השתלמויות בעבר

השתלמויות בעבר

סדנת עריכה מקוונת במתכונת חדשה, תשפ"ב

במהלך הסדנאות ערכנו טקסטים יחד עם המשתתפים –
במהלך העריכה למדנו על תקן ועל דקדוק, ואף התלבטנו בענייני בהירות וסגנון.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת עריכה מקוונת, תשפ"ב

בסדנאות ערכנו טקסט והצענו חלופות כנדרש.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת כתיב מקוונת, תשפ"ב

בסדנאות המקוונות אנו דנים בכללי הכתיב המלא, בייחוד בכללים שהשתנו לפני שנים אחדות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת פיסוק מקוונת, תשפ"ב

במסגרת הסדנה התנסינו בפיסוק טקסט קצר על פי כללי הפיסוק.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת בת שנים עשר מפגשים בניקוד, טבת–שבט תשפ"ב

השתלמות בת 12 מפגשים על כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה מקוונת לשיפור הטקסט המשפטי, מרחשוון תשפ"ב

סדנה מקוונת בת ארבעה מפגשים לשיפור הטקסט המשפטי.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת בתורת ההגה והצורות – 12 מפגשים, מרחשוון–כסלו תשפ"ב

בהשתלמות התחקינו על התהליכים ההיסטוריים שקרו בצורות העבריות – הכרנו את התנועות והעיצורים שהיו בעברית המקרא, את מעתקי ההגיים, שרידי יחסות ושינויים בהטעמה, סקרנו את בנייני הפועל ואת משקלי השם העיקריים – הכול בהשוואה לפרוטושמית ולשפות השמיות האחרות מכאן ולעברית החדשה מכאן.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת ביסודות התחביר, מרחשוון–כסלו תשפ"ב

בהשתלמות במתכונת החדשה בחנו את הקשרים בין רכיבי הצירופים והמשפטים וסדקנו  את השפעתם על דרכי הניסוח. נראה שהכרה טובה של תחביר המשפט מסייעת הן לפיענוח טקסטים הן לניסוח טקסטים. 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בניקוד – במתכונת מורחבת, סיוון–אב תשפ"א

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? ערכנו סדנה מקוונת במתכונת חדשה להכרת כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה מקוונת לשיפור הטקסט המשפטי, סיוון תשפ"א

קיימנו סדנה בת ארבעה מפגשים לשיפור הטקסט המשפטי.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת בת עשרה מפגשים בניקוד, ניסן–אייר תשפ"א

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? ערכנו סדנה להכרת כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת כתיב מקוונת, תשפ"א

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות כתיב מקוונות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת עריכה מקוונת (תש"ף–תשפ"א)

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות עריכה מקוונות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה מקוונת לשיפור הטקסט המשפטי

"ככל שהמסמכים שנכתבים על ידכם, לרבות אך לא רק חוזים, כתבי טענות, פסקי דין, הינם ארוכים, מסורבלים ובלתי מובנים, מקומכם איתנו" – סדנה מקוונת לשיפור הטקסט המשפטי. 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת בת עשרה מפגשים בניקוד, טבת–שבט תשפ"א

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? ערכנו סדנה להכרת כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות מקוונת בת עשרה מפגשים בניקוד, מרחשוון תשפ"א – כסלו תשפ"א

אתם מנקדים שירים או ספרי ילדים? אתם מתלבטים כיצד לנקד על פי הכללים? האקדמיה ללשון העברית קיימה סדנה להכרת כללי הניקוד.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה מקוונת לשיפור הטקסט המשפטי, תמוז–אב תש"ף, יולי 2020

סדנת זום לשיפור הטקסט המשפטי על קצה המזלג – 8 שעות אקדמיות ב־4 מפגשים.  
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנת פיסוק מקוונת, תש"ף – תשפ"א

האקדמיה ללשון העברית קיימה לראשונה סדנאות פיסוק מקוונות. 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות על כללי התעתיק, תמוז ואלול תשע"ט

השתלמויות על כללי התעתיק בהנחיית ד"ר ברק דן התקיימו בירושלים בתמוז תשע"ט (יולי 2019) ובאלול תשע"ט (ספטמבר 2019).
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

לשון המשפט, תשע"ט

השתלמות לשיפור הניסוח המשפטי  שמתקיימת מט' באייר (14 במאי) עד כ' בתמוז (23 ביולי). ההשתלמות בת עשרה מפגשים (40 שעות אקדמיות), והיא מוכרת לגמול.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמויות לעובדי הכנסת, תשע"ט

