תְּנִ֫יהוּ תְּנִ֫יהָ
  רָשִׁ֫ינִי; רְשִׁ֫ינִי רָשִׁ֫יהוּ; רְשִׁ֫יהוּ רָשִׁ֫יהָ; רְשִׁ֫יהָ
  לְדִ֫ינִי לְדִ֫יהוּ לְדִ֫יהָ
  דָּעִ֫ינִי דָּעִ֫יהוּ דָּעִ֫יהָ
  דּוּנִ֫ינִי דּוּנִ֫יהוּ דּוּנִ֫יהָ
  שִׂימִ֫ינִי שִׂימִ֫יהוּ שִׂימִ֫יהָ
  מֻדִּ֫ינִי מֻדִּ֫יהוּ מֻדִּ֫יהָ
  בְּנִ֫ינִי בְּנִ֫יהוּ בְּנִ֫יהָ
  עֲשִׂ֫ינִי עֲשִׂ֫יהוּ עֲשִׂ֫יהָ
אתם שִׁמְרוּ֫נִי שִׁמְרוּ֫הוּ שִׁמְרוּ֫הָ
  לְבָשׁוּ֫נִי לְבָשׁוּ֫הוּ לְבָשׁוּ֫הָ
  עִבְדוּ֫נִי עִבְדוּ֫הוּ עִבְדוּ֫הָ
  שְׁאָלוּ֫נִי שְׁאָלוּ֫הוּ שְׁאָלוּ֫הָ
  מְצָאוּ֫נִי מְצָאוּ֫הוּ מְצָאוּ֫הָ
  אִכְלוּ֫נִי אִכְלוּ֫הוּ אִכְלוּ֫הָ
  נִצְרוּ֫נִי נִצְרוּ֫הוּ נִצְרוּ֫הָ
  שָׁקוּ֫נִי שָׁקוּ֫הוּ שָׁקוּ֫הָ
  תְּנוּ֫נִי תְּנוּ֫הוּ תְּנוּ֫הָ
  רָשׁוּ֫נִי; רְשׁוּ֫נִי רָשׁוּ֫הוּ; רְשׁוּ֫הוּ רָשׁוּ֫הָ; רְשׁוּ֫הָ
  לְדוּ֫נִי לְדוּ֫הוּ לְדוּ֫הָ
  דָּעוּ֫נִי דָּעוּ֫הוּ דָּעוּ֫הָ
  דּוּנוּ֫נִי דּוּנוּ֫הוּ דּוּנוּ֫הָ
  שִׂימוּ֫נִי שִׂימוּ֫הוּ שִׂימוּ֫הָ
  מֻדּוּ֫נִי מֻדּוּ֫הוּ מֻדּוּ֫הָ
  בְּנוּ֫נִי בְּנוּ֫הוּ בְּנוּ֫הָ
  עֲשׂוּ֫נִי עֲשׂוּ֫הוּ עֲשׂוּ֫הָ

[1] במקרא נִצְּרֶהָ (מש’ ד, יג).
[2] כפל הצורה בפועל ירש על פי שתי צורות הציווי המתועדות רָשׁ (בהפסק), רֵשׁ.
[3] על דרך הפועל נתן.
[4] או בקמץ קטן, כגון חָנֵּ֫נִי, חָנֵּ֫נוּ, חָנִּ֫יהוּ, חָנּוּ֫הָ.

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אתה שָׁמְרֵ֫נוּ שָׁמְרֵם שָׁמְרֵן
לְבָשֵׁנוּ לְבָשֵׁם לְבָשֵׁן
עָבְדֵ֫נוּ עָבְדֵם עָבְדֵן
שְׁאָלֵ֫נוּ שְׁאָלֵם שְׁאָלֵן
מְצָאֵ֫נוּ מְצָאֵם מְצָאֵן
אָכְלֵ֫נוּ אָכְלֵם אָכְלֵן
נָצְרֵ֫נוּ נָצְרֵם נָצְרֵן
שָׁקֵ֫נוּ שָׁקֵם שָׁקֵן
תְּנֵ֫נוּ תְּנֵם תְּנֵן
רָשֵׁ֫נוּ; רְשֵׁ֫נוּ רָשֵׁם; רְשֵׁם רָשֵׁן; רְשֵׁן
לְדֵ֫נוּ לְדֵם לְדֵן
דָּעֵ֫נוּ דָּעֵם דָּעֵן
דּוּנֵ֫נוּ דּוּנֵם דּוּנֵן
שִׂימֵ֫נוּ שִׂימֵם שִׂימֵן
מֻדֵּ֫נוּ מֻדֵּם מֻדֵּן
בְּנֵ֫נוּ בְּנֵם בְּנֵן
עֲשֵׂ֫נוּ עֲשֵׂם עֲשֵׂן
את שִׁמְרִ֫ינוּ שִׁמְרִים שִׁמְרִין
לְבָשִׁ֫ינוּ לְבָשִׁים לְבָשִׁין
עִבְדִ֫ינוּ עִבְדִים עִבְדִין
שְׁאָלִ֫ינוּ שְׁאָלִים שְׁאָלִין
מְצָאִ֫ינוּ מְצָאִים מְצָאִין
אִכְלִ֫ינוּ אִכְלִים אִכְלִין
נִצְרִ֫ינוּ נִצְרִים נִצְרִין
שָׁקִ֫ינוּ שָׁקִים שָׁקִין
תְּנִ֫ינוּ תְּנִים תְּנִין
רָשִׁ֫ינוּ; רְשִׁ֫ינוּ רָשִׁים; רְשִׁים רָשִׁין; רְשִׁין
לְדִ֫ינוּ לְדִים לְדִין
דָּעִ֫ינוּ דָּעִים דָּעִין
דּוּנִ֫ינוּ דּוּנִים דּוּנִין
שִׂימִ֫ינוּ שִׂימִים שִׂימִין
מֻדִּ֫ינוּ מֻדִּים מֻדִּין
בְּנִ֫ינוּ בְּנִים בְּנִין
עֲשִׂ֫ינוּ עֲשִׂים עֲשִׂין
אתם / אתן שִׁמְרוּ֫נוּ שִׁמְרוּם שִׁמְרוּן
לְבָשׁוּ֫נוּ לְבָשׁוּם לְבָשׁוּן
עִבְדוּ֫נוּ עִבְדוּם עִבְדוּן
שְׁאָלוּ֫נוּ שְׁאָלוּם שְׁאָלוּן
מְצָאוּ֫נוּ מְצָאוּם מְצָאוּן
אִכְלוּ֫נוּ אִכְלוּם אִכְלוּן
נִצְרוּ֫נוּ נִצְרוּם נִצְרוּן
שָׁקוּ֫נוּ שָׁקוּם שָׁקוּן
תְּנוּ֫נוּ תְּנוּם תְּנוּן
רָשׁוּ֫נוּ; רְשׁוּ֫נוּ רָשׁוּם; רְשׁוּם רָשׁוּן; רְשׁוּן
לְדוּ֫נוּ לְדוּם לְדוּן
דָּעוּ֫נוּ דָּעוּם דָּעוּן
דּוּנוּ֫נוּ דּוּנוּם דּוּנוּן
שִׂימוּ֫נוּ שִׂימוּם שִׂימוּן
מֻדּוּ֫נוּ מֻדּוּם מֻדּוּן
בְּנוּ֫נוּ בְּנוּם בְּנוּן
עֲשׂוּ֫נוּ עֲשׂוּם עֲשׂוּן

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – קל שם הפועל

קל שם הפועל

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
לְשָׁמְרֵ֫נִי לִשְׁמָרְךָ / לְשָׁמְרְךָ לְשָׁמְרֵךְ לְשָׁמְרוֹ לְשָׁמְרָהּ
לְאָסְפֵ֫נִי לֶאֱסָפְךָ / לְאָסְפְּךָ לְאָסְפֵךְ לְאָסְפוֹ לְאָסְפָהּ
לְעָבְדֵ֫נִי לַעֲבָדְךָ / לְעָבְדְּךָ לְעָבְדֵךְ לְעָבְדוֹ לְעָבְדָהּ
לְשָׁאֳלֵ֫נִי לִשְׁאָלְךָ / לְשָׁאָלְךָ לְשָׁאֳלֵךְ לְשָׁאֳלוֹ לְשָׁאֳלָהּ
לְמָצְאֵ֫נִי לִמְצָאֳךָ / לְמָצְאֲךָ לְמָצְאֵךְ לְמָצְאוֹ לְמָצְאָהּ
לְנָצְרֵ֫נִי לִנְצָרְךָ / לְנָצְרְךָ לְנָצְרֵךְ לְנָצְרוֹ לְנָצְרָהּ
לְתִתֵּ֫נִי[1] / לְנָתְנֵ֫נִי לְתִתְּךָ / לְנָתְנְךָ לְתִתֵּךְ / לְנָתְנֵךְ לְתִתּוֹ / לְנָתְנוֹ לְתִתָּהּ / לְנָתְנָהּ
לִטְּלֵ֫נִי / לְנָטְלֵ֫נִי לִטָּלְךָ / לְנָטְלְךָ לִטְּלֵךְ / לְנָטְלֵךְ לִטְּלוֹ / לְנָטְלוֹ לִטְּלָהּ / לְנָטְלָהּ
לְרִשְׁתֵּ֫נִי / לְיָרְשֵׁ֫נִי לְרִשְׁתְּךָ / לְיָרְשְׁךָ לְרִשְׁתֵּךְ / לְיָרְשֵׁךְ לְרִשְׁתּוֹ / לְיָרְשׁוֹ לְרִשְׁתָּהּ / לְיָרְשָׁהּ
לְדוּנֵ֫נִי לְדוּנְךָ לְדוּנֵךְ לְדוּנוֹ לְדוּנָהּ
לְשִׂימֵ֫נִי לְשִׂימְךָ לְשִׂימֵךְ לְשִׂימוֹ לְשִׂימָהּ
לְמֻדֵּ֫נִי[2] לְמֻדְּךָ לְמֻדֵּךְ לְמֻדּוֹ לְמֻדָּהּ
לִבְנוֹתֵ֫נִי לִבְנוֹתְךָ לִבְנוֹתֵךְ לִבְנוֹתוֹ לִבְנוֹתָהּ
לַעֲשׂוֹתֵ֫נִי לַעֲשׂוֹתְךָ לַעֲשׂוֹתֵךְ לַעֲשׂוֹתוֹ לַעֲשׂוֹתָהּ

[1] במקרא לְתִתִּי.
[2] או בקמץ קטן: לְחָנֵּ֫נִי לְחָנְּךָ לְחָנֵּךְ לְחָנּוֹ לְחָנָּהּ (במקרא לְחֶנְנָהּ) לְחָנֵּ֫נוּ לְחָנְּכֶם (במקרא לַחֲנַנְכֶם) לְחָנָּם.

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
לְשָׁמְרֵ֫נוּ לִשְׁמָרְכֶם / לְשָׁמְרְכֶם לִשְׁמָרְכֶן / לְשָׁמְרְכֶן לְשָׁמְרָם לְשָׁמְרָן
לְאָסְפֵ֫נוּ לֶאֱסָפְכֶם / לְאָסְפְּכֶם לֶאֱסָפְכֶן / לְאָסְפְּכֶן לְאָסְפָם לְאָסְפָן
לְעָבְדֵ֫נוּ לַעֲבָדְכֶם / לְעָבְדְּכֶם לַעֲבָדְכֶן / לְעָבְדְּכֶן לְעָבְדָם לְעָבְדָן
לְשָׁאֳלֵ֫נוּ לִשְׁאָלְכֶם / לְשָׁאָלְכֶם לִשְׁאָלְכֶן / לְשָׁאָלְכֶן לְשָׁאֳלָם לְשָׁאֳלָן
לְמָצְאֵ֫נוּ לִמְצָאֳכֶם / לְמָצְאֲכֶם לִמְצָאֳכֶן / לְמָצְאֲכֶן לְמָצְאָם לְמָצְאָן
לְנָצְרֵ֫נוּ לִנְצָרְכֶם / לְנָצְרְכֶם לִנְצָרְכֶן / לְנָצְרְכֶן לְנָצְרָם לְנָצְרָן
לְתִתֵּ֫נוּ / לְנָתְנֵ֫נוּ לְתִתְּכֶם / לְנָתְנְכֶם לְתִתְּכֶן / לְנָתְנְכֶן לְתִתָּם / לְנָתְנָם לְתִתָּן / לְנָתְנָן
לִטְּלֵ֫נוּ / לְנָטְלֵ֫נוּ לִטָּלְכֶם / לְנָטְלְכֶם לִטָּלְכֶן / לְנָטְלְכֶן לִטְּלָם / לְנָטְלָם לִטְּלָן / לְנָטְלָן
לְרִשְׁתֵּ֫נוּ / לְיָרְשֵׁ֫נוּ לְרִשְׁתְּכֶם / לְיָרְשְׁכֶם לְרִשְׁתְּכֶן / לְיָרְשְׁכֶן לְרִשְׁתָּם / לְיָרְשָׁם לְרִשְׁתָּן / לְיָרְשָׁן
לְדוּנֵ֫נוּ לְדוּנְכֶם לְדוּנְכֶן לְדוּנָם לְדוּנָן
לְשִׂימֵ֫נוּ לְשִׂימְכֶם לְשִׂימְכֶן לְשִׂימָם לְשִׂימָן
לְמֻדֵּ֫נוּ לְמֻדְּכֶם לְמֻדְּכֶן לְמֻדָּם לְמֻדָּן
לִבְנוֹתֵ֫נוּ לִבְנוֹתְכֶם לִבְנוֹתְכֶן לִבְנוֹתָם לִבְנוֹתָן
לַעֲשׂוֹתֵ֫נוּ לַעֲשׂוֹתְכֶם לַעֲשׂוֹתְכֶן לַעֲשׂוֹתָם לַעֲשׂוֹתָן

 

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – פיעל עבר

פיעל עבר

הערות לקוראים:
(א) סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).
(ב) פה ושם ניתן סימן מתג לסימון הברה פתוחה, במיוחד לצד קמץ גדול.

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אני­­­ הִלַּלְתִּ֫יךָ הִלַּלְתִּיךְ הִלַּלְתִּיו / הִלַּלְתִּ֫יהוּ הִלַּלְתִּ֫יהָ
רִחַמְתִִּ֫יךָ רִחַמְתִּיךְ רִחַמְתִּיו / רִחַמְתִּ֫יהוּ רִחַמְתִּ֫יהָ
בֵּרַכְתִּ֫יךָ בֵּרַכְתִּיךְ בֵּרַכְתִּיו / בֵּרַכְתִּ֫יהוּ בֵּרַכְתִּ֫יהָ
שִׁלַּחְתִּ֫יךָ שִׁלַּחְתִּיךְ שִׁלַּחְתִּיו / שִׁלַּחְתִּ֫יהוּ שִׁלַּחְתִּ֫יהָ
רִפֵּאתִ֫יךָ רִפֵּאתִיךְ רִפֵּאתִיו / רִפֵּאתִ֫יהוּ רִפֵּאתִ֫יהָ
צִוִּיתִ֫יךָ צִוִּיתִיךְ צִוִּיתִיו / צִוִּיתִ֫יהוּ צִוִּיתִ֫יהָ
רוֹמַמְתִּ֫יךָ רוֹמַמְְתִּיךְ רוֹמַמְְתִּיו / רוֹמַמְתִּ֫יהוּ רוֹמַמְתִּ֫יהָ
גִּלְגַּלְתִּ֫יךָ גִּלְגַּלְתִּיךְ גִּלְגַּלְתִּיו / גִּלְגַּלְתִּ֫יהוּ גִּלְגַּלְתִּ֫יהָ
אתה הִלַּלְתַּ֫נִי הִלַּלְתּוֹ הִלַּלְתָּהּ
רִחַמְתַּ֫נִי רִחַמְתּוֹ רִחַמְתָּהּ
בֵּרַכְתַּ֫נִי בֵּרַכְתּוֹ בֵּרַכְתָּהּ
שִׁלַּחְתַּ֫נִי שִׁלַּחְתּוֹ שִׁלַּחְתָּהּ
רִפֵּאתַ֫נִי רִפֵּאתוֹ רִפֵּאתָהּ
צִוִּיתַ֫נִי צִוִּיתוֹ צִוִּיתָהּ
רוֹמַמְתַּ֫נִי רוֹמַמְתּוֹ רוֹמַמְְתָּהּ
גִּלְגַּלְתַּ֫נִי גִּלְגַּלְְתּוֹ גִּלְגַּלְתָּהּ
את הִלַּלְתִּ֫ינִי הִלַּלְתִּיו / הִלַּלְתִּ֫יהוּ הִלַּלְתִּ֫יהָ
רִחַמְתִּ֫ינִי רִחַמְתִּיו / רִחַמְתִּ֫יהוּ רִחַמְתִּ֫יהָ
בֵּרַכְתִּ֫ינִי בֵּרַכְתִּיו / בֵּרַכְתִּ֫יהוּ בֵּרַכְתִּ֫יהָ
שִׁלַּחְתִּ֫ינִי שִׁלַּחְתִּיו / שִׁלַּחְתִּ֫יהוּ שִׁלַּחְתִּ֫יהָ
רִפֵּאתִ֫ינִי רִפֵּאתִיו / רִפֵּאתִ֫יהוּ רִפֵּאתִ֫יהָ
צִוִּיתִ֫ינִי צִוִּיתִיו / צִוִּיתִ֫יהוּ צִוִּיתִ֫יהָ
רוֹמַמְתִּ֫ינִי רוֹמַמְְתִּיו / רוֹמַמְתִּ֫יהוּ רוֹמַמְתִּ֫יהָ
גִּלְגַּלְתִּ֫ינִי גִּלְגַּלְתִּיו / גִּלְגַּלְתִּ֫יהוּ גִּלְגַּלְתִּ֫יהָ
הוא הִלְּלַ֫נִי הִלֶּלְךָ הִלְּלֵךְ הִלְּלוֹ הִלְּלָהּ
רִחֲמַ֫נִי רִחַמְךָ / רִחֶמְךָ רִחֲמֵךְ רִחֲמוֹ רִחֲמָהּ
בֵּרְכַ֫נִי בֵּרֶכְךָ[1] בֵּרְכֵךְ בֵּרְכוֹ בֵּרְכָהּ
שִׁלְּחַ֫נִי שִׁלַּחֲךָ / שִׁלֵּחֲךָ שִׁלְּחֵךְ שִׁלְּחוֹ שִׁלְּחָהּ
רִפְּאַ֫נִי רִפַּאֲךָ / רִפֵּאֲךָ רִפְּאֵךְ רִפְּאוֹ רִפְּאָהּ
צִוַּ֫נִי צִוְּךָ צִוֵּךְ צִוָּ֫הוּ צִוָּהּ
רוֹמְמַ֫נִי רוֹמֶמְךָ רוֹמְמֵךְ רוֹמְמוֹ רוֹמְמָהּ
גִּלְגְּלַ֫נִי גִּלְגֶּלְךָ גִּלְגְּלֵךְ גִּלְגְּלוֹ גִּלְגְּלָהּ
היא הִלְּלַ֫תְנִי הִלְּלַ֫תְךָ הִלְּלַ֫תֶךְ הִלְּלַ֫תּוּ / הִלְּלַ֫תְהוּ הִלְּלַ֫תָּה
רִחֲמַ֫תְנִי רִחֲמַ֫תְךָ רִחֲמַ֫תֶךְ רִחֲמַ֫תּוּ /  רִחֲמַ֫תְהוּ רִחֲמַ֫תָּה
בֵּרְכַ֫תְנִי בֵּרְכַ֫תְךָ בֵּרְכַ֫תֶךְ בֵּרְכַ֫תּוּ / בֵּרְכַ֫תְהוּ בֵּרְכַ֫תָּה
שִׁלְּחַ֫תְנִי שִׁלְּחַ֫תְךָ שִׁלְּחַ֫תֶךְ שִׁלְּחַ֫תּוּ / שִׁלְּחַ֫תְהוּ שִׁלְּחַַ֫תָּה
רִפְּאַ֫תְנִי רִפְּאַ֫תְךָ רִפְּאַ֫תֶךְ רִפְּאַ֫תּוּ / רִפְּאַ֫תְהוּ רִפְּאַ֫תָּה
צִוַּ֫תְנִי צִוַּ֫תְךָ צִוַּ֫תֶךְ צִוַַַּ֫תּוּ / צִוַּ֫תְהוּ צִוַַַּ֫תָּה
רוֹמְמַ֫תְנִי רוֹמְמַ֫תְךָ רוֹמְמַ֫תֶךְ רוֹמְמַ֫תּוּ / רוֹמְמַ֫תְהוּ רוֹמְמַ֫תָּה
גִּלְגְּלַ֫תְנִי גִּלְגְּלַ֫תְךָ גִּלְגְּלַ֫תֶךְ גִּלְגְּלַ֫תּוּ / גִּלְגְּלַ֫תְהוּ גִּלְגְּלַ֫תָּה
אנחנו הִלַּלְנוּ֫ךָ הִלַּלְנוּךְ הִלַּלְנוּ֫הוּ הִלַּלְנוּ֫הָ
רִחַמְנוּ֫ךָ רִחַמְנוּךְ רִחַמְנוּ֫הוּ רִחַמְנוּ֫הָ
בֵּרַכְנוּ֫ךָ בֵּרַכְנוּךְ בֵּרַכְנוּ֫הוּ בֵּרַכְנוּ֫הָ
שִׁלַּחְנוּ֫ךָ / שִׁלַּחֲנוּ֫ךָ שִׁלַּחְנוּךְ / שִׁלַּחֲנוּךְ שִׁלַּחְנוּ֫הוּ / שִׁלַּחֲנוּ֫הוּ שִׁלַּחְנוּ֫הָ / שִׁלַּחֲנוּ֫הָ
רִפֵּאנוּ֫ךָ רִפֵּאנוּךְ רִפֵּאנוּ֫הוּ רִפֵּאנוּ֫הָ
צִוִּינוּ֫ךָ צִוִּינוּךְ צִוִּינוּ֫הוּ צִוִּינוּ֫הָ
רוֹמַמְנוּ֫ךָ רוֹמַמְנוּךְ רוֹמַמְנוּ֫הוּ רוֹמַמְנוּ֫הָ
גִּלְגַּלְנוּ֫ךָ גִּלְגַּלְנוּךְ גִּלְגַּלְנוּ֫הוּ גִּלְגַּלְנוּ֫הָ
אתם / אתן הִלַּלְתּוּ֫נִי הִלַּלְתּוּ֫הוּ הִלַּלְתּוּ֫הָ
רִחַמְתּוּ֫נִי רִחַמְתּוּ֫הוּ רִחַמְתּוּ֫הָ
בֵּרַכְתּוּ֫נִי בֵּרַכְתּוּ֫הוּ בֵּרַכְתּוּ֫הָ
שִׁלַּחְתּוּ֫נִי שִׁלַּחְתּוּ֫הוּ שִׁלַּחְתּוּ֫הָ
רִפֵּאתוּ֫נִי רִפֵּאתוּ֫הוּ רִפֵּאתוּ֫הָ
צִוִּיתוּ֫נִי צִוִּיתוּ֫הוּ צִוִּיתוּ֫הָ
רוֹמַמְתּוּ֫נִי רוֹמַמְתּוּ֫הוּ רוֹמַמְתּוּ֫הָ
גִּלְגַּלְתּוּ֫נִי גִּלְגַּלְתּוּ֫הוּ גִּלְגַּלְתּוּ֫הָ
הם / הן הִלְּלוּ֫נִי הִלְּלוּ֫ךָ הִלְּלוּךְ הִלְּלוּ֫הוּ הִלְּלוּ֫הָ
רִחֲמוּ֫נִי רִחֲמוּ֫ךָ רִחֲמוּךְ רִחֲמוּ֫הוּ רִחֲמוּ֫הָ
בֵּרְכוּ֫נִי בֵּרְכוּ֫ךָ בֵּרְכוּךְ בֵּרְכוּ֫הוּ בֵּרְכוּ֫הָ
שִׁלְּחוּ֫נִי שִׁלְּחוּ֫ךָ שִׁלְּחוּךְ שִׁלְּחוּ֫הוּ שִׁלְּחוּ֫הָ
רִפְּאוּ֫נִי רִפְּאוּ֫ךָ רִפְּאוּךְ רִפְּאוּ֫הוּ רִפְּאוּ֫הָ
צִוּוּ֫נִי צִוּוּ֫ךָ צִוּוּךְ צִוּוּ֫הוּ צִוּוּ֫הָ
רוֹמְמוּ֫נִי רוֹמְמוּ֫ךָ רוֹמְמוּךְ רוֹמְמוּ֫הוּ רוֹמְמוּ֫הָ

