*תמיר נמרודי, 19

תָּמִיר – שם תואר המציין את מי שדמותו גבוהה וזקופה. משמעות זו מיוחסת גם לעץ התמר. מן השורש תמ"ר גם תִּימְרוֹת עָשָׁן (יואל ג, ג; שיר השירים ג, ו) שהם 'עמודי עשן', ומכאן הצירוף 'תימרות אבק'.