השתלמות לעורכי הפרוטוקולים של ישיבות הכנסת ולעובדים במחלקות שונות של הכנסת.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לעובדי אגף שפות במשרד החינוך, שבט תשע"ט

השתלמות לעובדי אגף שפות במשרד החינוך – על עבודת המינוח, על כמה גישות להכוונת לשון, סקירה על מפעל המילון ההיסטורי, תחיית הלשון.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמויות בצה"ל, תשע"ט

השתלמויות לחיילים: מתרגמים ביחידת מודיעין, חיילים בקורס ההכשרה של דובר צה"ל, חוקרי חטיבת המחקר – נושאי ההרצאות: שיפור הניסוח, האקדמיה ברשתות החברתיות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, תשע"ח

השתלמות במשרד עורכי הדין תדמור-לוי שנערכת באביב–קיץ תשע"ח (מאי 2018 – אוגוסט 2018).
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמויות לשיפור הניסוח לעובדים ומנהלים במשרד החקלאות, תשע"ח

ההשתלמות נערכת בשני מחזורים במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בבית דגן (אפריל 2018 – אוגוסט 2018).
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

בין שפת המקורות לעברית המודרנית, תשע"ח

בין שפת המקורות לעברית המודרנית: סדנה למורי העברית במוסדות אקדמיים בחו"ל בקיץ תשע"ח (יולי 2018)
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סיורים בעקבות בן־יהודה, תשע"ח

במהלך חודש אוגוסט הזמינה האקדמיה ללשון העברית ילדים ובני נוער לסיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה בבית האקדמיה ללשון העברית בקריית האוניברסיטה בגבעת רם.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות בשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי לעובדי בנק ישראל, תשע"ח

ההשתלמות נערכה בבית בנק ישראל בהר חוצבים בירושלים בחורף תשע"ח (נובמבר 2017 – פברואר 2018).
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לשיפור הניסוח של הטקסט המשפטי למשפטני משרד האנרגייה והתשתיות, תשע"ח

ההשתלמות נערכה בשישה מפגשים בחורף תשע"ח (נובמבר 2017 – ינואר 2018).
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

לשון המשפט – השתלמות תעודה בנושא שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, תשע"ח

ההשתלמות בת 40 שעות נערכה בעשרה מפגשים בחורף תשע"ח (נובמבר 2017 – פברואר 2018).
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לחוקרים וסטודנטים להכרת אתר מאגרים, תשע"ז

השתלמות ייעודית לסטודנטים המבקשת ללמד כיצד להשתמש באתר מאגרים ולהפיק ממנו את המרב.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סדנה להוראה אקדמית של הלשון העברית, תשע"ז

נושא הסדנה: "הוראת שפה זרה בכלל והוראת העברית בפרט בתקופתנו: תכנים ואמצעים דידקטיים."
הסדנה התקיימה בירושלים בימים ז'–י"א בתמוז תשע"ז, 30 ביולי–3 באוגוסט 2017.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

סיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה, תשע"ז

האקדמיה ללשון העברית הזמינה ילדים ובני נוער לסיורים בעקבות אליעזר בן־יהודה במהלך חודש אוגוסט 
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות לחובבי הלשון להצגת כללי הכתיב החדשים, תשע"ז

השתלמויות בעבר

השתלמות בסיסית למשפטנים שרכשו את השכלתם המשפטית בערבית, תשע"ז

השתלמויות בעבר

השתלמות לשיפור הניסוח לעובדי המשרד לביטחון הפנים, תשע"ז

בהשתלמות השתתפו עובדי המשרד לביטחון הפנים ובה נערכו סדנאות ותרגולים מעשיים בנושאים מגוונים הקשורים לעברית, ובהם כללי הכתיב וכללי הפיסוק, כלליה של מערכת שם המספר, ניסוח בהיר, שימוש במילונים.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות תעודה בנושא התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר, תשע"ז

השתלמויות בעבר

השתלמות תעודה בנושא שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, תשע"ז

ההשתלמות למשפטנים המבקשים לשפר את הניסוח בכתב ובעל פה. בהשתלמות נלמדו פרקים בתחביר, בדקדוק הצורות וגם פרקי העשרה. ההשתלמות. ההשתלמות זיכתה את משתתפיה בגמול השתלמות של 40 שעות.
המשך קריאה >>

השתלמויות בעבר

השתלמות תעודה לעובדי רשות מקרקעי ישראל, תשע"ז