[1] וכן בֵּרַכְךָ כבמקרא.

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אני­­­ הִלַּלְתִּיכֶ֫ם הִלַּלְתִּיכֶ֫ן הִלַּלְתִּים הִלַּלְתִּין
רִחַמְתִּיכֶ֫ם רִחַמְתִּיכֶ֫ן רִחַמְתִּים רִחַמְתִּין
בֵּרַכְתִּיכֶ֫ם בֵּרַכְתִּיכֶ֫ן בֵּרַכְתִּים בֵּרַכְתִּין
שִׁלַּחְתִּיכֶ֫ם שִׁלַּחְתִּיכֶ֫ן שִׁלַּחְתִּים שִׁלַּחְתִּין
רִפֵּאתִיכֶ֫ם רִפֵּאתִיכֶ֫ן רִפֵּאתִים רִפֵּאתִין
צִוִּיתִיכֶ֫ם צִוִּיתִיכֶ֫ן צִוִּיתִים צִוִּיתִין
רוֹמַמְתִּיכֶ֫ם רוֹמַמְתִּיכֶ֫ן רוֹמַמְְתִּים רוֹמַמְְתִּין
גִּלְגַּלְתִּיכֶ֫ם גִּלְגַּלְתִּיכֶ֫ן גִּלְגַּלְתִּים גִּלְגַּלְתִּין
אתה הִלַּלְתָּ֫נוּ הִלַּלְתָּם הִלַּלְתָּן
רִחַמְתָּ֫נוּ רִחַמְתָּם רִחַמְתָּן
בֵּרַכְְתְָּ֫נוּ בֵּרַכְתָּם בֵּרַכְתָּן
שִׁלַּחְְתְָּ֫נוּ שִׁלַּחְתָּם שִׁלַּחְתָּן
רִפֵּאתָ֫נוּ רִפֵּאתָם רִפֵּאתָן
צִוִּיתָ֫נוּ צִוִּיתָם צִוִּיתָן
רוֹמַמְתָּ֫נוּ רוֹמַמְְתָּם רוֹמַמְְתָּן
גִּלְגַּלְתָּ֫נוּ גִּלְגַּלְתָּם גִּלְגַּלְתָּן
את הִלַּלְתִּ֫ינוּ הִלַּלְתִּים הִלַּלְתִּין
רִחַמְתִִּ֫ינוּ רִחַמְתִּים רִחַמְתִּין
בֵּרַכְתִּ֫ינוּ בֵּרַכְתִּים בֵּרַכְתִּין
שִׁלַּחְתִּ֫ינוּ שִׁלַּחְתִּים שִׁלַּחְתִּין
רִפֵּאתִ֫ינוּ רִפֵּאתִים רִפֵּאתִין
צִוִּיתִ֫ינוּ צִוִּיתִים צִוִּיתִין
רוֹמַמְתִּ֫ינוּ רוֹמַמְְתִּים רוֹמַמְְתִּין
גִּלְגַּלְתִּ֫ינוּ גִּלְגַּלְתִּים גִּלְגַּלְתִּין
הוא הִלְּלָ֫נוּ הִלֶּלְכֶם הִלֶּלְכֶן הִלְּלָם הִלְּלָן
רִחֲמָ֫נוּ רִחַמְכֶם / רִחֶמְכֶם רִחַמְכֶן / רִחֶמְכֶן רִחֲמָם רִחֲמָן
בֵּרְכָ֫נוּ בֵּרֶכְכֶם / בֵּרַכְכֶם בֵּרֶכְכֶן / בֵּרַכְכֶן בֵּרְכָם בֵּרְכָן
שִׁלְּחָ֫נוּ שִׁלַּחֲכֶם / שִׁלֵּחֲכֶם שִׁלַּחֲכֶן / שִׁלֵּחֲכֶן שִׁלְּחָם שִׁלְּחָן
רִפְּאָ֫נוּ רִפַּאֲכֶם / רִפֵּאֲכֶם רִפַּאֲכֶן / רִפֵּאֲכֶן רִפְּאָם רִפְּאָן
צִוָּ֫נוּ צִוְּכֶם צִוְּכֶן צִוָּם צִוָּן
רוֹמְמָ֫נוּ רוֹמֶמְכֶם רוֹמֶמְכֶן רוֹמְמָם רוֹמְמָן
גִּלְגְּלָ֫נוּ גִּלְגֶּלְכֶם גִּלְגֶּלְכֶן גִּלְגְּלָם גִּלְגְּלָן
היא הִלְּלַ֫תְנוּ הִלְּלַתְכֶ֫ם הִלְּלַתְכֶ֫ן הִלְּלָ֫תַם הִלְּלָ֫תַן
רִחֲמַ֫תְנוּ רִחֲמַתְכֶ֫ם רִחֲמַתְכֶ֫ן רִחֲמָ֫תַם רִחֲמָ֫תַן
בֵּרְכַ֫תְנוּ בֵּרְכַתְכֶ֫ם בֵּרְכַתְכֶ֫ן בֵּרְכָ֫תַם בֵּרְכָ֫תַן
שִׁלְּחַ֫תְנוּ שִׁלְּחַתְכֶ֫ם שִׁלְּחַתְכֶ֫ן שִׁלְּחָ֫תַם שִׁלְּחָ֫תַן
רִפְּאַ֫תְנוּ רִפְּאַתְכֶ֫ם רִפְּאַתְכֶ֫ן רִפְּאָ֫תַם רִפְּאָ֫תַן
צִוַּ֫תְנוּ צִוַּתְכֶ֫ם צִוַּתְכֶ֫ן צִוָּ֫תַם צִוָּ֫תַן
רוֹמְמַ֫תְנוּ רוֹמְמַתְכֶ֫ם רוֹמְמַתְכֶ֫ן רוֹמְמָ֫תַם רוֹמְמָ֫תַן
גִּלְגְּלַ֫תְנוּ גִּלְגְּלַתְכֶ֫ם גִּלְגְּלַתְכֶ֫ן גִּלְגְּלָ֫תַם גִּלְגְּלָ֫תַן
אנחנו הִלַּלְנוּכֶ֫ם הִלַּלְנוּכֶ֫ם הִלַּלְנוּם הִלַּלְנוּן
רִחַמְנוּכֶ֫ם רִחַמְנוּכֶ֫ן רִחַמְנוּם רִחַמְנוּן
בֵּרַכְנוּכֶ֫ם בֵּרַכְנוּכֶ֫ן בֵּרַכְנוּם בֵּרַכְנוּן
שִׁלַּחְנוּכֶ֫ם / שִׁלַּחֲנוּכֶ֫ם שִׁלַּחְנוּכֶ֫ן / שִׁלַּחֲנוּכֶ֫ן שִׁלַּחְנוּם / שִׁלַּחֲנוּם שִׁלַּחְנוּן / שִׁלַּחֲנוּן
רִפֵּאנוּכֶ֫ם רִפֵּאנוּכֶ֫ן רִפֵּאנוּם רִפֵּאנוּן
צִוִּינוּכֶ֫ם צִוִּינוּכֶ֫ן צִוִּינוּם צִוִּינוּן
רוֹמַמְנוּכֶ֫ם רוֹמַמְנוּכֶ֫ן רוֹמַמְנוּם רוֹמַמְנוּן
גִּלְגַּלְנוּכֶ֫ם גִּלְגַּלְנוּכֶ֫ן גִּלְגַּלְנוּם גִּלְגַּלְנוּן
אתם / אתן הִלַּלְתּוּ֫נוּ הִלַּלְתּוּם הִלַּלְתּוּן
רִחַמְתּוּ֫נוּ רִחַמְתּוּם רִחַמְתּוּן
בֵּרַכְתּוּ֫נוּ בֵּרַכְתּוּם בֵּרַכְתּוּן
שִׁלַּחְתּוּ֫נוּ שִׁלַּחְתּוּם שִׁלַּחְתּוּן
רִפֵּאתוּ֫נוּ רִפֵּאתוּם רִפֵּאתוּן
צִוִּיתוּ֫נוּ צִוִּיתוּם צִוִּיתוּן
רוֹמַמְתּוּ֫נוּ רוֹמַמְְתּוּם רוֹמַמְְתּוּן
גִּלְגַּלְתּוּ֫נוּ גִּלְגַּלְתּוּם גִּלְגַּלְתּוּן
הם / הן הִלְּלוּ֫נוּ הִלְּלוּכֶ֫ם הִלְּלוּכֶ֫ן הִלְּלוּם הִלְּלוּן
רִחֲמוּ֫נוּ רִחֲמוּכֶ֫ם רִחֲמוּכֶ֫ן רִחֲמוּם רִחֲמוּן
בֵּרְכוּ֫נוּ בֵּרְכוּכֶ֫ם בֵּרְכוּכֶ֫ן בֵּרְכוּם בֵּרְכוּן
שִׁלְּחוּ֫נוּ שִׁלְּחוּכֶ֫ם שִׁלְּחוּכֶ֫ן שִׁלְּחוּם שִׁלְּחוּן
רִפְּאוּ֫נוּ רִפְּאוּכֶ֫ם רִפְּאוּכֶ֫ן רִפְּאוּם רִפְּאוּן
צִוּוּ֫נוּ צִוּוּכֶ֫ם צִוּוּכֶ֫ן צִוּוּם צִוּוּן
רוֹמְמוּ֫נוּ רוֹמְמוּכֶ֫ם רוֹמְמוּכֶ֫ן רוֹמְמוּם רוֹמְמוּן
גִּלְגְּלוּ֫נוּ גִּלְגְּלוּכֶ֫ם גִּלְגְּלוּכֶ֫ן גִּלְגְּלוּם גִּלְגְּלוּן

 

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – פיעל בינוני

פיעל בינוני

הערות לקוראים:
(א) סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).
(ב) פה ושם ניתן סימן מתג לסימון הברה פתוחה, במיוחד לצד קמץ גדול.

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
יחיד מְהַלְּלֵ֫נִי מְהַלֶּלְךָ מְהַלְּלֵךְ מְהַלְּלוֹ מְהַלְּלָהּ
  מְרַחֲמֵ֫נִי מְרַחֶמְךָ / מְרַחַמְךָ מְרַחֲמֵךְ מְרַחֲמוֹ מְרַחֲמָהּ
  מְבָֽרְכֵ֫נִי מְבָרֶכְךָ מְבָֽרְכֵךְ מְבָֽרְכוֹ מְבָֽרְכָהּ
  מְשַׁלְּחֵ֫נִי מְשַׁלֵּחֲךָ / מְשַׁלַּחֲךָ מְשַׁלְּחֵךְ מְשַׁלְּחוֹ מְשַׁלְּחָהּ
  מְרַפְּאֵ֫נִי מְרַפֵּאֲךָ / מְרַפַּאֲךָ מְרַפְּאֵךְ מְרַפְּאוֹ מְרַפְּאָהּ
  מְצַוֵּ֫נִי מְצַוְּךָ / מְצַוֶּ֫ךָ מְצַוֵּךְ מְצַוֵּהוּ / מְצַוּוֹ מְצַוֶּ֫הָ / מְצַוָּהּ
  מְזַהֲךָ / מְזַהֶ֫ךָ
  מְרוֹמְמֵ֫נִי מְרוֹמֶמְךָ מְרוֹמְמֵךְ מְרוֹמְמוֹ מְרוֹמְמָהּ
  מְגַלְגְּלֵ֫נִי מְגַלְגֶּלְךָ מְגַלְגְּלֵךְ מְגַלְגְּלוֹ מְגַלְגְּלָהּ
  מְהַלְּלֵ֫נִי מְהַלֶּלְךָ מְהַלְּלֵךְ מְהַלְּלוֹ מְהַלְּלָהּ
יחידה מְהַלַּלְתֵּ֫נִי מְהַלַּלְתְּךָ מְהַלַּלְתֵּךְ מְהַלַּלְתּוֹ מְהַלַּלְתָּהּ
מְרַחַמְתֵּ֫נִי מְרַחַמְתְּךָ מְרַחַמְתֵּךְ מְרַחַמְתּוֹ מְרַחַמְתָּהּ
מְבָֽרַכְתֵּ֫נִי מְבָרַכְתְּךָ מְבָרַכְתֵּךְ מְבָרַכְתּוֹ מְבָרַכְתָּהּ
מְשַׁלַּחְתֵּ֫נִי מְשַׁלַּחְתְּךָ מְשַׁלַּחְתֵּךְ מְשַׁלַּחְתּוֹ מְשַׁלַּחְתָּהּ
מְבַקַּעַתְךָ
מְרַפֵּאתֵ֫נִי מְרַפֵּאתְךָ מְרַפֵּאתֵךְ מְרַפֵּאתוֹ מְרַפֵּאתָהּ
מְצַוָּתֵ֫נִי מְצַוָּֽתְךָ מְצַוָּתֵךְ מְצַוָּתוֹ מְצַוָּתָהּ
מְרוֹמַמְתֵּ֫נִי מְרוֹמַמְתְּךָ מְרוֹמַמְתֵּךְ מְרוֹמַמְתּוֹ מְרוֹמַמְתָּהּ
מְגַלְגַּלְתֵּ֫נִי מְגַלְגַּלְתְּךָ מְגַלְגַּלְתֵּךְ מְגַלְגַּלְתּוֹ מְגַלְגַּלְתָּהּ
רבים על דרך כינוי הקניין: מְהַלְּלַי, מְהַלְּלוֹתַי, מְהַלְּלָיו, מְהַלְּלוֹתָיו וכו’.
רבות

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
יחיד מְהַלְּלֵ֫נוּ מְהַלֶּלְכֶם מְהַלֶּלְכֶן מְְהַלְּלָם מְְהַלְּלָן
  מְרַחֲמֵ֫נוּ מְרַחֶמְכֶם / מְרַחַמְכֶם מְרַחֶמְכֶן / מְרַחַמְכֶן מְרַחֲמָם מְרַחֲמָן
  מְבָֽרְכֵ֫נוּ מְבָרֶכְכֶם מְבָרֶכְכֶן מְבָֽרְכָם מְבָֽרְכָן
  מְשַׁלְּחֵ֫נוּ מְשַׁלֵּחֲכֶם / מְשַׁלַּחֲכֶם מְשַׁלֵּחֲכֶן / מְשַׁלַּחֲכֶן מְשַׁלְּחָם מְשַׁלְּחָן
  מְרַפְּאֵ֫נוּ מְרַפֵּאֲכֶם / מְרַפַּאֲכֶם מְרַפֵּאֲכֶן / מְרַפַּאֲכֶן מְרַפְּאָם מְרַפְּאָן
  מְצַוֵּ֫נוּ מְצַוְּכֶם / מְצַוֵּכֶם מְצַוְּכֶן / מְצַוֵּכֶן מְצַוָּם מְצַוָּן
  מְזַהֲכֶם / מְזַהֵכֶם מְזַהֲכֶן / מְזַהֵכֶן
  מְרוֹמְמֵ֫נוּ מְרוֹמֶמְכֶם / מְנוֹעַעֲכֶם מְרוֹמֶמְכֶן / מְנוֹעַעֲכֶן מְרוֹמְמָם מְרוֹמְמָן
  מְגַלְגְּלֵ֫נוּ מְגַלְגֶּלְכֶם מְגַלְגֶּלְכֶן מְגַלְגְּלָם מְגַלְגְּלָן
יחידה מְהַלַּלְתֵּ֫נוּ מְהַלַּלְתְּכֶם מְהַלַּלְתְּכֶן מְהַלַּלְתָּם מְהַלַּלְתָּן
מְרַחַמְתֵּ֫נוּ מְרַחַמְתְּכֶם מְרַחַמְתְּכֶן מְרַחַמְתָּם מְרַחַמְתָּן
מְבָרַכְתֵּ֫נוּ מְבָרַכְתְּכֶם מְבָרַכְתְּכֶן מְבָרַכְתָּם מְבָרַכְתָּן
מְשַׁלַּחְתֵּ֫נוּ מְשַׁלַּחְתְּכֶם מְשַׁלַּחְתְּכֶן מְשַׁלַּחְתָּם מְשַׁלַּחְתָּן
מְבַקַּעַתְכֶם מְבַקַּעַתְכֶן
מְרַפֵּאתֵנוּ מְרַפֵּאתְכֶם מְרַפֵּאתְכֶן מְרַפֵּאתָם מְרַפֵּאתָן
מְצַוָּתֵ֫נוּ מְצַוַּתְכֶם מְצַוַּתְכֶן מְצַוָּתָם מְצַוָּתָן
מְרוֹמַמְתֵּ֫נוּ מְרוֹמַמְתְּכֶם מְרוֹמַמְתְּכֶן מְרוֹמַמְתָּם מְרוֹמַמְתָּן
מְגַלְגַּלְתֵּ֫נוּ מְגַלְגַּלְתְּכֶם מְגַלְגַּלְתְּכֶן מְגַלְגַּלְתָּם מְגַלְגַּלְתָּן
רבים על דרך כינוי הקניין: מְהַלְּלֵינוּ, מְהַלְּלוֹתֵינוּ, מְהַלְּלֵיכֶם, מְהַלְּלוֹתֵיכֶם וכו’.
רבות

 

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – פיעל עתיד

פיעל עתיד

הערות לקוראים:
(א) סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).
(ב) פה ושם ניתן סימן מתג לסימון הברה פתוחה, במיוחד לצד קמץ גדול.

