תמיר אדר

תמיר אדר ז”ל, 38

תָּמִיר – מי שדמותו גבוהה וזקופה. בלשון חכמים נוצר הפועל תִּמֵּר (בבניין פיעל) 'התרומם', 'התנשא', כגון "כיון שהיו ישראל חונים, היה עמוד הענן מְתַמר ועולה ונמשך על גבי יהודה כמין סוכה". במקום אחר מתועד הכתיב ביו"ד מיתמר – המתאים לבניין התפעל 'מִתַּמֵּר' כפי שמשמש בימינו.