עברית לראש חודש

אֲדָר

חודשי השנה העברית

שמות החודשים – כתיב מלא או חסר?

בהתחדש החודש - איור

בהתחדש החודש

איור לוח שמות בכניסה לבניין דירות ועל אחד השמות הכיתוב "מר חשוון?"

חשוון ומרחשוון

מאת עלי איתן, לשוננו לעם ט, א (תשי"ח), עמ' 6–7