נטיית כינויי היחיד

  אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אני­ אֲהַלֶּלְךָ אֲהַלְּלֵךְ אֲהַלְּלֵ֫הוּ / אֲהַלְּלֶ֫נּוּ / אֲהַלְּלוֹ אֲהַלְּלֶ֫הָ / אֲהַלְּלֶ֫נָּה / אֲהַלְּלָהּ
  אֲרַחַמְךָ / אֲרַחֶמְךָ אֲרַחֲמֵךְ אֲרַחֲמֵ֫הוּ / אֲרַחֲמֶ֫נּוּ / אֲרַחֲמוֹ אֲרַחֲמֶ֫הָ / אֲרַחֲמֶ֫נָּה / אֲרַחֲמָהּ
  אֲבָרֶכְךָ אֲבָֽרְכֵךְ אֲבָֽרְכֵ֫הוּ / אֲבָֽרְכֶ֫נּוּ / אֲבָֽרְכוֹ אֲבָֽרְכֶ֫הָ / אֲבָֽרְכֶ֫נָּה / אֲבָֽרְכָהּ
  אֲשַׁלֵּחֲךָ / אֲשַׁלַּחֲךָ אֲשַׁלְּחֵךְ אֲשַׁלְּחֵ֫הוּ / אֲשַׁלְּחֶ֫נּוּ / אֲשַׁלְּחוֹ אֲשַׁלְּחֶ֫הָ / אֲשַׁלְּחֶ֫נָּה / אֲשַׁלְּחָהּ
  אֲרַפֵּאֲךָ / אֲרַפַּאֲךָ אֲרַפְּאֵךְ אֲרַפְּאֵ֫הוּ / אֲרַפְּאֶ֫נּוּ / אֲרַפְּאוֹ אֲרַפְּאֶ֫הָ / אֲרַפְּאֶ֫נָּה / אֲרַפְּאָהּ
  אֲצַוְּךָ אֲצַוֵּךְ אֲצַוֵּ֫הוּ / אֲצַוֶּ֫נּוּ / אֲצַוּוֹ אֲצַוֶּ֫הָ / אֲצַוֶּ֫נָּה / אֲצַוָּהּ
  אֲזַהֲךָ
  אֲרוֹמֶמְךָ[1] אֲרוֹמְמֵךְ אֲרוֹמְמֵ֫הוּ / אֲרוֹמְמֶ֫נּוּ / אֲרוֹמְמוֹ אֲרוֹמְמֶ֫הָ / אֲרוֹמְמֶ֫נָּה / אֲרוֹמְמָהּ
  אֲנוֹעַעֲךָ אֲנוֹעֲעֵךְ אֲנוֹעֲעֵ֫הוּ / אֲנוֹעֲעֶ֫נּוּ / אֲנוֹעֲעוֹ אֲנוֹעֲעֶ֫הָ / אֲנוֹעֲעֶ֫נָּה / אֲנוֹעֲעָהּ
  אֲגַלְגֶּלְךָ אֲגַלְגְּלֵךְ אֲגַלְגְּלֵ֫הוּ / אֲגַלְגְּלֶ֫נּוּ / אֲגַלְגְּלוֹ אֲגַלְגְּלֶ֫הָ / אֲגַלְגְּלֶ֫נָּה / אֲגַלְגְּלָהּ
אתה תְּהַלְּלֵ֫נִי תְּהַלְּלֵ֫הוּ / תְּהַלְּלֶ֫נּוּ / תְּהַלְּלוֹ תְּהַלְּלֶ֫הָ / תְּהַלְּלֶ֫נָּה / תְּהַלְּלָהּ
  תְּרַחֲמֵ֫נִי תְּרַחֲמֵ֫הוּ / תְּרַחֲמֶ֫נּוּ / תְּרַחֲמוֹ תְּרַחֲמֶ֫הָ / תְּרַחֲמֶ֫נָּה / תְּרַחֲמָהּ
  תְּבָֽרְכֵ֫נִי תְּבָֽרְכֵ֫הוּ / תְּבָֽרְכֶ֫נּוּ / תְּבָֽרְכוֹ תְּבָֽרְכֶ֫הָ / תְּבָֽרְכֶ֫נָּה / תְּבָֽרְכָהּ
  תְּשַׁלְּחֵ֫נִי תְּשַׁלְּחֵ֫הוּ / תְּשַׁלְּחֶ֫נּוּ / תְּשַׁלְּחוֹ תְּשַׁלְּחֶ֫הָ / תְּשַׁלְּחֶ֫נָּה / תְּשַׁלְּחָהּ
  תְּרַפְּאֵ֫נִי תְּרַפְּאֵהוּ / תְּרַפְּאֶ֫נּוּ / תְּרַפְּאוֹ תְּרַפְּאֶ֫הָ / תְּרַפְּאֶ֫נָּה / תְּרַפְּאָהּ
  תְּצַוֵּ֫נִי תְּצַוֵּ֫הוּ / תְּצַוֶּ֫נּוּ / תְּצַוּוֹ תְּצַוֶּ֫הָ / תְּצַוֶּ֫נָּה / תְּצַוָּהּ
  תְּרוֹמְמֵ֫נִי תְּרוֹמְמֵ֫הוּ / תְּרוֹמְמֶ֫נּוּ / תְּרוֹמְמוֹ תְּרוֹמְמֶ֫הָ / תְּרוֹמְמֶ֫נָּה / תְּרוֹמְמָהּ
  תְּגַלְגְּלֵ֫נִי תְּגַלְגְּלֵ֫הוּ / תְּגַלְגְּלֶ֫נּוּ / תְּגַלְגְּלוֹ תְּגַלְגְּלֶ֫הָ / תְּגַלְגְּלֶ֫נָּה / תְּגַלְגְּלָהּ
את תְּהַלְּלִ֫ינִי תְּהַלְּלִ֫יהוּ תְּהַלְּלִ֫יהָ
  תְּרַחֲמִ֫ינִי תְּרַחֲמִ֫יהוּ תְּרַחֲמִ֫יהָ
  תְּבָֽרְכִ֫ינִי תְּבָֽרְכִ֫יהוּ תְּבָֽרְכִ֫יהָ
  תְּשַׁלְּחִ֫ינִי תְּשַׁלְּחִ֫יהוּ תְּשַׁלְּחִ֫יהָ
  תְּרַפְּאִ֫ינִי תְּרַפְּאִ֫יהוּ תְּרַפְּאִ֫יהָ
  תְּצַוִּ֫ינִי תְּצַוִּ֫יהוּ תְּצַוִּ֫יהָ
  תְּרוֹמְמִ֫ינִי תְּרוֹמְמִ֫יהוּ תְּרוֹמְמִ֫יהָ
  תְּגַלְגְּלִ֫ינִי תְּגַלְגְּלִ֫יהוּ תְּגַלְגְּלִ֫יהָ
הוא יְהַלְּלֵ֫נִי יְהַלֶּלְךָ יְהַלְּלֵךְ יְהַלְּלֵ֫הוּ / יְהַלְּלֶ֫נּוּ / יְהַלְּלוֹ יְהַלְּלֶ֫הָ / יְהַלְּלֶ֫נָּה / יְהַלְּלָהּ
  יְרַחֲמֵ֫נִי יְרַחֶמְךָ / יְרַחַמְךָ יְרַחֲמֵךְ יְרַחֲמֵ֫הוּ / יְרַחֲמֶ֫נּוּ / יְרַחֲמוֹ יְרַחֲמֶ֫הָ / יְרַחֲמֶ֫נָּה / יְרַחֲמָהּ
  יְבָֽרְכֵ֫נִי יְבָרֶכְךָ יְבָֽרְכֵךְ יְבָֽרְכֵ֫הוּ / יְבָֽרְכֶ֫נּוּ / יְבָֽרְכוֹ יְבָֽרְכֶ֫הָ / יְבָֽרְכֶ֫נָּה / יְבָֽרְכָהּ
  יְשַׁלְּחֵ֫נִי יְשַׁלֵּחֲךָ / יְשַׁלַּחֲךָ יְשַׁלְּחֵךְ יְשַׁלְּחֵ֫הוּ / יְשַׁלְּחֶ֫נּוּ / יְשַׁלְּחוֹ יְשַׁלְּחֶ֫הָ / יְשַׁלְּחֶ֫נָּה / יְשַׁלְּחָהּ
  יְרַפְּאֵ֫נִי יְרַפֵּאֲךָ / יְרַפַּאֲךָ יְרַפְּאֵךְ יְרַפְּאֵ֫הוּ / יְרַפְּאֶ֫נּוּ / יְרַפְּאוֹ יְרַפְּאֶ֫הָ / יְרַפְּאֶ֫נָּה / יְרַפְּאָהּ
  יְצַוֵּ֫נִי יְצַוְּךָ יְצַוֵּךְ יְצַוֵּ֫הוּ / יְצַוֶּ֫נּוּ / יְצַוּוֹ יְצַוֶּ֫הָ / יְצַוֶּ֫נָּה / יְצַוָּהּ
  יְזַהֲךָ
  יְרוֹמְמֵ֫נִי יְרוֹמֶמְךָ יְרוֹמְמֵךְ יְרוֹמְמֵ֫הוּ / יְרוֹמְמֶ֫נּוּ / יְרוֹמְמוֹ יְרוֹמְמֶ֫הָ / יְרוֹמְמֶ֫נָּה / יְרוֹמְמָהּ
  יְנוֹעֲעֵ֫נִי יְנוֹעַעֲךָ יְנוֹעֲעֵךְ יְנוֹעֲעֵ֫הוּ / יְנוֹעֲעֶ֫נּוּ / יְנוֹעֲעוֹ יְנוֹעֲעֶ֫הָ / יְנוֹעֲעֶ֫נָּה / יְנוֹעֲעָהּ
  יְגַלְגְּלֵ֫נִי יְגַלְגֶּלְךָ יְגַלְגְּלֵךְ יְגַלְגְּלֵ֫הוּ / יְגַלְגְּלֶ֫נּוּ / יְגַלְגְּלוֹ יְגַלְגְּלֶ֫הָ / יְגַלְגְּלֶ֫נָּה / יְגַלְגְּלָהּ
היא תְּהַלְּלֵ֫נִי תְּהַלֶּלְךָ תְּהַלְּלֵךְ תְּהַלְּלֵ֫הוּ / תְּהַלְּלֶ֫נּוּ / תְּהַלְּלוֹ תְּהַלְּלֶ֫הָ / תְּהַלְּלֶ֫נָּה / תְּהַלְּלָהּ
  תְּרַחֲמֵ֫נִי תְּרַחֶמְךָ / תְּרַחַמְךָ תְּרַחֲמֵךְ תְּרַחֲמֵ֫הוּ / תְּרַחֲמֶנּוּ / תְּרַחֲמוֹ תְּרַחֲמֶ֫הָ / תְּרַחֲמֶ֫נָּה / תְּרַחֲמָהּ
  תְּבָֽרְכֵ֫נִי[2] תְּבָרֶכְךָ תְּבָֽרְכֵךְ תְּבָֽרְכֵ֫הוּ / תְּבָֽרְכֶ֫נּוּ / תְּבָֽרְכוֹ תְּבָֽרְכֶ֫הָ / תְּבָֽרְכֶ֫נָּה / תְּבָֽרְכָהּ
  תְּשַׁלְּחֵ֫נִי תְּשַׁלֵּחֲךָ / תְּשַׁלַּחֲךָ תְּשַׁלְּחֵךְ תְּשַׁלְּחֵ֫הוּ / תְּשַׁלְּחֶ֫נּוּ / תְּשַׁלְּחוֹ תְּשַׁלְּחֶ֫הָ / תְּשַׁלְּחֶ֫נָּה / תְּשַׁלְּחָהּ
  תְּרַפְּאֵ֫נִי תְּרַפֵּאֲךָ / תְְּרַפַּאֲךָ תְְּרַפְּאֵךְ תְּרַפְּאֵ֫הוּ / תְּרַפְּאֶ֫נּוּ / תְּרַפְּאוֹ תְּרַפְּאֶ֫הָ / תְּרַפְּאֶ֫נָּה / תְּרַפְּאָהּ
  תְּצַוֵּ֫נִי תְּצַוְּךָ תְּצַוֵּךְ תְּצַוֵּ֫הוּ / תְּצַוֶּ֫נּוּ / תְּצַוּוֹ תְּצַוֶּ֫הָ / תְּצַוֶּ֫נָּה / תְּצַוָּהּ
  תְּזַהֲךָ
  תְּרוֹמְמֵ֫נִי תְּרוֹמֶמְךָ תְּרוֹמְמֵךְ תְּרוֹמְמֵ֫הוּ / תְּרוֹמְמֶ֫נּוּ / תְּרוֹמְמוֹ תְּרוֹמְמֶ֫הָ / תְּרוֹמְמֶ֫נָּה / תְּרוֹמְמָהּ
  תְּנוֹעֲעֵ֫נִי תְּנוֹעַעֲךָ תְּנוֹעֲעֵךְ תְּנוֹעֲעֵ֫הוּ / תְּנוֹעֲעֶ֫נּוּ / תְּנוֹעֲעוֹ תְּנוֹעֲעֶ֫הָ / תְּנוֹעֲעֶ֫נָּה / תְּנוֹעֲעָהּ
  תְּגַלְגְּלֵ֫נִי תְּגַלְגֶּלְךָ תְּגַלְגְּלֵךְ תְּגַלְגְּלֵ֫הוּ / תְּגַלְגְּלֶ֫נּוּ / תְּגַלְגְּלוֹ תְּגַלְגְּלֶ֫הָ / תְּגַלְגְּלֶ֫נָּה / תְּגַלְגְּלָהּ
אנחנו נְהַלֶּלְךָ נְהַלְּלֵךְ נְהַלְּלֵ֫הוּ / נְהַלְּלֶ֫נּוּ / נְהַלְּלוֹ נְהַלְּלֶ֫הָ / נְהַלְּלֶ֫נָּה / נְהַלְּלָהּ
  נְרַחֶמְךָ / נְרַחַמְךָ נְרַחֲמֵךְ נְרַחֲמֵ֫הוּ / נְרַחֲמֶ֫נּוּ / נְרַחֲמוֹ נְרַחֲמֶהָ / נְרַחֲמֶ֫נָּה / נְרַחֲמָהּ
  נְבָרֶכְךָ נְבָֽרְכֵךְ נְבָֽרְכֵ֫הוּ / נְבָֽרְכֶ֫נּוּ / נְבָֽרְכוֹ נְבָֽרְכֶ֫הָ / נְבָֽרְכֶ֫נָּה / נְבָֽרְכָהּ
  נְשַׁלֵּחֲךָ / נְשַׁלַּחֲךָ נְשַׁלְּחֵךְ נְשַׁלְּחֵ֫הוּ / נְשַׁלְּחֶ֫נּוּ / נְשַׁלְּחוֹ נְשַׁלְּחֶ֫הָ / נְשַׁלְּחֶ֫נָּה / נְשַׁלְּחָהּ
  נְרַפֵּאֲךָ / נְרַפַּאֲךָ נְרַפְּאֵךְ נְרַפְּאֵ֫הוּ / נְרַפְּאֶ֫נּוּ / נְרַפְּאוֹ נְרַפְּאֶ֫הָ / נְרַפְּאֶ֫נָּה / נְרַפְּאָהּ
  נְצַוְּךָ נְצַוֵּךְ נְצַוֵּ֫הוּ / נְצַוֶּ֫נּוּ / נְצַוּוֹ נְצַוֶּ֫הָ / נְצַוֶּ֫נָּה / נְצַוָּהּ
  נְזַהֲךָ
  נְרוֹמֶמְךָ נְרוֹמְמֵךְ נְרוֹמְמֵ֫הוּ / נְרוֹמְמֶ֫נּוּ / נְרוֹמְמוֹ נְרוֹמְמֶ֫הָ / נְרוֹמְמֶ֫נָּה / נְרוֹמְמָהּ
  נְנוֹעַעֲךָ נְנוֹעֲעֵךְ נְנוֹעֲעֵ֫הוּ / נְנוֹעֲעֶ֫נּוּ / נְנוֹעֲעוֹ נְנוֹעֲעֶ֫הָ / נְנוֹעֲעֶ֫נָּה / נְנוֹעֲעָהּ
  נְגַלְגֶּלְךָ נְגַלְגְּלֵךְ נְגַלְגְּלֵ֫הוּ / נְגַלְגְּלֶ֫נּוּ / נְגַלְגְּלוֹ נְגַלְגְּלֶ֫הָ / נְגַלְגְּלֶ֫נָּה / נְגַלְגְּלָהּ
אתם / אתן תְּהַלְּלוּ֫נִי תְּהַלְּלוּ֫הוּ תְּהַלְּלוּ֫הָ
  תְּרַחֲמוּ֫נִי תְּרַחֲמוּ֫הוּ תְּרַחֲמוּ֫הָ
  תְּבָֽרְכוּ֫נִי תְּבָֽרְכוּ֫הוּ תְּבָֽרְכוּ֫הָ
  תְּשַׁלְּחוּ֫נִי תְּשַׁלְּחוּ֫הוּ תְּשַׁלְּחוּ֫הָ
  תְּרַפְּאוּ֫נִי תְּרַפְּאוּ֫הוּ תְּרַפְּאוּ֫הָ
  תְּצַוּוּ֫נִי תְּצַוּוּ֫הוּ תְּצַוּוּ֫הָ
  תְּרוֹמְמוּ֫נִי תְּרוֹמְמוּ֫הוּ תְּרוֹמְמוּ֫הָ
  תְּגַלְגְּלוּ֫נִי תְּגַלְגְּלוּ֫הוּ תְּגַלְגְּלוּ֫הָ
הם / הן יְהַלְּלוּ֫נִי יְהַלְּלוּ֫ךָ יְהַלְּלוּךְ יְהַלְּלוּ֫הוּ יְהַלְּלוּ֫הָ
  יְרַחֲמוּ֫נִי יְרַחֲמוּ֫ךָ יְרַחֲמוּךְ יְרַחֲמוּ֫הוּ יְרַחֲמוּ֫הָ
  יְבָֽרְכוּ֫נִי יְבָֽרְכוּ֫ךָ יְבָֽרְכוּךְ יְבָֽרְכוּ֫הוּ יְבָֽרְכוּ֫הָ
  יְשַׁלְּחוּ֫נִי יְשַׁלְּחוּ֫ךָ יְשַׁלְּחוּךְ יְשַׁלְּחוּ֫הוּ יְשַׁלְּחוּ֫הָ
  יְרַפְּאוּ֫נִי יְרַפְּאוּ֫ךָ יְרַפְּאוּךְ יְרַפְּאוּ֫הוּ יְרַפְּאוּ֫הָ
  יְצַוּוּ֫נִי יְצַוּוּ֫ךָ יְצַוּוּךְ יְצַוּוּ֫הוּ יְצַוּוּ֫הָ
  יְרוֹמְמוּ֫נִי יְרוֹמְמוּ֫ךָ יְרוֹמְמוּךְ יְרוֹמְמוּ֫הוּ יְרוֹמְמוּ֫הָ
   יְגַלְגְּלוּ֫נִי יְגַלְגְּלוּ֫ךָ יְגַלְגְּלוּךְ יְגַלְגְּלוּ֫הוּ יְגַלְגְּלוּ֫הָ

[1] במקרא בחיריק: אֲרוֹמִמְךָ, וכן צורות נוספות בחיריק כגון אֲאַמִּצְכֶם, יְרוֹמִמְךָ.
[2] במקרא תְּבָרְכַנִּי.

