החוקרים

מפעל המילון ההיסטורי הוא מפעל מחקר קולקטיבי ייחודי מסוגו במדעי הרוח. שותפים בו חוקרי הלשון העברית שהתמחו בתחומים שונים בה, וכן מומחים לספרות, לתלמוד וללשונות הנוגעות לטקסטים המעובדים. כל טקסט שמעובד במפעל המילון עובר כמה חוקרים, וכל אחד מהם תורם מידיעותיו וממומחיותו.

מאגר הקונקורדנציות הגדול של מפעל המילון ההיסטורי הוא אפוא פרי עבודתם המשותפת של דורות של חוקרים שטרחו בו מאז שנת תשי"ט (1959) ושל עשרות החוקרים הממשיכים לבנות אותו בימים אלו. ברשימת החוקרים היום:

בנימין ארליך

איילת בצלאל-הראל

אמיר געש

גבי דיכטר

יאיר האס

אורי הולצמן

אפרים הלבני

אלכסיי יודיצקי

דורון יעקב

ירון לישע

דוד נודל

דינה נחליאל

יעקב עציון

דוד פריבור

יחיאל צייטקין

דורית קדרי-דוידוב

דורון רובינשטיין

מיכאל ריז'יק

נורית שובל דודאי

אריאל שוה

חנה שויקה

מור שמש

סיני תוראן