הקמת האקדמיה

האדריכלים והקבלנים של בית האקדמיה מעיינים בתוכניות הבנייה.

הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה

לפני 64 שנים – ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 באפריל 1956, נערך טקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה בגבעת רם שבירושלים.
המשך קריאה >>

הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית

"הוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית" – שמטעמו פורסמה הכרזה שלפנינו בשנת תש"י או בסמוך לה –  הוקם בתשרי תש"ט כדי לגבש את ההצעות לקראת ייסודה של האקדמיה ללשון העברית ולהביאן לפני מליאת ועד הלשון. לחברי הוועד המכין נבחרו נשיאי ועד הלשון פרופ' נ"ה טור־סיני ופרופ' יוסף קלוזנר, מנהל הלשכה המרכזית ד"ר שמואל אייזנשטדט והמזכירים המדעיים ד"ר עלי איתן וד"ר זאב בן־חיים.
המשך קריאה >>

רעיון הבניין והקמתו

עם ייסוד האקדמיה התעורר צורך דחוף להקים את בית האקדמיה. כאן מסופר על הקמת בית האקדמיה בקריית האוניברסיטה בגבעת רם, על התורמים לבניין, על האדריכלים ועל הבונים .
המשך קריאה >>

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית

מגילת היסוד לבית האקדמיה ללשון העברית על שם שמחה־זאב ומלכה זלצמן בקריית האוניברסיטה העברית בירושלים נחתמה בטקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 במאי 1956.
המשך קריאה >>

חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית

באייר תשי"ט (1959) חנכה האקדמיה את ביתה בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם בטקס רב רושם ובמעמד אישי ציבור רבים.
המשך קריאה >>

על שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית

שאלת שמו של המוסד העליון ללשון העברית העסיקה את אנשי ועד הלשון ואת הגורמים בממשלה שהיו מעורבים בייסוד האקדמיה. על הוויכוחים בסוגיה זו אפשר לקרוא במסמכים מארכיון המדינה, בחלקים מספרו של נתן אפרתי "העברית בראי המדינה" ובמקורות נוספים.
המשך קריאה >>