נטיית כינויי הרבים

  אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אני אֲהַלֶּלְכֶם אֲהַלֶּלְכֶן אֲהַלְּלֵם אֲהַלְּלֵן
  אֲרַחֶמְכֶם / אֲרַחַמְכֶם אֲרַחֶמְכֶן / אֲרַחַמְכֶן אֲרַחֲמֵם אֲרַחֲמֵן
  אֲבָרֶכְכֶם אֲבָרֶכְכֶן אֲבָֽרְכֵם אֲבָֽרְכֵן
  אֲשַׁלֵּחֲכֶם / אֲשַׁלַּחֲכֶם אֲשַׁלֵּחֲכֶן / אֲשַׁלַּחֲכֶן אֲשַׁלְּחֵם אֲשַׁלְּחֵן
  אֲרַפֵּאֲכֶם / אֲרַפַּאֲכֶם אֲרַפֵּאֲכֶן / אֲרַפַּאֲכֶן אֲרַפְּאֵם אֲרַפְּאֵן
  אֲצַוְּכֶם אֲצַוְּכֶן אֲצַוֵּם אֲצַוֵּן
  אֲזַהֲכֶם אֲזַהֲכֶן
  אֲרוֹמֶמְכֶם אֲרוֹמֶמְכֶן אֲרוֹמְמֵם אֲרוֹמְמֵן
  אֲגַלְגֶּלְכֶם אֲגַלְגֶּלְכֶן אֲגַלְגְּלֵם אֲגַלְגְּלֵן
אתה תְּהַלְּלֵ֫נוּ תְּהַלְּלֵם תְּהַלְּלֵן
  תְּרַחֲמֵ֫נוּ תְּרַחֲמֵם תְּרַחֲמֵן
  תְּבָֽרְכֵ֫נוּ תְּבָֽרְכֵם תְּבָֽרְכֵן
  תְּשַׁלְּחֵ֫נוּ תְּשַׁלְּחֵם תְּשַׁלְּחֵן
  תְּרַפְּאֵ֫נוּ תְּרַפְּאֵם תְּרַפְּאֵן
  תְּצַוֵּ֫נוּ תְּצַוֵּם תְּצַוֵּן
  תְּרוֹמְמֵ֫נוּ תְּרוֹמְמֵם תְּרוֹמְמֵן
  תְּגַלְגְּלֵ֫נוּ תְּגַלְגְּלֵם תְּגַלְגְּלֵן
את תְּהַלְּלִ֫ינוּ תְּהַלְּלִים תְּהַלְּלִין
  תְּרַחֲמִ֫ינוּ תְּרַחֲמִים תְּרַחֲמִין
  תְּבָֽרְכִ֫ינוּ תְּבָֽרְכִים תְּבָֽרְכִין
  תְּשַׁלְּחִ֫ינוּ תְּשַׁלְּחִים תְּשַׁלְּחִין
  תְּרַפְּאִ֫ינוּ תְּרַפְּאִים תְּרַפְּאִין
  תְּצַוִּ֫ינוּ תְּצַוִּים תְּצַוִּין
  תְּרוֹמְמִ֫ינוּ תְּרוֹמְמִים תְּרוֹמְמִין
  תְּגַלְגְּלִ֫ינוּ תְּגַלְגְּלִים תְּגַלְגְּלִין
הוא יְהַלְּלֵ֫נוּ יְהַלֶּלְכֶם יְהַלֶּלְכֶן יְְהַלְּלֵם יְְהַלְּלֵן
  יְרַחֲמֵ֫נוּ יְרַחֶמְכֶם / יְרַחַמְכֶם יְרַחֶמְכֶן / יְרַחַמְכֶן יְרַחֲמֵם יְרַחֲמֵן
  יְבָֽרְכֵ֫נוּ יְבָרֶכְכֶם יְבָרֶכְכֶן יְבָֽרְכֵם יְבָֽרְכֵן
  יְשַׁלְּחֵ֫נוּ יְשַׁלֵּחֲכֶם / יְשַׁלַּחֲכֶם יְשַׁלֵּחֲכֶן / יְשַׁלַּחֲכֶן יְשַׁלְּחֵם יְשַׁלְּחֵן
  יְרַפְּאֵ֫נוּ יְרַפֵּאֲכֶם / יְרַפַּאֲכֶם יְרַפֵּאֲכֶן / יְרַפַּאֲכֶן יְרַפְּאֵם יְרַפְּאֵן
  יְצַוֵּ֫נוּ יְצַוְּכֶם יְצַוְּכֶן יְצַוֵּם יְצַוֵּן
  יְזַהֲכֶם יְזַהֲכֶן
  יְרוֹמְמֵ֫נוּ יְרוֹמֶמְכֶם יְרוֹמֶמְכֶן יְרוֹמְמֵם יְרוֹמְמֵן
  יְנוֹעֲעֵ֫נוּ יְנוֹעַעֲכֶם יְנוֹעַעֲכֶן יְנוֹעֲעֵם יְנוֹעֲעֵן
  יְגַלְגְּלֵ֫נוּ יְגַלְגֶּלְכֶם יְגַלְגֶּלְכֶן יְגַלְגְּלֵם יְגַלְגְּלֵן
היא תְּהַלְּלֵ֫נוּ תְּהַלֶּלְכֶם תְּהַלֶּלְכֶם תְּהַלְּלֵם תְּהַלְּלֵן
  תְּרַחֲמֵ֫נוּ תְּרַחֶמְכֶם / תְּרַחַמְכֶם תְּרַחֶמְכֶן / תְּרַחַמְכֶן תְּרַחֲמֵם תְּרַחֲמֵן
  תְּבָֽרְכֵ֫נוּ תְּבָרֶכְכֶם תְּבָרֶכְכֶן תְּבָֽרְכֵם תְּבָֽרְכֵן
  תְּשַׁלְּחֵ֫נוּ תְּשַׁלֵּחֲכֶם / תְּשַׁלַּחֲכֶם תְּשַׁלֵּחֲכֶן / תְּשַׁלַּחֲכֶן תְּשַׁלְּחֵם תְּשַׁלְּחֵן
  תְּרַפְּאֵ֫נוּ תְּרַפֵּאֲכֶם / תְְּרַפַּאֲכֶם תְּרַפֵּאֲכֶן / תְְּרַפַּאֲכֶן תְּרַפְּאֵם תְּרַפְּאֵן
  תְּצַוֵּ֫נוּ תְּצַוְּכֶם תְּצַוְּכֶן תְּצַוֵּם תְּצַוֵּן
  תְּזַהֲכֶם תְּזַהֲכֶן
  תְּרוֹמְמֵ֫נוּ תְּרוֹמֶמְכֶם תְּרוֹמֶמְכֶן תְּרוֹמְמֵם תְּרוֹמְמֵן
  תְּנוֹעֲעֵ֫נוּ תְּנוֹעַעֲכֶם תְּנוֹעַעֲכֶן תְּנוֹעֲעֵם תְּנוֹעֲעֵן
  תְּגַלְגְּלֵ֫נוּ תְּגַלְגֶּלְכֶם תְּגַלְגֶּלְכֶן תְּגַלְגְּלֵם תְּגַלְגְּלֵן
אנחנו נְהַלֶּלְכֶם נְהַלֶּלְכֶן נְְהַלְּלֵם נְְהַלְּלֵן
  נְרַחֶמְכֶם / נְרַחַמְכֶם נְרַחֶמְכֶן / נְרַחַמְכֶן נְרַחֲמֵם נְרַחֲמֵן
  נְבָרֶכְכֶם נְבָרֶכְכֶן נְבָֽרְכֵם נְבָֽרְכֵן
  נְשַׁלֵּחֲכֶם / נְשַׁלַּחֲכֶם נְשַׁלֵּחֲכֶן / נְשַׁלַּחֲכֶן נְשַׁלְּחֵם נְשַׁלְּחֵן
  נְרַפֵּאֲכֶם / נְרַפַּאֲכֶם נְרַפֵּאֲכֶן / נְרַפַּאֲכֶן נְרַפְּאֵם נְרַפְּאֵן
  נְצַוְּכֶם נְצַוְּכֶן נְצַוֵּם נְצַוֵּן
  נְזַהֲכֶם נְזַהֲכֶן
  נְרוֹמֶמְכֶם נְרוֹמֶמְכֶן נְרוֹמְמֵם נְרוֹמְמֵן
  נְנוֹעַעֲכֶם נְנוֹעַעֲכֶן נְנוֹעֲעֵם נְנוֹעֲעֵן
  נְגַלְגֶּלְכֶם נְגַלְגֶּלְכֶן נְגַלְגְּלֵם נְגַלְגְּלֵן
אתם / אתן תְּהַלְּלוּ֫נוּ תְּהַלְּלוּם תְּהַלְּלוּן
  תְּרַחֲמוּ֫נוּ תְּרַחֲמוּם תְּרַחֲמוּן
  תְּבָֽרְכוּ֫נוּ תְּבָֽרְכוּם תְּבָֽרְכוּן
  תְּשַׁלְּחוּ֫נוּ תְּשַׁלְּחוּם תְּשַׁלְּחוּן
  תְּרַפְּאוּ֫נוּ תְּרַפְּאוּם תְּרַפְּאוּן
  תְּצַוּוּ֫נוּ תְּצַוּוּם תְּצַוּוּן
  תְּרוֹמְמוּ֫נוּ תְּרוֹמְמוּם תְּרוֹמְמוּן
  תְּגַלְגְּלוּ֫נוּ תְּגַלְגְּלוּם תְּגַלְגְּלוּן
הם / הן יְהַלְּלוּ֫נוּ יְהַלְּלוּכֶ֫ם יְהַלְּלוּכֶ֫ן יְהַלְּלוּם יְהַלְּלוּן
  יְרַחֲמוּ֫נוּ יְרַחֲמוּכֶ֫ם יְרַחֲמוּכֶ֫ן יְרַחֲמוּם יְרַחֲמוּן
  יְבָֽרְכוּ֫נוּ יְבָֽרְכוּכֶ֫ם יְבָֽרְכוּכֶ֫ן יְבָֽרְכוּם יְבָֽרְכוּן
  יְשַׁלְּחוּ֫נוּ יְשַׁלְּחוּכֶ֫ם יְשַׁלְּחוּכֶ֫ן יְשַׁלְּחוּם יְשַׁלְּחוּן
  יְרַפְּאוּ֫נוּ יְרַפְּאוּכֶ֫ם יְרַפְּאוּכֶ֫ן יְרַפְּאוּם יְרַפְּאוּן
  יְצַוּוּ֫נוּ יְצַוּוּכֶ֫ם יְצַוּוּכֶ֫ן יְצַוּוּם יְצַוּוּן
  יְרוֹמְמוּ֫נוּ יְרוֹמְמוּכֶ֫ם יְרוֹמְמוּכֶ֫ן יְרוֹמְמוּם יְרוֹמְמוּן
  יְגַלְגְּלוּ֫נוּ יְגַלְגְּלוּכֶ֫ם יְגַלְגְּלוּכֶ֫ן יְגַלְגְּלוּם יְגַלְגְּלוּן

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – פיעל ציווי

פיעל ציווי

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אתה הַלְּלֵ֫נִי הַלְּלֵ֫הוּ / הַלְּלֶ֫נּוּ / הַלְּלוֹ הַלְּלֶ֫הָ / הַלְּלֶ֫נָָּה / הַלְּלָהּ
  רַחֲמֵ֫נִי רַחֲמֵ֫הוּ / רַחֲמֶ֫נּוּ / רַחֲמוֹ רַחֲמֶ֫הָ / רַחֲמֶ֫נָּה / רַחֲמָהּ
  בָּֽרְכֵ֫נִי בָּֽרְכֵ֫הוּ / בָּֽרְכֶ֫נּוּ / בָּֽרְכוֹ בָּֽרְכֶ֫הָ / בָּֽרְכֶ֫נָּה / בָּֽרְכָהּ
  שַׁלְּחֵ֫נִי שַׁלְּחֵ֫הוּ / שַׁלְּחֶ֫נּוּ / שַׁלְּחוֹ שַׁלְּחֶ֫הָ / שַׁלְּחֶ֫נָּה / שַׁלְּחָהּ
  רַפְּאֵ֫נִי רַפְּאֵ֫הוּ / רַפְּאֶ֫נּוּ / רַפְּאוֹ רַפְּאֶ֫הָ / רַפְּאֶ֫נָּה / רַפְּאָהּ
  צַוֵּ֫נִי צַוֵּ֫הוּ / צַוֶּ֫נּוּ / צַוּוֹ צַוֶּ֫הָ / צַוֶּ֫נָּה / צַוָּהּ
  רוֹמְמֵ֫נִי רוֹמְמֵהוּ / רוֹמְמֶ֫נּוּ / רוֹמְמוֹ רוֹמְמֶ֫הָ / רוֹמְמֶ֫נָּה / רוֹמְמָהּ
  גַּלְגְּלֵ֫נִי גַּלְגְּלֵ֫הוּ / גַּלְגְּלֶ֫נּוּ / גַּלְגְּלוֹ גַּלְגְּלֶ֫הָ / גַּלְגְּלֶ֫נָּה / גַּלְגְּלָהּ
את הַלְּלִינִי הַלְּלִ֫יהוּ הַלְּלִ֫יהָ
  רַחֲמִ֫ינִי רַחֲמִ֫יהוּ רַחֲמִ֫יהָ
  בָּֽרְכִ֫ינִי בָּֽרְכִ֫יהוּ בָּֽרְכִ֫יהָ
  שַׁלְּחִ֫ינִי שַׁלְּחִ֫יהוּ שַׁלְּחִ֫יהָ
  רַפְּאִ֫ינִי רַפְּאִ֫יהוּ רַפְּאִ֫יהָ
  צַוִּ֫ינִי צַוִּ֫יהוּ צַוִּ֫יהָ
  רוֹמְמִ֫ינִי רוֹמְמִ֫יהוּ רוֹמְמִ֫יהָ
  גַּלְגְּלִ֫ינִי גַּלְגְּלִ֫יהוּ גַּלְגְּלִ֫יהָ
אתם / אתן הַלְּלוּ֫נִי הַלְּלוּ֫הוּ הַלְּלוּ֫הָ
  רַחֲמוּ֫נִי רַחֲמוּ֫הוּ רַחֲמוּ֫הָ
  בָּֽרְכוּ֫נִי בָּֽרְכוּ֫הוּ בָּֽרְכוּ֫הָ
  שַׁלְּחוּ֫נִי שַׁלְּחוּ֫הוּ שַׁלְּחוּ֫הָ
  רַפְּאוּ֫נִי רַפְּאוּ֫הוּ רַפְּאוּ֫הָ
  צַוּוּ֫נִי צַוּוּ֫הוּ צַוּוּ֫הָ
  רוֹמְמוּ֫נִי רוֹמְמוּ֫הוּ רוֹמְמוּ֫הָ
  גַּלְגְּלוּ֫נִי גַּלְגְּלוּ֫הוּ גַּלְגְּלוּ֫הָ

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אתה הַלְּלֵ֫נוּ הַלְּלֵם הַלְּלֵן
  רַחֲמֵ֫נוּ רַחֲמֵם רַחֲמֵן
  בָּֽרְכֵ֫נוּ בָּֽרְכֵם בָּֽרְכֵן
  שַׁלְּחֵ֫נוּ שַׁלְּחֵם שַׁלְּחֵן
  רַפְּאֵ֫נוּ רַפְּאֵם רַפְּאֵן
  צַוֵּ֫נוּ צַוֵּם צַוֵּן
  רוֹמְמֵ֫נוּ רוֹמְמֵם רוֹמְמֵן
  גַּלְגְּלֵ֫נוּ גַּלְגְּלֵם גַּלְגְּלֵן
את הַלְּלִ֫ינוּ הַלְּלִים הַלְּלִין
  רַחֲמִ֫ינוּ רַחֲמִים רַחֲמִין
  בָּֽרְכִ֫ינוּ בָּֽרְכִים בָּֽרְכִין
  שַׁלְּחִ֫ינוּ שַׁלְּחִים שַׁלְּחִין
  רַפְּאִ֫ינוּ רַפְּאִים רַפְּאִין
  צַוִּ֫ינוּ צַוִּים צַוִּין
  רוֹמְמִ֫ינוּ רוֹמְמִים רוֹמְמִין
  גַּלְגְּלִ֫ינוּ גַּלְגְּלִים גַּלְגְּלִין
אתם / אתן הַלְּלוּ֫נוּ הַלְּלוּם הַלְּלוּן
  רַחֲמוּ֫נוּ רַחֲמוּם רַחֲמוּן
  בָּֽרְכוּ֫נוּ בָּֽרְכוּם בָּֽרְכוּן
  שַׁלְּחוּ֫נוּ שַׁלְּחוּם שַׁלְּחוּן
  רַפְּאוּ֫נוּ רַפְּאוּם רַפְּאוּן
  צַוּוּ֫נוּ צַוּוּם צַוּוּן
  רוֹמְמוּ֫נוּ רוֹמְמוּם רוֹמְמוּן
  גַּלְגְּלוּ֫נוּ גַּלְגְּלוּם גַּלְגְּלוּן
.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – פיעל שם הפועל

פיעל שם הפועל

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
לְהַלְּלֵ֫נִי לְהַלֶּלְךָ ­לְהַלְּלֵךְ לְהַלְּלוֹ לְהַלְּלָהּ
לְרַחֲמֵ֫נִי לְרַחֶמְךָ / לְרַחַמְךָ לְרַחֲמֵךְ לְרַחֲמוֹ לְרַחֲמָהּ
לְבָֽרְכֵ֫נִי לְבָרֶכְךָ לְבָֽרְכֵךְ לְבָֽרְכוֹ לְבָֽרְכָהּ
לְשַׁלְּחֵ֫נִי לְשַׁלֵּחֲךָ / לְשַׁלַּחֲךָ לְשַׁלְּחֵךְ לְשַׁלְּחוֹ לְשַׁלְּחָהּ
לְרַפְּאֵ֫נִי לְרַפֵּאֲךָ / לְרַפַּאֲךָ לְרַפְּאֵךְ לְרַפְּאוֹ לְרַפְּאָהּ
לְצַוּוֹתֵ֫נִי לְצַוּוֹתְךָ לְצַוּוֹתֵךְ לְצַוּוֹתוֹ לְצַוּוֹתָהּ
לְרוֹמְמֵ֫נִי לְרוֹמֶמְךָ לְרוֹמְמֵךְ לְרוֹמְמוֹ לְרוֹמְמָהּ
לְנוֹעֲעֵ֫נִי לְנוֹעֵעֲךָ / לְנוֹעַעֲךָ לְנוֹעֲעֵךְ לְנוֹעֲעוֹ לְנוֹעֲעָהּ
לְגַלְגְּלֵ֫נִי לְגַלְגֶּלְךָ לְגַלְגְּלֵךְ לְגַלְגְּלוֹ לְגַלְגְּלָהּ

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
לְהַלְּלֵ֫נוּ לְהַלֶּלְכֶם לְהַלֶּלְכֶן לְהַלְּלָם לְהַלְּלָן
לְרַחֲמֵ֫נוּ לְרַחֶמְכֶם / לְרַחַמְכֶם לְרַחֶמְכֶן / לְרַחַמְכֶן לְרַחֲמָם לְרַחֲמָן
לְבָֽרְכֵ֫נוּ לְבָרֶכְכֶם לְבָרֶכְכֶן לְבָֽרְכָם לְבָֽרְכָן
לְשַׁלְּחֵ֫נוּ לְשַׁלֵּחֲכֶם / לְשַׁלַּחֲכֶם לְשַׁלֵּחֲכֶן / לְשַׁלַּחֲכֶן לְשַׁלְּחָם לְשַׁלְּחָן
לְרַפְּאֵ֫נוּ לְרַפֵּאֲכֶם / לְרַפַּאֲכֶם לְרַפֵּאֲכֶן / לְרַפַּאֲכֶן לְרַפְּאָם לְרַפְּאָן
לְצַוּוֹתֵ֫נוּ לְצַוּוֹתְכֶם לְצַוּוֹתְכֶן לְצַוּוֹתָם לְצַוּוֹתָן
לְרוֹמְמֵ֫נוּ לְרוֹמֶמְכֶם לְרוֹמֶמְכֶן לְרוֹמְמָם לְרוֹמְמָן
לְנוֹעֲעֵ֫נוּ לְנוֹעֵעֲכֶם / לְנוֹעַעֲכֶם לְנוֹעֵעֲכֶן / לְנוֹעַעֲכֶן לְנוֹעֲעָם לְנוֹעֲעָן
לְגַלְגְּלֵ֫נוּ לְגַלְגֶּלְכֶם לְגַלְגֶּלְכֶן לְגַלְגְּלָם לְגַלְגְּלָן

 

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – הפעיל עבר

הפעיל עבר

הערה לקוראים: סימן ההטעמה בא בצורות המלעיליות וגם בכמה צורות מלרעיות (בסיומת ־כֶם, ־כֶן).

