*גלי ברמן, 26

גַּלִּי – לצד השם החד־הברתי גַּל רווח השם גַּלִּי, שביסודו הוא שם חיבה. השם גַּלִּי מן השורש גל"ל הקשור גם לפועל גָּלַל ולפועל גִּלְגֵּל – שניהם פעלים מקראיים שעניינם הזזה ממקום למקום.