פרס האקדמיה ללשון העברית על שם בן־חיים

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים זיכרונם לברכה מוענק אחת לשנתיים לחוקרים צעירים שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות הלשון.

לתקנון הפרס

הקול הקורא להגשת מועמדות לפרס לשנת תשפ"ג

פרס האקדמיה ללשון העברית בעבר

  • בשנים תשס"ט–תשע"ב הוענק פרס האקדמיה ללשון העברית בחקר הלשון העברית וספרותה על שם רוברט ומישל אסרף לחוקר בכיר או לסופר או למשורר בולט שהרימו תרומה חשובה בתחומם – שניים בכל שנה.
  • בשנת תשע"ד נקרא הפרס על שם זאב בן־חיים.

נימוקי ועדות הפרס לזוכים:

ד"ר אלכסיי יודיצקי – חתן הפרס לשנת תשפ"א

ד"ר דורון יעקב – חתן הפרס לשנת תשע"ט

ד"ר ורד סיידון – כלת הפרס לשנת תשע"ז

ד"ר קרן דובנוב – כלת הפרס לשנת תשע"ה

ד"ר יעל רשף – כלת הפרס לשנת תשע"ד

הסופר אהרן אפלפלד – חתן הפרס לשנת תשע"ב

פרופ' אבנר הולצמן – חתן הפרס לשנת תשע"ב

ד"ר עפרה תירוש־בקר – כלת הפרס לשנת תשע"א

ד"ר יהודית הנשקה – כלת הפרס לשנת תשע"א

המשורר והמתרגם ד"ר רמי סערי – חתן הפרס לשנת תש"ע

פרופ' אהרן ממן – חתן הפרס לשנת תשס"ט

פרופ' אלישע קימרון – חתן הפרס לשנת תשס"ט