נטיית כינויי היחיד

  אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אני­­­ הִמְלַכְתִּ֫יךָ הִמְלַכְתִּיךְ הִמְלַכְתִּיו / הִמְלַכְתִּ֫יהוּ הִמְלַכְתִּ֫יהָ
  הֶעֱבַרְתִּ֫יךָ הֶעֱבַרְתִּיךְ הֶעֱבַרְתִּיו / הֶעֱבַרְתִּ֫יהוּ הֶעֱבַרְתִּ֫יהָ
  הִזְנַחְתִּ֫יךָ הִזְנַחְתִּיךְ הִזְנַחְתִּיו / הִזְנַחְתִּ֫יהוּ הִזְנַחְתִּ֫יהָ
  הִפַּלְתִּ֫יךָ הִפַּלְתִּיךְ הִפַּלְתִּיו / הִפַּלְתִּ֫יהוּ הִפַּלְתִּ֫יהָ
  הוֹדַעְתִּ֫יךָ הוֹדַעְתִּיךְ הוֹדַעְתִּיו / הוֹדַעְתִּ֫יהוּ הוֹדַעְתִּ֫יהָ
  הוֹצֵאתִ֫יךָ הוֹצֵאתִיךְ הוֹצֵאתִיו / הוֹצֵאתִ֫יהוּ הוֹצֵאתִ֫יהָ
  הִרְבִּיתִ֫יךָ / הִרְבֵּיתִ֫יךָ הִרְבִּיתִיךְ / הִרְבֵּיתִיךְ הִרְבִּיתִיו / הִרְבֵּיתִיו / הִרְבִּיתִ֫יהוּ / הִרְבֵּיתִ֫יהוּ הִרְבִּיתִ֫יהָ / הִרְבֵּיתִ֫יהָ
  הֲשִׁיבוֹתִ֫יךָ / הֲשַׁבְתִּ֫יךָ[1] הֲשִׁיבוֹתִיךְ / הֲשַׁבְתִּיךְ הֲשִׁיבוֹתִיו / הֲשַׁבְתִּיו / הֲשִׁיבוֹתִ֫יהוּ / הֲשַׁבְתִּ֫יהוּ הֲשִׁיבוֹתִ֫יהָ / הֲשַׁבְתִּ֫יהָ
  הַעִידוֹתִ֫יךָ / הַעַדְתִּ֫יךָ הַעִידוֹתִיךְ / הַעַדְתִּיךְ הַעִידוֹתִיו / הַעַדְתִּיו / הַעִידוֹתִ֫יהוּ / הַעַדְתִּ֫יהוּ הַעִידוֹתִ֫יהָ / הַעַדְתִּ֫יהָ
  הֲסִבּוֹתִ֫יךָ / הֲסַבְתִּ֫יךָ הֲסִבּוֹתִיךְ / הֲסַבְתִּיךְ הֲסִבּוֹתִיו / הֲסַבְתִּיו / הֲסִבּוֹתִ֫יהוּ / הֲסַבְתִּ֫יהוּ הֲסִבּוֹתִ֫יהָ / הֲסַבְתִּ֫יהָ
אתה הִמְלַכְתַּ֫נִי הִמְלַכְתּוֹ הִמְלַכְתָּהּ
  הֶעֱבַרְתַּ֫נִי הֶעֱבַרְתּוֹ הֶעֱבַרְתָּהּ
  הִזְנַחְתַּ֫נִי הִזְנַחְתּוֹ הִזְנַחְתָּהּ
  הִפַּלְתַּ֫נִי הִפַּלְתּוֹ הִפַּלְתָּהּ
  הוֹדַעְתַּ֫נִי הוֹדַעְתּוֹ הוֹדַעְתָּהּ
  הוֹצֵאתַ֫נִי הוֹצֵאתוֹ הוֹצֵאתָהּ
  הִרְבִּיתַ֫נִי / הִרְבֵּיתַ֫נִי הִרְבִּיתוֹ / הִרְבֵּיתוֹ הִרְבִּיתָהּ / הִרְבֵּיתָהּ
  הֲשִׁיבוֹתַ֫נִי / הֲשַׁבְתַּ֫נִי הֲשִׁיבוֹתוֹ / הֲשַׁבְתּוֹ הֲשִׁיבוֹתָהּ / הֲשַׁבְתָּהּ
  הַעִידוֹתַ֫נִי / הַעַדְתַּ֫נִי הַעִידוֹתוֹ / הַעַדְתּוֹ הַעִידוֹתָהּ / הַעַדְתָּהּ
  הֲסִבּוֹתַ֫נִי / הֲסַבְתַּ֫נִי הֲסִבּוֹתוֹ / הֲסַבְתּוֹ הֲסִבּוֹתָהּ / הֲסַבְתָּהּ
את הִמְלַכְתִּ֫ינִי הִמְלַכְתִּיו / הִמְלַכְתִּ֫יהוּ הִמְלַכְתִּ֫יהָ
  הֶעֱבַרְתִּ֫ינִי הֶעֱבַרְתִּיו / הֶעֱבַרְתִּ֫יהוּ הֶעֱבַרְתִּ֫יהָ
  הִזְנַחְתִּ֫ינִי הִזְנַחְתִּיו / הִזְנַחְתִּ֫יהוּ הִזְנַחְתִּ֫יהָ
  הִפַּלְתִּ֫ינִי הִפַּלְתִּיו / הִפַּלְתִּ֫יהוּ הִפַּלְתִּ֫יהָ
  הוֹדַעְתִּ֫ינִי הוֹדַעְתִּיו / הוֹדַעְתִּ֫יהוּ הוֹדַעְתִּ֫יהָ
  הוֹצֵאתִ֫ינִי הוֹצֵאתִיו / הוֹצֵאתִ֫יהוּ הוֹצֵאתִ֫יהָ
  הִרְבִּיתִ֫ינִי / הִרְבֵּיתִ֫ינִי הִרְבִּיתִיו / הִרְבֵּיתִיו / הִרְבִּיתִ֫יהוּ / הִרְבֵּיתִ֫יהוּ הִרְבִּיתִ֫יהָ / הִרְבֵּיתִ֫יהָ
  הֲשִׁיבוֹתִ֫ינִי / הֲשַׁבְתִּ֫ינִי הֲשִׁיבוֹתִיו / הֲשַׁבְתִּיו / הֲשִׁיבוֹתִ֫יהוּ / הֲשַׁבְתִּ֫יהוּ הֲשִׁיבוֹתִ֫יהָ / הֲשַׁבְתִּ֫יהָ
  הַעִידוֹתִ֫ינִי / הַעַדְתִּ֫ינִי הַעִידוֹתִיו / הַעַדְתִּיו / הַעִידוֹתִ֫יהוּ / הַעַדְתִּ֫יהוּ הַעִידוֹתִ֫יהָ / הַעַדְתִּ֫יהָ
  הֲסִבּוֹתִ֫ינִי / הֲסַבְתִּ֫ינִי הֲסִבּוֹתִיו / הֲסַבְתִּ֫יהוּ הֲסִבּוֹתִ֫יהָ / הֲסַבְתִּ֫יהָ
הוא הִמְלִיכַ֫נִי הִמְלִיכְךָ הִמְלִיכֵךְ הִמְלִיכוֹ הִמְלִיכָהּ
  הֶעֱבִירַ֫נִי הֶעֱבִירְךָ הֶעֱבִירֵךְ הֶעֱבִירוֹ הֶעֱבִירָהּ
  הִזְנִיחַ֫נִי הִזְנִיחֲךָ הִזְנִיחֵךְ הִזְנִיחוֹ הִזְנִיחָהּ
  הִפִּילַ֫נִי הִפִּילְךָ הִפִּילֵךְ הִפִּילוֹ הִפִּילָהּ
  הוֹדִיעַ֫נִי הוֹדִיעֲךָ הוֹדִיעֵךְ הוֹדִיעוֹ הוֹדִיעָהּ
  הוֹצִיאַ֫נִי הוֹצִיאֲךָ הוֹצִיאֵךְ הוֹצִיאוֹ הוֹצִיאָהּ
  הִרְבַּ֫נִי הִרְבְּךָ הִרְבֵּךְ הִרְבָּהוּ הִרְבָּהּ
  הֶעֶלְךָ הֶעֱלֵךְ
  הֱשִׁיבַ֫נִי הֱשִׁיבְךָ הֱשִׁיבֵךְ הֱשִׁיבוֹ הֱשִׁיבָהּ
  הֶעִידַנִי הֶעִידְךָ הֶעִידֵךְ הֶעִידוֹ הֶעִידָהּ
  הֱסִבַּ֫נִי[2] הֱסִבְּךָ הֱסִבֵּךְ הֱסִבּוֹ הֱסִבָּהּ
היא הִמְלִיכַ֫תְנִי הִמְלִיכַ֫תְךָ הִמְלִיכַ֫תֶךְ הִמְלִיכַ֫תּוּ / הִמְלִיכַ֫תְהוּ הִמְלִיכַ֫תָּה
  הֶעֱבִירַ֫תְנִי הֶעֱבִירַ֫תְךָ הֶעֱבִירַ֫תֶךְ הֶעֱבִירַ֫תּוּ / הֶעֱבִירַ֫תְהוּ הֶעֱבִירַ֫תָּה
  הִזְנִיחַ֫תְנִי הִזְנִיחַ֫תְךָ הִזְנִיחַ֫תֶךְ הִזְנִיחַ֫תּוּ / הִזְנִיחַ֫תְהוּ הִזְנִיחַ֫תָּה
  הִפִּילַ֫תְנִי הִפִּילַ֫תְךָ הִפִּילַ֫תֶךְ הִפִּילַ֫תּוּ / הִפִּילַ֫תְהוּ הִפִּילַ֫תָּה
  הוֹדִיעַ֫תְנִי הוֹדִיעַ֫תְךָ הוֹדִיעַ֫תֶךְ הוֹדִיעַ֫תּוּ / הוֹדִיעַ֫תְהוּ הוֹדִיעַ֫תָּה
  הוֹצִיאַ֫תְנִי הוֹצִיאַ֫תְךָ הוֹצִיאַ֫תֶךְ הוֹצִיאַ֫תּוּ / הוֹצִיאַ֫תְהוּ הוֹצִיאַ֫תָּה
  הִרְבַּ֫תְנִי הִרְבַּ֫תְךָ הִרְבַּ֫תֶךְ הִרְבַּ֫תּוּ / הִרְבַּ֫תְהוּ הִרְבַּ֫תָּה
  הֱשִׁיבַ֫תְנִי הֱשִׁיבַ֫תְךָ הֱשִׁיבַ֫תֶךְ הֱשִׁיבַ֫תּוּ / הֱשִׁיבַ֫תְהוּ הֱשִׁיבַ֫תָּה
  הֶעִידַ֫תְנִי הֶעִידַ֫תְךָ הֶעִידַ֫תֶךְ הֶעִידַ֫תּוּ / הֶעִידַ֫תְהוּ הֶעִידַ֫תָּה
  הֱסִבַּ֫תְנִי הֱסִבַּ֫תְךָ הֱסִבַּ֫תֶךְ הֱסִבַּ֫תּוּ / הֱסִבַּ֫תְהוּ הֱסִבַּ֫תָּה
אנחנו הִמְלַכְנוּ֫ךָ הִמְלַכְנוּךְ הִמְלַכְנוּ֫הוּ הִמְלַכְנוּ֫הָ
  הֶעֱבַרְנוּ֫ךָ הֶעֱבַרְנוּךְ הֶעֱבַרְנוּ֫הוּ הֶעֱבַרְנוּ֫הָ
  הִזְנַחְנוּ֫ךָ / הִזְנַחֲנוּ֫ךָ הִזְנַחְנוּךְ / הִזְנַחֲנוּךְ הִזְנַחְנוּ֫הוּ / הִזְנַחֲנוּ֫הוּ הִזְנַחְנוּ֫הָ / הִזְנַחֲנוּ֫הָ
  הִפַּלְנוּ֫ךָ הִפַּלְנוּךְ הִפַּלְנוּ֫הוּ הִפַּלְנוּ֫הָ
  הוֹדַעְנוּ֫ךָ / הוֹדַעֲנוּ֫ךָ הוֹדַעְנוּךְ / הוֹדַעֲנוּךְ הוֹדַעְנוּ֫הוּ / הוֹדַעֲנוּ֫הוּ הוֹדַעְנוּ֫הָ / הוֹדַעֲנוּ֫הָ
  הוֹצֵאנוּ֫ךָ הוֹצֵאנוּךְ הוֹצֵאנוּ֫הוּ הוֹצֵאנוּ֫הָ
  הִרְבִּינוּ֫ךָ / הִרְבֵּינוּ֫ךָ הִרְבִּינוּךְ / הִרְבֵּינוּךְ הִרְבִּינוּ֫הוּ / הִרְבֵּינוּ֫הוּ הִרְבִּינוּ֫הָ / הִרְבֵּינוּ֫הָ
  הֲשִׁיבוֹנוּ֫ךָ / הֲשַׁבְנוּ֫ךָ הֲשִׁיבוֹנוּךְ / הֲשַׁבְנוּךְ הֲשִׁיבוֹנוּ֫הוּ / הֲשַׁבְנוּ֫הוּ הֲשִׁיבוֹנוּ֫הָ / הֲשַׁבְנוּ֫הָ
  הַעִידוֹנוּ֫ךָ / הַעַדְנוּ֫ךָ הַעִידוֹנוּךְ / הַעַדְנוּךְ הַעִידוֹנוּ֫הוּ / הַעַדְנוּ֫הוּ הַעִידוֹנוּ֫הָ / הַעַדְנוּ֫הָ
  הֲסִבּוֹנוּ֫ךָ / הֲסַבְנוּ֫ךָ הֲסִבּוֹנוּךְ / הֲסַבְנוּךְ הֲסִבּוֹנוּ֫הוּ / הֲסַבְנוּ֫הוּ הֲסִבּוֹנוּ֫הָ / הֲסַבְנוּ֫הָ
אתם / אתן הִמְלַכְתּוּ֫נִי הִמְלַכְתּוּ֫הוּ הִמְלַכְתּוּ֫הָ
  הֶעֱבַרְתּוּ֫נִי הֶעֱבַרְתּוּ֫הוּ הֶעֱבַרְתּוּ֫הָ
  הִזְנַחְתּוּ֫נִי הִזְנַחְתּוּ֫הוּ הִזְנַחְתּוּ֫הָ
  הִפַּלְתּוּ֫נִי הִפַּלְתּוּ֫הוּ הִפַּלְתּוּ֫הָ
  הוֹדַעְתּוּ֫נִי הוֹדַעְתּוּ֫הוּ הוֹדַעְתּוּ֫הָ
  הוֹצֵאתוּ֫נִי הוֹצֵאתוּ֫הוּ הוֹצֵאתוּ֫הָ
  הִרְבִּיתוּ֫נִי / הִרְבֵּיתוּ֫נִי הִרְבִּיתוּ֫הוּ / הִרְבֵּיתוּ֫הוּ הִרְבִּיתוּ֫הָ / הִרְבֵּיתוּ֫הָ
  הֲשִׁיבוֹתוּ֫נִי / הֲשַׁבְתּוּ֫נִי הֲשִׁיבוֹתוּ֫הוּ / הֲשַׁבְתּוּ֫הוּ הֲשִׁיבוֹתוּ֫הָ / הֲשַׁבְתּוּ֫הָ
  הַעִידוֹתוּ֫נִי / הַעַדְתּוּ֫נִי הַעִידוֹתוּ֫הוּ / הַעַדְתּוּ֫הוּ הַעִידוֹתוּ֫הָ / הַעַדְתּוּ֫הָ
  הֲסִבּוֹתוּ֫נִי / הֲסַבְתּוּ֫נִי הֲסִבּוֹתוּ֫הוּ / הֲסַבְתּוּ֫הוּ הֲסִבּוֹתוּ֫הָ / הֲסַבְתּוּ֫הָ
הם / הן הִמְלִיכוּ֫נִי הִמְלִיכוּ֫ךָ הִמְלִיכוּךְ הִמְלִיכוּ֫הוּ הִמְלִיכוּ֫הָ
  הֶעֱבִירוּ֫נִי הֶעֱבִירוּ֫ךָ הֶעֱבִירוּךְ הֶעֱבִירוּ֫הוּ הֶעֱבִירוּ֫הָ
  הִזְנִיחוּ֫נִי הִזְנִיחוּ֫ךָ הִזְנִיחוּךְ הִזְנִיחוּ֫הוּ הִזְנִיחוּ֫הָ
הִפִּילוּ֫נִי הִפִּילוּ֫ךָ הִפִּילוּךְ הִפִּילוּ֫הוּ הִפִּילוּ֫הָ
הוֹדִיעוּ֫נִי הוֹדִיעוּ֫ךָ הוֹדִיעוּךְ הוֹדִיעוּ֫הוּ הוֹדִיעוּ֫הָ
הוֹצִיאוּ֫נִי הוֹצִיאוּ֫ךָ הוֹצִיאוּךְ הוֹצִיאוּ֫הוּ הוֹצִיאוּ֫הָ
הִרְבּוּ֫נִי הִרְבּוּ֫ךָ הִרְבּוּךְ הִרְבּוּ֫הוּ הִרְבּוּ֫הָ
הֱשִׁיבוּ֫נִי הֱשִׁיבוּ֫ךָ הֱשִׁיבוּךְ הֱשִׁיבוּ֫הוּ הֱשִׁיבוּ֫הָ
הֶעִידוּ֫נִי הֶעִידוּ֫ךָ הֶעִידוּךְ הֶעִידוּ֫הוּ הֶעִידוּ֫הָ

[1] בדוגמאות הבודדות במקרא פ’ הפועל בחיריק (וַהֲמִיתִּיו, וַהֲמִתִּיהָ); הפועל הֵבִיא בצירי (למשל וַהֲבֵאתִיהָ, וַהֲבֵאתוֹ הֲבֵאתָנוּ).
[2] במקרא הדוגמאות בכפולים לגוף שלישי בחטף־פתח: הֲדִמָּנוּ, הֲפֵרָם.

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אני­­­ הִמְלַכְתִּיכֶ֫ם הִמְלַכְתִּיכֶ֫ן הִמְלַכְתִּים הִמְלַכְתִּין
  הֶעֱבַרְתִּיכֶ֫ם הֶעֱבַרְתִּיכֶ֫ן הֶעֱבַרְתִּים הֶעֱבַרְתִּין
  הִזְנַחְתִּיכֶ֫ם הִזְנַחְתִּיכֶ֫ן הִזְנַחְתִּים הִזְנַחְתִּין
  הִפַּלְתִּיכֶ֫ם הִפַּלְתִּיכֶ֫ן הִפַּלְתִּים הִפַּלְתִּין
  הוֹדַעְתִּיכֶ֫ם הוֹדַעְתִּיכֶ֫ן הוֹדַעְתִּים הוֹדַעְתִּין
  הוֹצֵאתִיכֶ֫ם הוֹצֵאתִיכֶ֫ן הוֹצֵאתִים הוֹצֵאתִין
  הִרְבִּיתִיכֶ֫ם / הִרְבֵּיתִיכֶ֫ם הִרְבִּיתִיכֶ֫ן / הִרְבֵּיתִיכֶ֫ן הִרְבִּיתִים / הִרְבֵּיתִים הִרְבִּיתִין / הִרְבֵּיתִין
  הֲשִׁיבוֹתִיכֶ֫ם / הֲשַׁבְתִּיכֶ֫ם הֲשִׁיבוֹתִיכֶ֫ן / הֲשַׁבְתִּיכֶ֫ן הֲשִׁיבוֹתִים / הֲשַׁבְתִּים הֲשִׁיבוֹתִין / הֲשַׁבְתִּין
  הַעִידוֹתִיכֶ֫ם / הַעַדְתִּיכֶ֫ם הַעִידוֹתִיכֶ֫ן / הַעַדְתִּיכֶ֫ן הַעִידוֹתִים / הַעַדְתִּים הַעִידוֹתִין / הַעַדְתִּין
  הֲסִבּוֹתִיכֶ֫ם / הֲסַבְתִּיכֶ֫ם הֲסִבּוֹתִיכֶ֫ן / הֲסַבְתִּיכֶ֫ן הֲסִבּוֹתִים / הֲסַבְתִּים הֲסִבּוֹתִין / הֲסַבְתִּין
אתה הִמְלַכְתָּ֫נוּ הִמְלַכְתָּם הִמְלַכְתָּן
  הֶעֱבַרְתָּ֫נוּ הֶעֱבַרְתָּם הֶעֱבַרְתָּן
  הִזְנַחְתָּ֫נוּ הִזְנַחְתָּם הִזְנַחְתָּן
  הִפַּלְתָּ֫נוּ הִפַּלְתָּם הִפַּלְתָּן
  הוֹדַעְתָּ֫נוּ הוֹדַעְתָּם הוֹדַעְתָּן
  הוֹצֵאתָ֫נוּ הוֹצֵאתָם הוֹצֵאתָן
  הִרְבִּיתָ֫נוּ / הִרְבֵּיתָ֫נוּ הִרְבִּיתָם / הִרְבֵּיתָם הִרְבִּיתָן / הִרְבֵּיתָן
  הֲשִׁיבוֹתָ֫נוּ / הֲשַׁבְתָּ֫נוּ הֲשִׁיבוֹתָם / הֲשַׁבְתָּם הֲשִׁיבוֹתָן / הֲשַׁבְתָּן
  הַעִידוֹתָ֫נוּ / הַעַדְתָּ֫נוּ הַעִידוֹתָם / הַעַדְתָּם הַעִידוֹתָן / הַעַדְתָּן
  הֲסִבּוֹתָ֫נוּ / הֲסַבְתָּ֫נוּ הֲסִבּוֹתָם / הֲסַבְתָּם הֲסִבּוֹתָן / הֲסַבְתָּן
את הִמְלַכְתִּ֫ינוּ הִמְלַכְתִּים הִמְלַכְתִּין
  הֶעֱבַרְתִּ֫ינוּ הֶעֱבַרְתִּים הֶעֱבַרְתִּין
  הִזְנַחְתִּ֫ינוּ הִזְנַחְתִּים הִזְנַחְתִּין
  הִפַּלְתִּ֫ינוּ הִפַּלְתִּים הִפַּלְתִּין
  הוֹדַעְתִּ֫ינוּ הוֹדַעְתִּים הוֹדַעְתִּין
  הוֹצֵאתִ֫ינוּ הוֹצֵאתִים הוֹצֵאתִין
  הִרְבִּיתִ֫ינוּ / הִרְבֵּיתִ֫ינוּ הִרְבִּיתִים / הִרְבֵּיתִים הִרְבִּיתִין / הִרְבֵּיתִין
  הֲשִׁיבוֹתִ֫ינוּ / הֲשַׁבְתִּ֫ינוּ הֲשִׁיבוֹתִים / הֲשַׁבְתִּים הֲשִׁיבוֹתִין / הֲשַׁבְתִּין
  הַעִידוֹתִ֫ינוּ / הַעַדְתִּ֫ינוּ הַעִידוֹתִים / הַעַדְתִּים הַעִידוֹתִין / הַעַדְתִּין
  הֲסִבּוֹתִ֫ינוּ / הֲסַבְתִּ֫ינוּ הֲסִבּוֹתִים / הֲסַבְתִּים הֲסִבּוֹתִין / הֲסַבְתִּין
הוא הִמְלִיכָ֫נוּ הִמְלִיכְכֶם הִמְלִיכְכֶן הִמְלִיכָם הִמְלִיכָן
  הֶעֱבִירָ֫נוּ הֶעֱבִירְכֶם הֶעֱבִירְכֶן הֶעֱבִירָם הֶעֱבִירָן
  הִזְנִיחָ֫נוּ הִזְנִיחֲכֶם הִזְנִיחֲכֶן הִזְנִיחָם הִזְנִיחָן
  הִפִּילָ֫נוּ הִפִּילְכֶם הִפִּילְכֶן הִפִּילָם הִפִּילָן
  הוֹדִיעָ֫נוּ הוֹדִיעֲכֶם הוֹדִיעֲכֶן הוֹדִיעָם הוֹדִיעָן
  הוֹצִיאָ֫נוּ הוֹצִיאֲכֶם הוֹצִיאֲכֶן הוֹצִיאָם הוֹצִיאָן
  הִרְבָּ֫נוּ הִרְבְּכֶם הִרְבְּכֶן הִרְבָּם הִרְבָּן
  הֶעֶלְכֶם הֶעֶלְכֶן
  הֱשִׁיבָ֫נוּ הֱשִׁיבְכֶם הֱשִׁיבְכֶן הֱשִׁיבָם הֱשִׁיבָן
  הֶעִידָ֫נוּ הֶעִידְכֶם הֶעִידְכֶן הֶעִידָם הֶעִידָן
  הֱסִבָּ֫נוּ הֱסִבְּכֶם הֱסִבְּכֶן הֱסִבָּם הֱסִבָּן
היא הִמְלִיכַ֫תְנוּ הִמְלִיכַתְכֶ֫ם הִמְלִיכַתְכֶ֫ן הִמְלִיכָ֫תַם הִמְלִיכָ֫תַן
  הֶעֱבִירַ֫תְנוּ הֶעֱבִירַתְכֶ֫ם הֶעֱבִירַתְכֶ֫ן הֶעֱבִירָ֫תַם הֶעֱבִירָ֫תַן
  הִזְנִיחַ֫תְנוּ הִזְנִיחַתְכֶ֫ם הִזְנִיחַתְכֶ֫ן הִזְנִיחָ֫תַם הִזְנִיחָ֫תַן
  הִפִּילַ֫תְנוּ הִפִּילַתְכֶ֫ם הִפִּילַתְכֶ֫ן הִפִּילָ֫תַם הִפִּילָ֫תַן
  הוֹדִיעַ֫תְנוּ הוֹדִיעַתְכֶ֫ם הוֹדִיעַתְכֶ֫ן הוֹדִיעָ֫תַם הוֹדִיעָ֫תַן
  הוֹצִיאַ֫תְנוּ הוֹצִיאַתְכֶ֫ם הוֹצִיאַתְכֶ֫ן הוֹצִיאָ֫תַם הוֹצִיאָ֫תַן
  הִרְבַּ֫תְנוּ הִרְבַּתְכֶ֫ם הִרְבַּתְכֶ֫ן הִרְבָּ֫תַם הִרְבָּ֫תַן
  הֱשִׁיבַ֫תְנוּ הֱשִׁיבַתְכֶ֫ם הֱשִׁיבַתְכֶ֫ן הֱשִׁיבָ֫תַם הֱשִׁיבָ֫תַן
  הֶעִידַ֫תְנוּ הֶעִידַתְכֶ֫ם הֶעִידַתְכֶ֫ן הֶעִידָ֫תַם הֶעִידָ֫תַן
  הֱסִבַּ֫תְנוּ הֱסִבַּתְכֶ֫ם הֱסִבַּתְכֶ֫ן הֱסִבָּ֫תַם הֱסִבָּ֫תַן
אנחנו הִמְלַכְנוּכֶ֫ם הִמְלַכְנוּכֶ֫ן הִמְלַכְנוּם הִמְלַכְנוּן
  הֶעֱבַרְנוּכֶ֫ם הֶעֱבַרְנוּכֶ֫ן הֶעֱבַרְנוּם הֶעֱבַרְנוּן
  הִזְנַחְנוּכֶ֫ם / הִזְנַחֲנוּכֶ֫ם הִזְנַחְנוּכֶ֫ן / הִזְנַחֲנוּכֶ֫ן הִזְנַחְנוּם / הִזְנַחֲנוּם הִזְנַחְנוּן / הִזְנַחֲנוּן
  הִפַּלְנוּכֶ֫ם הִפַּלְנוּכֶ֫ן הִפַּלְנוּם הִפַּלְנוּן
  הוֹדַעְנוּכֶ֫ם / הוֹדַעֲנוּכֶ֫ם הוֹדַעְנוּכֶ֫ן / הוֹדַעֲנוּכֶ֫ן הוֹדַעְנוּם / הוֹדַעֲנוּם הוֹדַעְנוּן / הוֹדַעֲנוּן
  הוֹצֵאנוּכֶ֫ם הוֹצֵאנוּכֶ֫ן הוֹצֵאנוּם הוֹצֵאנוּן
  הִרְבִּינוּכֶ֫ם / הִרְבֵּינוּכֶ֫ם הִרְבִּינוּכֶ֫ן / הִרְבֵּינוּכֶ֫ן הִרְבִּינוּם / הִרְבֵּינוּם הִרְבִּינוּן / הִרְבֵּינוּן
  הֲשִׁיבוֹנוּכֶ֫ם / הֲשַׁבְנוּכֶ֫ם הֲשִׁיבוֹנוּכֶ֫ן / הֲשַׁבְנוּכֶ֫ן הֲשִׁיבוֹנוּם / הֲשַׁבְנוּם הֲשִׁיבוֹנוּן / הֲשַׁבְנוּן
  הַעִידוֹנוּכֶ֫ם / הַעַדְנוּכֶ֫ם הַעִידוֹנוּכֶ֫ן / הַעַדְנוּכֶ֫ן הַעִידוֹנוּם / הַעַדְנוּם הַעִידוֹנוּן / הַעַדְנוּן
  הֲסִבּוֹנוּכֶ֫ם / הֲסַבְנוּכֶ֫ם הֲסִבּוֹנוּכֶ֫ן / הֲסַבְנוּכֶ֫ן הֲסִבּוֹנוּם / הֲסַבְנוּם הֲסִבּוֹנוּן / הֲסַבְנוּן
אתם / אתן הִמְלַכְתּוּ֫נוּ הִמְלַכְתּוּם הִמְלַכְתּוּן
  הֶעֱבַרְתּוּ֫נוּ הֶעֱבַרְתּוּם הֶעֱבַרְתּוּן
  הִזְנַחְתּוּ֫נוּ הִזְנַחְתּוּם הִזְנַחְתּוּן
  הִפַּלְתּוּ֫נוּ הִפַּלְתּוּם הִפַּלְתּוּן
  הוֹדַעְתּוּ֫נוּ הוֹדַעְתּוּם הוֹדַעְתּוּן
  הוֹצֵאתוּ֫נוּ הוֹצֵאתוּם הוֹצֵאתוּן
  הִרְבִּיתוּ֫נוּ / הִרְבֵּיתוּ֫נוּ הִרְבִּיתוּם / הִרְבֵּיתוּם הִרְבִּיתוּן / הִרְבֵּיתוּן
  הֲשִׁיבוֹתוּ֫נוּ / הֲשַׁבְתּוּ֫נוּ הֲשִׁיבוֹתוּם / הֲשַׁבְתּוּם הֲשִׁיבוֹתוּן / הֲשַׁבְתּוּן
  הַעִידוֹתוּ֫נוּ / הַעַדְתּוּ֫נוּ הַעִידוֹתוּם / הַעַדְתּוּם הַעִידוֹתוּן / הַעַדְתּוּן
  הֲסִבּוֹתוּ֫נוּ / הֲסַבְתּוּ֫נוּ הֲסִבּוֹתוּם / הֲסַבְתּוּם הֲסִבּוֹתוּן / הֲסַבְתּוּן
הם / הן הִמְלִיכוּ֫נוּ הִמְלִיכוּכֶ֫ם הִמְלִיכוּכֶ֫ן הִמְלִיכוּם הִמְלִיכוּן
  הֶעֱבִירוּ֫נוּ הֶעֱבִירוּכֶ֫ם הֶעֱבִירוּכֶ֫ן הֶעֱבִירוּם הֶעֱבִירוּן
  הִזְנִיחוּ֫נוּ הִזְנִיחוּכֶ֫ם הִזְנִיחוּכֶ֫ן הִזְנִיחוּם הִזְנִיחוּן
  הִפִּילוּ֫נוּ הִפִּילוּכֶ֫ם הִפִּילוּכֶ֫ן הִפִּילוּם הִפִּילוּן
  הוֹדִיעוּ֫נוּ הוֹדִיעוּכֶ֫ם הוֹדִיעוּכֶ֫ן הוֹדִיעוּם הוֹדִיעוּן
  הוֹצִיאוּ֫נוּ הוֹצִיאוּכֶ֫ם הוֹצִיאוּכֶ֫ן הוֹצִיאוּם הוֹצִיאוּן
  הִרְבּוּ֫נוּ הִרְבּוּכֶ֫ם הִרְבּוּכֶ֫ן הִרְבּוּם הִרְבּוּן
  הֱשִׁיבוּ֫נוּ הֱשִׁיבוּכֶ֫ם הֱשִׁיבוּכֶ֫ן הֱשִׁיבוּם הֱשִׁיבוּן
  הֶעִידוּ֫נוּ הֶעִידוּכֶ֫ם הֶעִידוּכֶ֫ן הֶעִידוּם הֶעִידוּן
  הֱסִבּוּ֫נוּ הֱסִבּוּכֶ֫ם הֱסִבּוּכֶ֫ן הֱסִבּוּם הֱסִבּוּן

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – הפעיל בינוני

הפעיל בינוני

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
יחיד מַמְלִיכֵ֫נִי מַמְלִיכְךָ מַמְלִיכֵךְ מַמְלִיכוֹ מַמְלִיכָהּ
  מַעֲבִירֵ֫נִי מַעֲבִירְךָ מַעֲבִירֵךְ מַעֲבִירוֹ מַעֲבִירָהּ
  מַזְנִיחֵ֫נִי מַזְנִיחֲךָ מַזְנִיחֵךְ מַזְנִיחוֹ מַזְנִיחָהּ
  מַפִּילֵ֫נִי מַפִּילְךָ מַפִּילֵךְ מַפִּילוֹ מַפִּילָהּ
  מוֹצִיאֵ֫נִי מוֹצִיאֲךָ מוֹצִיאֵךְ מוֹצִיאוֹ מוֹצִיאָהּ
  מַרְבֵּ֫נִי מַרְבְּךָ / מַרְבֶּ֫ךָ מַרְבֵּךְ מַרְבֵּהוּ / מַרְבּוֹ מַרְבֶּ֫הָ / מַרְבָּהּ
  מַעַלְךָ / מַעֲלֶ֫ךָ
  מְשִׁיבֵ֫נִי מְשִׁיבְךָ מְשִׁיבֵךְ מְשִׁיבוֹ מְשִׁיבָהּ
  מְסִבֵּ֫נִי מְסִבְּךָ מְסִבֵּךְ מְסִבּוֹ מְסִבָּהּ
יחידה מַשְׁלִיכָתֵ֫נִי מַשְׁלִיכָתְךָ מַשְׁלִיכָתֵךְ מַשְׁלִיכָתוֹ מַשְׁלִיכָתָהּ
  מַפִּילָתֵ֫נִי מַפִּילָתְךָ מַפִּילָתֵךְ מַפִּילָתוֹ מַפִּילָתָהּ
  מוֹצִיאָתֵ֫נִי מוֹצִיאָתְךָ מוֹצִיאָתֵךְ מוֹצִיאָתוֹ מוֹצִיאָתָהּ
  מַרְבָּתֵ֫נִי מַרְבָּתְךָ מַרְבָּתֵךְ מַרְבָּתוֹ מַרְבָּתָהּ
  מְשִׁיבָתֵ֫נִי מְשִׁיבָתְךָ מְשִׁיבָתֵךְ מְשִׁיבָתוֹ מְשִׁיבָתָהּ
  מְסִבָּתֵ֫נִי מְסִבָּתְךָ מְסִבָּתֵךְ מְסִבָּתוֹ מְסִבָּתָהּ
רבים על דרך כינוי הקניין: מַמְלִיכַי, מַמְלִיכוֹתַי, מַמְלִיכֶיךָ, מַמְלִיכוֹתֶיךָ וכו’.
רבות

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
יחיד מַמְלִיכֵ֫נוּ מַמְלִיכְכֶם מַמְלִיכְכֶן מַמְלִיכָם מַמְלִיכָן
  מַעֲבִירֵ֫נוּ מַעֲבִירְכֶם מַעֲבִירְכֶן מַעֲבִירָם מַעֲבִירָן
  מַזְנִיחֵ֫נוּ מַזְנִיחֲכֶם מַזְנִיחֲכֶן מַזְנִיחָם מַזְנִיחָן
  מַפִּילֵ֫נוּ מַפִּילְכֶם מַפִּילְכֶן מַפִּילָם מַפִּילָן
  מוֹצִיאֵ֫נוּ מוֹצִיאֲכֶם מוֹצִיאֲכֶן מוֹצִיאָם מוֹצִיאָן
  מַרְבֵּ֫נוּ מַרְבְּכֶם / מַרְבֵּכֶם מַרְבְּכֶן / מַרְבֵּכֶן מַרְבָּם[1] מַרְבָּן
  מַעַלְכֶם / מַעֲלֵכֶם מַעַלְכֶן / מַעֲלֵכֶן
  מְשִׁיבֵ֫נוּ מְשִׁיבְכֶם מְשִׁיבְכֶן מְשִׁיבָם מְשִׁיבָן
  מְסִבֵּ֫נוּ מְסִבְּכֶם מְסִבְּכֶן מְסִבָּם מְסִבָּן
יחידה מַשְׁלִיכָתֵ֫נוּ מַשְׁלִיכַתְכֶם מַשְׁלִיכַתְכֶן מַשְׁלִיכָתָם מַשְׁלִיכָתָן
  מַפִּילָתֵ֫נוּ מַפִּילַתְכֶם מַפִּילַתְכֶן מַפִּילָתָם מַפִּילָתָן
  מוֹצִיאָתֵ֫נוּ מוֹצִיאַתְכֶם מוֹצִיאַתְכֶן מוֹצִיאָתָם מוֹצִיאָתָן
   מַרְבָּתֵ֫נוּ מַרְבַּתְכֶם מַרְבַּתְכֶן מַרְבָּתָם מַרְבָּתָן
מְשִׁיבָתֵ֫נוּ מְשִׁיבַתְכֶם מְשִׁיבַתְכֶן מְשִׁיבָתָם מְשִׁיבָתָן
מְסִבָּתֵ֫נוּ מְסִבַּתְכֶם מְסִבַּתְכֶן מְסִבָּתָם מְסִבָּתָן
רבים על דרך כינוי הקניין: מַמְלִיכֵינוּ, מַמְלִיכוֹתֵינוּ, מַמְלִיכֵיכֶם, מַמְלִיכוֹתֵיכֶן וכו’.
רבות

[1] במקרא בצירי: הַמַּעֲלֵם.

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – הפעיל עתיד

הפעיל עתיד

נטיית כינויי היחיד

  אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אני­ אַמְלִיכְךָ אַמְלִיכֵךְ אַמְלִיכֵ֫הוּ / אַמְלִיכֶ֫נּוּ / אַמְלִיכוֹ אַמְלִיכֶ֫הָ / אַמְלִיכֶ֫נָּה / אַמְלִיכָהּ
  אַעֲבִירְךָ אַעֲבִירֵךְ אַעֲבִירֵ֫הוּ / אַעֲבִירֶ֫נּוּ / אַעֲבִירוֹ אַעֲבִירֶ֫הָ / אַעֲבִירֶ֫נָּה / אַעֲבִירָהּ
  אַזְנִיחֲךָ אַזְנִיחֵךְ אַזְנִיחֵ֫הוּ / אַזְנִיחֶ֫נּוּ / אַזְנִיחוֹ אַזְנִיחֶ֫הָ / אַזְנִיחֶ֫נָּה / אַזְנִיחָהּ
  אַפִּילְךָ אַפִּילֵךְ אַפִּילֵ֫הוּ / אַפִּילֶ֫נּוּ / אַפִּילוֹ אַפִּילֶ֫הָ / אַפִּילֶ֫נָּה / אַפִּילָהּ
  אוֹצִיאֲךָ אוֹצִיאֵךְ אוֹצִיאֵ֫הוּ / אוֹצִיאֶ֫נּוּ / אוֹצִיאוֹ אוֹצִיאֶ֫הָ / אוֹצִיאֶ֫נָּה / אוֹצִיאָהּ
  אַרְבְּךָ אַרְבֵּךְ אַרְבֵּ֫הוּ / אַרְבֶּ֫נּוּ / אַרְבּוֹ אַרְבֶּ֫הָ / אַרְבֶּ֫נָּה / אַרְבָּהּ
  אַעַלְךָ אַעֲלֵךְ אַעֲלֵ֫הוּ / אַעֲלֶ֫נּוּ / אַעֲלוֹ אַעֲלֶ֫הָ / אַעֲלֶ֫נָּה / אַעֲלָהּ
  אֲשִׁיבְךָ אֲשִׁיבֵךְ אֲשִׁיבֵ֫הוּ / אֲשִׁיבֶ֫נּוּ / אֲשִׁיבוֹ אֲשִׁיבֶ֫הָ / אֲשִׁיבֶ֫נָּה / אֲשִׁיבָהּ
  אֲעִידְךָ אֲעִידֵךְ אֲעִידֵ֫הוּ / אֲעִידֶ֫נּוּ / אֲעִידוֹ אֲעִידֶ֫הָ / אֲעִידֶ֫נָּה / אֲעִידָהּ
  אֲסִבְּךָ אֲסִבֵּךְ אֲסִבֵּ֫הוּ / אֲסִבֶּ֫נּוּ / אֲסִבּוֹ אֲסִבֶּ֫הָ / אֲסִבֶּ֫נָּה / אֲסִבָּהּ
אתה תַּמְלִיכֵ֫נִי תַּמְלִיכֵ֫הוּ / תַּמְלִיכֶ֫נּוּ / תַּמְלִיכוֹ תַּמְלִיכֶ֫הָ / תַּמְלִיכֶ֫נָּה / תַּמְלִיכָהּ
  תַּעֲבִירֵ֫נִי תַּעֲבִירֵ֫הוּ / תַּעֲבִירֶ֫נּוּ / תַּעֲבִירוֹ תַּעֲבִירֶ֫הָ / תַּעֲבִירֶ֫נָּה / תַּעֲבִירָהּ
  תַּזְנִיחֵ֫נִי תַּזְנִיחֵ֫הוּ / תַּזְנִיחֶ֫נּוּ / תַּזְנִיחוֹ תַּזְנִיחֶ֫הָ / תַּזְנִיחֶ֫נָּה / תַּזְנִיחָהּ
  תַּפִּילֵ֫נִי תַּפִּילֵ֫הוּ / תַּפִּילֶ֫נּוּ / תַּפִּילוֹ תַּפִּילֶ֫הָ / תַּפִּילֶ֫נָּה / תַּפִּילָהּ
  תּוֹצִיאֵנִי תּוֹצִיאֵ֫הוּ / תּוֹצִיאֶנּוּ / תּוֹצִיאוֹ תּוֹצִיאֶ֫הָ / תּוֹצִיאֶ֫נָּה / תּוֹצִיאָהּ
  תַּרְבֵּ֫נִי תַּרְבֵּ֫הוּ / תַּרְבֶּ֫נּוּ / תַּרְבּוֹ תַּרְבֶּ֫הָ / תַּרְבֶּ֫נָּה / תַּרְבָּהּ
  תְּשִׁיבֵ֫נִי תְּשִׁיבֵ֫הוּ / תְּשִׁיבֶ֫נּוּ / תְּשִׁיבוֹ תְּשִׁיבֶ֫הָ / תְּשִׁיבֶ֫נָּה / תְּשִׁיבָהּ
  תְּסִבֵּ֫נִי תְּסִבֵּ֫הוּ / תְּסִבֶּ֫נּוּ / תְּסִבּוֹ תְּסִבֶּ֫הָ / תְּסִבֶּ֫נָּה / תְּסִבָּהּ
את תַּמְלִיכִ֫ינִי תַּמְלִיכִ֫יהוּ תַּמְלִיכִ֫יהָ
  תַּעֲבִירִ֫ינִי תַּעֲבִירִ֫יהוּ תַּעֲבִירִ֫יהָ
  תַּזְנִיחִ֫ינִי תַּזְנִיחִ֫יהוּ תַּזְנִיחִ֫יהָ
  תַּפִּילִ֫ינִי תַּפִּילִ֫יהוּ תַּפִּילִ֫יהָ
  תּוֹצִיאִ֫ינִי תּוֹצִיאִ֫יהוּ תּוֹצִיאִ֫יהָ
  תַּרְבִּ֫ינִי תַּרְבִּ֫יהוּ תַּרְבִּ֫יהָ
  תְּשִׁיבִ֫ינִי תְּשִׁיבִ֫יהוּ תְּשִׁיבִ֫יהָ
  תְּסִבִּ֫ינִי תְּסִבִּ֫יהוּ תְּסִבִּ֫יהָ
הוא יַמְלִיכֵ֫נִי יַמְלִיכְךָ יַמְלִיכֵךְ יַמְלִיכֵ֫הוּ / יַמְלִיכֶ֫נּוּ / יַמְלִיכוֹ יַמְלִיכֶ֫הָ / יַמְלִיכֶ֫נָּה / יַמְלִיכָהּ
  יַעֲבִירֵ֫נִי יַעֲבִירְךָ יַעֲבִירֵךְ יַעֲבִירֵ֫הוּ / יַעֲבִירֶ֫נּוּ / יַעֲבִירוֹ יַעֲבִירֶ֫הָ / יַעֲבִירֶ֫נָּה / יַעֲבִירָהּ
  יַזְנִיחֵ֫נִי יַזְנִיחֲךָ יַזְנִיחֵךְ יַזְנִיחֵ֫הוּ / יַזְנִיחֶ֫נּוּ / יַזְנִיחוֹ יַזְנִיחֶ֫הָ / יַזְנִיחֶ֫נָּה / יַזְנִיחָהּ
  יַפִּילֵ֫נִי יַפִּילְךָ יַפִּילֵךְ יַפִּילֵ֫הוּ / יַפִּילֶ֫נּוּ / יַפִּילוֹ יַפִּילֶ֫הָ / יַפִּילֶ֫נָּה / יַפִּילָהּ
  יוֹצִיאֵ֫נִי יוֹצִיאֲךָ יוֹצִיאֵךְ יוֹצִיאֵ֫הוּ / יוֹצִיאֶ֫נּוּ / יוֹצִיאוֹ יוֹצִיאֶ֫הָ / יוֹצִיאֶ֫נָּה / יוֹצִיאָהּ
  יֵינִיקֵ֫נִי יֵינִיקְךָ יֵינִיקֵךְ יֵינִיקֵ֫הוּ / יֵינִיקֶ֫נּוּ / יֵינִיקוֹ יֵינִיקֶ֫הָ / יֵינִיקֶ֫נָּה / יֵינִיקָהּ
  יַרְבֵּ֫נִי יַרְבְּךָ יַרְבֵּךְ יַרְבֵּ֫הוּ / יַרְבֶּ֫נּוּ / יַרְבּוֹ יַרְבֶּ֫הָ / יַרְבֶּ֫נָּה / יַרְבָּהּ
  יַעֲלֵ֫נִי יַעַלְךָ יַעֲלֵךְ יַעֲלֵ֫הוּ / יַעֲלֶ֫נּוּ / יַעֲלוֹ יַעֲלֶ֫הָ / יַעֲלֶ֫נָּה / יַעֲלָהּ
  יְשִׁיבֵ֫נִי יְשִׁיבְךָ יְשִׁיבֵךְ יְשִׁיבֵ֫הוּ / יְשִׁיבֶ֫נּוּ / יְשִׁיבוֹ יְשִׁיבֶ֫הָ / יְשִׁיבֶ֫נָּה / יְשִׁיבָהּ
  יְסִבֵּ֫נִי יְסִבְּךָ יְסִבֵּךְ יְסִבֵּ֫הוּ / יְסִבֶּ֫נּוּ / יְסִבּוֹ יְסִבֶּ֫הָ / יְסִבֶּ֫נָּה / יְסִבָּהּ
היא תַּמְלִיכֵ֫נִי תַּמְלִיכְךָ תַּמְלִיכֵךְ תַּמְלִיכֵ֫הוּ / תַּמְלִיכֶ֫נּוּ / תַּמְלִיכוֹ תַּמְלִיכֶ֫הָ / תַּמְלִיכֶ֫נָּה / תַּמְלִיכָהּ
  תַּעֲבִירֵ֫נִי תַּעֲבִירְךָ תַּעֲבִירֵךְ תַּעֲבִירֵ֫הוּ / תַּעֲבִירֶ֫נּוּ / תַּעֲבִירוֹ תַּעֲבִירֶ֫הָ / תַּעֲבִירֶ֫נָּה / תַּעֲבִירָהּ
  תַּזְנִיחֵ֫נִי תַּזְנִיחֲךָ תַּזְנִיחֵךְ תַּזְנִיחֵ֫הוּ / תַּזְנִיחֶ֫נּוּ / תַּזְנִיחוֹ תַּזְנִיחֶ֫הָ / תַּזְנִיחֶ֫נָּה / תַּזְנִיחָהּ
  תַּפִּילֵ֫נִי תַּפִּילְךָ תַּפִּילֵךְ תַּפִּילֵ֫הוּ / תַּפִּילֶ֫נּוּ / תַּפִּילוֹ תַּפִּילֶ֫הָ / תַּפִּילֶ֫נָּה / תַּפִּילָהּ
  תּוֹצִיאֵ֫נִי תּוֹצִיאֲךָ תּוֹצִיאֵךְ תּוֹצִיאֵ֫הוּ / תּוֹצִיאֶ֫נּוּ / תּוֹצִיאוֹ תּוֹצִיאֶ֫הָ / תּוֹצִיאֶ֫נָּה / תּוֹצִיאָהּ
  תַּרְבֵּ֫נִי תַּרְבְּךָ תַּרְבֵּךְ תַּרְבֵּ֫הוּ / תַּרְבֶּ֫נּוּ / תַּרְבּוֹ תַּרְבֶּ֫הָ / תַּרְבֶּ֫נָּה / תַּרְבָּהּ
  תַּעֲלֵ֫נִי תַּעַלְךָ תַּעֲלֵךְ תַּעֲלֵ֫הוּ / תַַּעֲלֶ֫נּוּ / תַּעֲלוֹ תַּעֲלֶ֫הָ / תַּעֲלֶ֫נָּה / תַּעֲלָהּ
  תְּשִׁיבֵ֫נִי תְְּשִׁיבְךָ תְּשִׁיבֵךְ תְּשִׁיבֵ֫הוּ / תְּשִׁיבֶ֫נּוּ / תְּשִׁיבוֹ תְּשִׁיבֶ֫הָ / תְּשִׁיבֶ֫נָּה / תְּשִׁיבָהּ
  תְּסִבֵּ֫נִי תְּסִבְּךָ תְּסִבֵּךְ תְּסִבֵּ֫הוּ / תְּסִבֶּ֫נּוּ / תְּסִבּוֹ תְּסִבֶּ֫הָ / תְּסִבֶּ֫נָּה / תְּסִבָּהּ
אנחנו נַמְלִיכְךָ נַמְלִיכֵךְ נַמְלִיכֵ֫הוּ / נַמְלִיכֶ֫נּוּ / נַמְלִיכוֹ נַמְלִיכֶ֫הָ / נַמְלִיכֶ֫נָּה / נַמְלִיכָהּ
  נַעֲבִירְךָ נַעֲבִירֵךְ נַעֲבִירֵ֫הוּ / נַעֲבִירֶ֫נּוּ / נַעֲבִירוֹ נַעֲבִירֶ֫הָ / נַעֲבִירֶ֫נָּה / נַעֲבִירָהּ
  נַזְנִיחֲךָ נַזְנִיחֵךְ נַזְנִיחֵ֫הוּ / נַזְנִיחֶ֫נּוּ / נַזְנִיחוֹ נַזְנִיחֶ֫הָ / נַזְנִיחֶ֫נָּה / נַזְנִיחָהּ
  נַפִּילְךָ נַפִּילֵךְ נַפִּילֵ֫הוּ / נַפִּילֶ֫נּוּ / נַפִּילוֹ נַפִּילֶ֫הָ / נַפִּילֶ֫נָּה / נַפִּילָהּ
  נוֹצִיאֲךָ נוֹצִיאֵךְ נוֹצִיאֵ֫הוּ / נוֹצִיאֶ֫נּוּ / נוֹצִיאוֹ נוֹצִיאֶ֫הָ / נוֹצִיאֶ֫נָּה / נוֹצִיאָהּ
  נַרְבְּךָ נַרְבֵּךְ נַרְבֵּ֫הוּ / נַרְבֶּ֫נּוּ / נַרְבּוֹ נַרְבֶּ֫הָ / נַרְבֶּ֫נָּה / נַרְבָּהּ
  נַעַלְךָ נַעֲלֵךְ נַעֲלֵ֫הוּ / נַעֲלֶ֫נּוּ / נַעֲלוֹ נַעֲלֶ֫הָ / נַעֲלֶ֫נָּה / נַעֲלָהּ
  נְשִׁיבְךָ נְשִׁיבֵךְ נְשִׁיבֵ֫הוּ / נְשִׁיבֶ֫נּוּ / נְשִׁיבוֹ נְשִׁיבֶ֫הָ / נְשִׁיבֶ֫נָּה / נְשִׁיבָהּ
    נְסִבְּךָ נְסִבֵּךְ נְסִבֵּ֫הוּ / נְסִבֶּ֫נּוּ / נְסִבּוֹ נְסִבֶּ֫הָ / נְסִבֶּ֫נָּה / נְסִבָּהּ
אתם / אתן תַּמְלִיכוּ֫נִי תַּמְלִיכוּ֫הוּ תַּמְלִיכוּ֫הָ
  תַּעֲבִירוּ֫נִי תַּעֲבִירוּ֫הוּ תַּעֲבִירוּ֫הָ
  תַּזְנִיחוּ֫נִי תַּזְנִיחוּ֫הוּ תַּזְנִיחוּ֫הָ
  תַּפִּילוּ֫נִי תַּפִּילוּ֫הוּ תַּפִּילוּ֫הָ
  תּוֹצִיאוּ֫נִי תּוֹצִיאוּ֫הוּ תּוֹצִיאוּ֫הָ
  תַּרְבּוּ֫נִי תַּרְבּוּ֫הוּ תַּרְבּוּ֫הָ
  תְּשִׁיבוּ֫נִי תְּשִׁיבוּ֫הוּ תְּשִׁיבוּ֫הָ
  תְּסִבּוּ֫נִי תְּסִבּוּ֫הוּ תְּסִבּוּ֫הָ
הם / הן יַמְלִיכוּ֫נִי יַמְלִיכוּ֫ךָ יַמְלִיכוּךְ יַמְלִיכוּ֫הוּ יַמְלִיכוּ֫הָ
  יַעֲבִירוּ֫נִי יַעֲבִירוּ֫ךָ יַעֲבִירוּךְ יַעֲבִירוּ֫הוּ יַעֲבִירוּ֫הָ
  יַזְנִיחוּ֫נִי יַזְנִיחוּ֫ךָ יַזְנִיחוּךְ יַזְנִיחוּ֫הוּ יַזְנִיחוּ֫הָ
  יַפִּילוּ֫נִי יַפִּילוּ֫ךָ יַפִּילוּךְ יַפִּילוּ֫הוּ יַפִּילוּ֫הָ
  יוֹצִיאוּ֫נִי יוֹצִיאוּ֫ךָ יוֹצִיאוּךְ יוֹצִיאוּ֫הוּ יוֹצִיאוּ֫הָ
  יַרְבּוּ֫נִי יַרְבּוּ֫ךָ יַרְבּוּךְ יַרְבּוּ֫הוּ יַרְבּוּ֫הָ
  יְשִׁיבוּ֫נִי יְשִׁיבוּ֫ךָ יְשִׁיבוּךְ יְשִׁיבוּ֫הוּ יְשִׁיבוּ֫הָ
  יְסִבּוּ֫נִי יְסִבּוּ֫ךָ יְסִבּוּךְ יְסִבּוּ֫הוּ יְסִבּוּ֫הָ

נטיית כינויי הרבים

  אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אני אַמְלִיכְכֶם אַמְלִיכְכֶן אַמְלִיכֵם אַמְלִיכֵן
  אַעֲבִירְכֶם אַעֲבִירְכֶן אַעֲבִירֵם אַעֲבִירֵן
  אַזְנִיחֲכֶם אַזְנִיחֲכֶן אַזְנִיחֵם אַזְנִיחֵן
  אַפִּילְכֶם אַפִּילְכֶן אַפִּילֵם אַפִּילֵן
  אוֹצִיאֲכֶם אוֹצִיאֲכֶן אוֹצִיאֵם אוֹצִיאֵן
  אַרְבְּכֶם אַרְבְּכֶן אַרְבֵּם אַרְבֵּן
  אַעַלְכֶם אַעַלְכֶן אֲעֲלֵם אֲעֲלֵן
  אֲשִׁיבְכֶם אֲשִׁיבְכֶן אֲשִׁיבֵם אֲשִׁיבֵן
  אֲעִידְכֶם אֲעִידְכֶן אֲעִידֵם אֲעִידֵן
  אֲסִבְּכֶם אֲסִבְּכֶן אֲסִבֵּם אֲסִבֵּן
אתה תַּמְלִיכֵ֫נוּ תַּמְלִיכֵם תַּמְלִיכֵן
  תַּעֲבִירֵ֫נוּ תַּעֲבִירֵם תַּעֲבִירֵן
  תַּזְנִיחֵ֫נוּ תַּזְנִיחֵם תַּזְנִיחֵן
  תַּפִּילֵ֫נוּ תַּפִּילֵם תַּפִּילֵן
  תּוֹצִיאֵ֫נוּ תּוֹצִיאֵם תּוֹצִיאֵן
  תַּרְבֵּ֫נוּ תַּרְבֵּם תַּרְבֵּן
  תְּשִׁיבֵ֫נוּ תְּשִׁיבֵם תְּשִׁיבֵן
  תְּסִבֵּ֫נוּ תְּסִבֵּם תְּסִבֵּן
את תַּמְלִיכִ֫ינוּ תַּמְלִיכִים תַּמְלִיכִין
  תַּעֲבִירִ֫ינוּ תַּעֲבִירִים תַּעֲבִירִין
  תַּזְנִיחִ֫ינוּ תַּזְנִיחִים תַּזְנִיחִין
  תַּפִּילִ֫ינוּ תַּפִּילִים תַּפִּילִין
  תּוֹצִיאִ֫ינוּ תּוֹצִיאִים תּוֹצִיאִין
  תַּרְבִּ֫ינוּ תַּרְבִּים תַּרְבִּין
  תְּשִׁיבִ֫ינוּ תְּשִׁיבִים תְּשִׁיבִין
  תְּסִבִּ֫ינוּ תְּסִבִּים תְּסִבִּין
הוא יַמְלִיכֵ֫נוּ יַמְלִיכְכֶם יַמְלִיכְכֶן יַמְלִיכֵם יַמְלִיכֵן
  יַעֲבִירֵ֫נוּ יַעֲבִירְכֶם יַעֲבִירְכֶן יַעֲבִירֵם יַעֲבִירֵן
  יַזְנִיחֵ֫נוּ יַזְנִיחֲכֶם יַזְנִיחֲכֶן יַזְנִיחֵם יַזְנִיחֵן
  יַפִּילֵ֫נוּ יַפִּילְכֶם יַפִּילְכֶן יַפִּילֵם יַפִּילֵן
  יוֹצִיאֵ֫נוּ יוֹצִיאֲכֶם יוֹצִיאֲכֶן יוֹצִיאֵם יוֹצִיאֵן
  יַרְבֵּ֫נוּ יַרְבְּכֶם יַרְבְּכֶן יַרְבֵּם יַרְבֵּן
  יַעֲלֵ֫נוּ יַעַלְכֶם יַעַלְכֶן יַעֲלֵם יַעֲלֵן
  יְשִׁיבֵ֫נוּ יְשִׁיבְכֶם יְשִׁיבְכֶן יְשִׁיבֵם יְשִׁיבֵן
  יְסִבֵּ֫נוּ יְסִבְּכֶם יְסִבְּכֶן יְסִבֵּם יְסִבֵּן
היא תַּמְלִיכֵ֫נוּ תַּמְלִיכְכֶם תַּמְלִיכְכֶן תַּמְלִיכֵם תַּמְלִיכֵן
  תַּעֲבִירֵ֫נוּ תַּעֲבִירְכֶם תַּעֲבִירְכֶן תַּעֲבִירֵם תַּעֲבִירֵן
  תַּזְנִיחֵ֫נוּ תַּזְנִיחֲכֶם תַּזְנִיחֲכֶן תַּזְנִיחֵם תַּזְנִיחֵן
  תַּפִּילֵ֫נוּ תַּפִּילְכֶם תַּפִּילְכֶן תַּפִּילֵם תַּפִּילֵן
  תּוֹצִיאֵ֫נוּ תּוֹצִיאֲכֶם תּוֹצִיאֲכֶן תּוֹצִיאֵם תּוֹצִיאֵן
  תַּרְבֵּ֫נוּ תַּרְבְּכֶם תַּרְבְּכֶן תַּרְבֵּם תַּרְבֵּן
  תַּעֲלֵ֫נוּ תַּעַלְכֶם תַּעַלְכֶן תַּעֲלֵם תַּעֲלֵן
  תְּשִׁיבֵ֫נוּ תְְּשִׁיבְכֶם תְְּשִׁיבְכֶן תְּשִׁיבֵם תְּשִׁיבֵן
  תְּסִבֵּ֫נוּ תְּסִבְּכֶם תְּסִבְּכֶן תְּסִבֵּם תְּסִבֵּן
אנחנו נַמְלִיכְכֶם נַמְלִיכְכֶן נַמְלִיכֵם נַמְלִיכֵן
  נַעֲבִירְכֶם נַעֲבִירְכֶן נַעֲבִירֵם נַעֲבִירֵן
  נַזְנִיחֲכֶם נַזְנִיחֲכֶן נַזְנִיחֵם נַזְנִיחֵן
  נַפִּילְכֶם נַפִּילְכֶן נַפִּילֵם נַפִּילֵן
  נוֹצִיאֲכֶם נוֹצִיאֲכֶן נוֹצִיאֵם נוֹצִיאֵן
  נַרְבְּכֶם נַרְבְּכֶן נַרְבֵּם נַרְבֵּן
  נַעַלְכֶם נַעַלְכֶן נַעֲלֵם נַעֲלֵן
  נְשִׁיבְכֶם נְשִׁיבְכֶן נְשִׁיבֵם נְשִׁיבֵן
    נְסִבְּכֶם נְסִבְּכֶן נְסִבֵּם נְסִבֵּן
    נַמְלִיכְכֶם נַמְלִיכְכֶן נַמְלִיכֵם נַמְלִיכֵן
אתם / אתן תַּמְלִיכוּ֫נוּ תַּמְלִיכוּם תַּמְלִיכוּן
  תַּעֲבִירוּ֫נוּ תַּעֲבִירוּם תַּעֲבִירוּן
  תַּזְנִיחוּ֫נוּ תַּזְנִיחוּם תַּזְנִיחוּן
  תַּפִּילוּ֫נוּ תַּפִּילוּם תַּפִּילוּן
  תּוֹצִיאוּ֫נוּ תּוֹצִיאוּם תּוֹצִיאוּן
  תַּרְבּוּ֫נוּ תַּרְבּוּם תַּרְבּוּן
  תְּשִׁיבוּ֫נוּ תְּשִׁיבוּם תְּשִׁיבוּן
  תְּסִבּוּ֫נוּ תְּסִבּוּם תְּסִבּוּן
הם / הן יַמְלִיכוּ֫נוּ יַמְלִיכוּכֶ֫ם יַמְלִיכוּכֶ֫ן יַמְלִיכוּם יַמְלִיכוּן
  יַעֲבִירוּ֫נוּ יַעֲבִירוּכֶ֫ם יַעֲבִירוּכֶ֫ן יַעֲבִירוּם יַעֲבִירוּן
  יַזְנִיחוּ֫נוּ יַזְנִיחוּכֶ֫ם יַזְנִיחוּכֶ֫ן יַזְנִיחוּם יַזְנִיחוּן
  יַפִּילוּ֫נוּ יַפִּילוּכֶ֫ם יַפִּילוּכֶ֫ן יַפִּילוּם יַפִּילוּן
  יוֹצִיאוּ֫נוּ יוֹצִיאוּכֶ֫ם יוֹצִיאוּכֶ֫ן יוֹצִיאוּם יוֹצִיאוּן
  יַרְבּוּ֫נוּ יַרְבּוּכֶ֫ם יַרְבּוּכֶ֫ן יַרְבּוּם יַרְבּוּן
  יְשִׁיבוּ֫נוּ יְשִׁיבוּכֶ֫ם יְשִׁיבוּכֶ֫ן יְשִׁיבוּם יְשִׁיבוּן
  יְסִבּוּ֫נוּ יְסִבּוּכֶ֫ם יְסִבּוּכֶ֫ן יְסִבּוּם יְסִבּוּן

 

.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – הפעיל ציווי

הפעיל ציווי

נטיית כינויי היחיד

  אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
אתה הַמְלִיכֵ֫נִי הַמְלִיכֵ֫הוּ / הַמְלִיכֶ֫נּוּ / הַמְלִיכוֹ הַמְלִיכֶהָ / הַמְלִיכֶ֫נָָּה / הַמְלִיכָהּ
  הַעֲבִירֵ֫נִי הַעֲבִירֵ֫הוּ / הַעֲבִירֶ֫נּוּ / הַעֲבִירוֹ הַעֲבִירֶ֫הָ / הַעֲבִירֶ֫נָּה / הַעֲבִירָהּ
  הַזְנִיחֵ֫נִי הַזְנִיחֵ֫הוּ / הַזְנִיחֶ֫נּוּ / הַזְנִיחוֹ הַזְנִיחֶ֫הָ / הַזְנִיחֶ֫נָּה / הַזְנִיחָהּ
  הַפִּילֵ֫נִי הַפִּילֵ֫הוּ / הַפִּילֶ֫נּוּ / הַפִּילוֹ הַפִּילֶ֫הָ / הַפִּילֶ֫נָּה / הַפִּילָהּ
  הוֹצִיאֵ֫נִי הוֹצִיאֵ֫הוּ / הוֹצִיאֶ֫נּוּ / הוֹצִיאוֹ הוֹצִיאֶהָ / הוֹצִיאֶ֫נָּה / הוֹצִיאָהּ
  הַרְבֵּ֫נִי הַרְבֵּ֫הוּ / הַרְבֶּ֫נּוּ / הַרְבּוֹ הַרְבֶּ֫הָ / הַרְבֶּ֫נָּה / הַרְבָּהּ
  הֲשִׁיבֵ֫נִי הֲשִׁיבֵ֫הוּ / הֲשִׁיבֶ֫נּוּ / הֲשִׁיבוֹ הֲשִׁיבֶ֫הָ / הֲשִׁיבֶ֫נָּה / הֲשִׁיבָהּ
  הַעִידֵ֫נִי הַעִידֵ֫הוּ / הַעִידֶ֫נּוּ / הַעִידוֹ הַעִידֶ֫הָ / הַעִידֶ֫נָּה / הַעִידָהּ
  הֲסִבֵּ֫נִי הֲסִבֵּהוּ / הֲסִבֶּ֫נּוּ / הֲסִבּוֹ הֲסִבֶּ֫הָ / הֲסִבֶּ֫נָּה / הֲסִבָּהּ
את הַמְלִיכִ֫ינִי הַמְלִיכִ֫יהוּ הַמְלִיכִ֫יהָ
  הַעֲבִירִ֫ינִי הַעֲבִירִ֫יהוּ הַעֲבִירִ֫יהָ
  הַזְנִיחִ֫ינִי הַזְנִיחִ֫יהוּ הַזְנִיחִ֫יהָ
  הַפִּילִ֫ינִי הַפִּילִ֫יהוּ הַפִּילִ֫יהָ
  הוֹצִיאִ֫ינִי הוֹצִיאִ֫יהוּ הוֹצִיאִ֫יהָ
  הֵינִיקִ֫ינִי הֵינִיקִ֫יהוּ הֵינִיקִ֫יהָ
  הַרְבִּ֫ינִי הַרְבִּ֫יהוּ הַרְבִּ֫יהָ
  הֲשִׁיבִ֫ינִי הֲשִׁיבִ֫יהוּ הֲשִׁיבִ֫יהָ
  הַעִידִ֫ינִי הַעִידִ֫יהוּ הַעִידִ֫יהָ
  הֲסִבִּ֫ינִי הֲסִבִּ֫יהוּ הֲסִבִּ֫יהָ
אתם / אתן הַמְלִיכוּ֫נִי הַמְלִיכוּ֫הוּ הַמְלִיכוּ֫הָ
  הַעֲבִירוּ֫נִי הַעֲבִירוּ֫הוּ הַעֲבִירוּ֫הָ
  הַזְנִיחוּ֫נִי הַזְנִיחוּ֫הוּ הַזְנִיחוּ֫הָ
  הַפִּילוּ֫נִי הַפִּילוּ֫הוּ הַפִּילוּ֫הָ
  הוֹצִיאוּ֫נִי הוֹצִיאוּ֫הוּ הוֹצִיאוּ֫הָ
  הַרְבּוּ֫נִי הַרְבּוּ֫הוּ הַרְבּוּ֫הָ
  הֲשִׁיבוּ֫נִי הֲשִׁיבוּ֫הוּ הֲשִׁיבוּ֫הָ
  הַעִידוּ֫נִי הַעִידוּ֫הוּ הַעִידוּ֫הָ
  הֲסִבּוּ֫נִי הֲסִבּוּ֫הוּ הֲסִבּוּ֫הָ

 

נטיית כינויי הרבים

  אותנו אתכם אתכן אותם אותן
אתה הַמְלִיכֵ֫נוּ הַמְלִיכֵם הַמְלִיכֵן
  הַעֲבִירֵ֫נוּ הַעֲבִירֵם הַעֲבִירֵן
  הַזְנִיחֵ֫נוּ הַזְנִיחֵם הַזְנִיחֵן
  הַפִּילֵ֫נוּ הַפִּילֵם הַפִּילֵן
  הוֹצִיאֵ֫נוּ הוֹצִיאֵם הוֹצִיאֵן
  הַרְבֵּ֫נוּ הַרְבֵּם הַרְבֵּן
  הֲשִׁיבֵ֫נוּ הֲשִׁיבֵם הֲשִׁיבֵן
  הַעִידֵ֫נוּ הַעִידֵם הַעִידֵן
  הֲסִבֵּ֫נוּ הֲסִבֵּם הֲסִבֵּן
את הַמְלִיכִ֫ינוּ הַמְלִיכִים הַמְלִיכִין
  הַעֲבִירִ֫ינוּ הַעֲבִירִים הַעֲבִירִין
  הַזְנִיחִ֫ינוּ הַזְנִיחִים הַזְנִיחִין
  הַפִּילִ֫ינוּ הַפִּילִים הַפִּילִין
  הוֹצִיאִ֫ינוּ הוֹצִיאִים הוֹצִיאִין
  הֵינִיקִ֫ינוּ הֵינִיקִ֫ים הֵינִיקִ֫ין
  הַרְבִּ֫ינוּ הַרְבִּים הַרְבִּין
  הֲשִׁיבִ֫ינוּ הֲשִׁיבִים הֲשִׁיבִין
  הַעִידִ֫ינוּ הַעִידִים הַעִידִין
  הֲסִבִּ֫ינוּ הֲסִבִּים הֲסִבִּין
אתם / אתן הַמְלִיכוּ֫נוּ הַמְלִיכוּם הַמְלִיכוּן
  הַעֲבִירוּ֫נוּ הַעֲבִירוּם הַעֲבִירוּן
  הַזְנִיחוּ֫נוּ הַזְנִיחוּם הַזְנִיחוּן
  הַפִּילוּ֫נוּ הַפִּילוּם הַפִּילוּן
  הוֹצִיאוּ֫נוּ הוֹצִיאוּם הוֹצִיאוּן
  הַרְבּוּ֫נוּ הַרְבּוּם הַרְבּוּן
  הֲשִׁיבוּ֫נוּ הֲשִׁיבוּם הֲשִׁיבוּן
  הַעִידוּ֫נוּ הַעִידוּם הַעִידוּן
  הֲסִבּוּ֫נוּ הֲסִבּוּם הֲסִבּוּן
.

לוחות לדוגמה לנטיית כינויי המושא – הפעיל שם הפועל

הפעיל שם הפועל

נטיית כינויי היחיד

אותי אותךָ אותךְ אותו אותה
לְהַמְלִיכֵ֫נִי לְהַמְלִיכְךָ לְהַמְלִיכֵךְ לְהַמְלִיכוֹ לְהַמְלִיכָהּ
לְהַעֲבִירֵ֫נִי לְהַעֲבִירְךָ לְהַעֲבִירֵךְ לְהַעֲבִירוֹ לְהַעֲבִירָהּ
לְהַזְנִיחֵ֫נִי לְהַזְנִיחֲךָ לְהַזְנִיחֵךְ לְהַזְנִיחוֹ לְהַזְנִיחָהּ
לְהַפִּילֵנִי לְהַפִּילְךָ לְהַפִּילֵךְ לְהַפִּילֹו לְהַפִּילָהּ
לְהוֹצִיאֵ֫נִי לְהוֹצִיאֲךָ לְהוֹצִיאֵךְ לְהוֹצִיאוֹ לְהוֹצִיאָהּ
לְהֵיטִיבֵ֫נִי לְהֵיטִיבְךָ לְהֵיטִיבֵךְ לְהֵיטִיבוֹ לְהֵיטִיבָהּ
לְהַרְבּוֹתֵ֫נִי לְהַרְבּוֹתְךָ לְהַרְבּוֹתֵךְ לְהַרְבּוֹתוֹ לְהַרְבּוֹתָהּ
לַהֲשִׁיבֵ֫נִי לַהֲשִׁיבְךָ לַהֲשִׁיבֵךְ לַהֲשִׁיבוֹ לַהֲשִׁיבָהּ
לְהַעִידֵ֫נִי לְהַעִידְךָ לְהַעִידֵךְ לְהַעִידוֹ לְהַעִידָהּ
לַהֲסִבֵּ֫נִי לַהֲסִבְּךָ לַהֲסִבֵּךְ לַהֲסִבּוֹ לַהֲסִבָּהּ
לְהַחִלֵֵּ֫נִי לְהַחִלְּךָ לְהַחִלֵּךְ לְהַחִלּוֹ לְהַחִלָּהּ
לַהֲפֵרֵ֫נִי לַהֲפֵרְךָ לַהֲפֵרֵךְ לַהֲפֵרוֹ לַהֲפֵרָהּ

נטיית כינויי הרבים

אותנו אתכם אתכן אותם אותן
לְהַמְלִיכֵ֫נוּ לְהַמְלִיכְכֶם לְהַמְלִיכְכֶן לְהַמְלִיכָם לְהַמְלִיכָן
לְהַעֲבִירֵ֫נוּ לְהַעֲבִירְכֶם לְהַעֲבִירְכֶן לְהַעֲבִירָם לְהַעֲבִירָן
לְהַזְנִיחֵ֫נוּ לְהַזְנִיחֲכֶם לְהַזְנִיחֲכֶן לְהַזְנִיחָם לְהַזְנִיחָן
לְהַפִּילֵ֫נוּ לְהַפִּילְכֶם לְהַפִּילְכֶן לְהַפִּילָם לְהַפִּילָן
לְהוֹצִיאֵ֫נוּ[1] להוֹצִיאֲכֶם להוֹצִיאֲכֶן לְהוֹצִיאָם לְהוֹצִיאָן
לְהֵיטִיבֵ֫נוּ לְהֵיטִיבְכֶם לְהֵיטִיבְכֶן לְהֵיטִיבָם לְהֵיטִיבָן
לְהַרְבּוֹֹתֵ֫נוּ לְהַרְבּוֹתְכֶם לְהַרְבּוֹתְכֶן לְהַרְבּוֹתָם לְהַרְבּוֹתָן
לַהֲשִׁיבֵ֫נוּ לַהֲשִׁיבְכֶם לַהֲשִׁיבְכֶן לַהֲשִׁיבָם לַהֲשִׁיבָן
לְהַעִידֵ֫נוּ לְהַעִידְכֶם לְהַעִידְכֶן לְהַעִידָם לְהַעִידָן
לַהֲסִבֵּ֫נוּ לַהֲסִבְּכֶם לַהֲסִבְּכֶן לַהֲסִבָּם לַהֲסִבָּן
לְהַחִלֵּ֫נוּ לְהַחִלְּכֶם לְהַחִלְּכֶן לְהַחִלָּם לְהַחִלָּן
לַהֲפֵרֵ֫נוּ לַהֲפֵרְכֶם[2] לַהֲפֵרְכֶן לַהֲפֵרָם לַהֲפֵרָן

[1] במקרא: לְהוֹצִיאָנוּ.
[2] במקרא: לְהַפְרְכֶם.